Предпринимательсво на основе долевой собственности

Содержание

Введение

1. Понятие предпринимательства и его субъекты

1.1 Понятие предпринимательства

1.2 Физические и юридические лица как субъекты
предпринимательского бизнеса

2. Формы предпринимательства основанного на долевой
собственности

Читать далее

Политика доходов и социальная защита населения

Курсовая
работа

по дисциплине
«Экономическая теория»

на тему
«Политика доходов и социальная защита населения»

Екатеринбург
2009


Содержание:

Введение

Читать далее

Потенциал предприятия

1. Общая
характеристика потенциала предприятия

Термин“потенциал” в своем
этимологическом значении происходит от латинского слова “potentia” и означает
“скрытые возможности”, которые в хозяйственной практике, благодаря работе могут
перейти в реальность.

Читать далее

Предмет і методи політичної економії

ПРЕДМЕТ І МЕТОД
ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ


Вступ

Серед
наук, які вивчаються студентами спеціальності «Економічна кібернетика» в
університеті, провідне місце займає політична економія. Вона досліджує
економічні відносини, тобто суспільні відносини людей, які складаються в
процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ на різних
ступенях розвитку людського суспільства. Економічні відносини складають основу
всього суспільного життя, фундамент суспільного життя, обумовлюють його
виникнення та розвиток.

Читать далее

Предмет, функції і методи економічної теорії

ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


1. Виникнення, основні етапи і напрями розвитку економічної
теорії. Виникнення і розвиток економічної думки в Україні

Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі.
Істотного розвитку вона зазнала в епоху рабовласництва. Про це свідчать праці
Ксенофонта (430-355 рр. до н.е.), Платона (427-347 рр. до н.е.), Аристотеля
(384-322 рр. до н.е.), а також інших мислителів античного світу, Древнього
Єгипту, Китаю, Індії. Так, в працях Ксенофонта («Економіка»,
«Про доходи») зроблено спробу обґрунтувати мотиви господарської
діяльності людей, висловлено ряд інших цікавих економічних думок. З праць Аристотеля
(«Політика» та ін.) випливає, що його цікавили такі проблеми, як
ефективне використання майна та справедливий обмін продуктами. Йому належить
геніальне прозріння щодо справедливої рівності обміну: «Отже, розплата
буде мати місце, — писав він, — коли справедлива рівність встановлена так, щоб
землероб ставився до шевця, як робота шевця до роботи землероба». Проте
пройде майже дві тисячі років перш ніж економічна теорія заново відкриє і почне
розвивати ідею трудової основи обміну. Але ні в рабовласницькому, ні навіть у
феодальному суспільстві ще не існувало економічної теорії як самостійної науки.

Читать далее

Политика доходов и социальная защита населения

Курсовая
работа

по дисциплине
«Экономическая теория»

на тему
«Политика доходов и социальная защита населения»

Екатеринбург
2009


Содержание:

Введение

Читать далее

Предварительный (перспективный) экономический анализ

Содержание

Предварительный анализ

Анализ эффективности средств труда

Фондоотдача и фондоёмкость

Особенности анализа и прогнозирования биржевого курса акций

Список использованной литературы

Читать далее

Предмет і методи політичної економії

ПРЕДМЕТ І МЕТОД
ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ


Вступ

Серед
наук, які вивчаються студентами спеціальності «Економічна кібернетика» в
університеті, провідне місце займає політична економія. Вона досліджує
економічні відносини, тобто суспільні відносини людей, які складаються в
процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ на різних
ступенях розвитку людського суспільства. Економічні відносини складають основу
всього суспільного життя, фундамент суспільного життя, обумовлюють його
виникнення та розвиток.

Читать далее

Предпринимательсво на основе долевой собственности

Содержание

Введение

1. Понятие предпринимательства и его субъекты

1.1 Понятие предпринимательства

1.2 Физические и юридические лица как субъекты
предпринимательского бизнеса

2. Формы предпринимательства основанного на долевой
собственности

Читать далее

Понятие и основные принципы безработицы

Казанский
государственный технический университет

Кафедра
экономики, управления и права

Реферат

ЯВЛЕНИЕ
БЕЗРАБОТИЦЫ

По дисциплине
«Экономическая теория»

Выполнила:

Чумакова А.А.

Читать далее