Тенденции развития журналистики России в послепереходный период

Содержание:
Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Средства массовой информации сегодня. . . . . . .. . . . . . .
Российская журналистика в послепереходный период. . . .
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Читать далее

Нацистское кино в Германии

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова

Факультет журналистики

Кафедра зарубежной литературы и печати

Право на информацию
для журналистов в Германии
Читать далее

Фотография

ИНСТИТУТ ДИСТАНТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Специальность: ЖУРНАЛИСТИКА
Дисциплина: фотожурналистика

Контрольная работа №2
Читать далее

Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

23 Специфіка газ. жанрів

Жанр – усталений тип твору, який склався історично і відзначається
особливими способом освоєння життєвого мат-лу.
Традиційна клас-ція жанрів:
1)Інф. жанри:
а)замітка (з-ка-повідомлення, з-ка-відгук, полеміч. з-ка, критична, з-ка-
Читать далее