Нетрадиционные способы изображения объектов живой и неживой природы, как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста

Из опыта
работы воспитателя

дошкольного
образовательного учреждения «Спутник»

Шлотгауэр
Светланы Николаевны

«Нетрадиционные
способы изображения объектов живой и неживой природы, как средство развития
творческих способностей детей дошкольного возраста»

Читать далее

Особенности работы воспитателя в детском саду

Содержание

Дневник
педагогической практики

I.
Первая неделя практики

Задание
1. Знакомство с ДОУ

Задание
2. Знакомство с группой детей дошкольного возраста

Задание
3. Изучение специфики труда воспитателя

Читать далее

Профориентационная работа школьного социального педагога

ВВЕДЕНИЕ

Трудовая деятельность
представляет собой важнейшую сферу самореализации и самовыражения личности,
обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей и способностей индивида. На
сегодняшний день на рынке труда сложилась следующая ситуация, предприятия
трудоустраивают молодежь с осторожностью, и часто молодые люди оказываются
невостребованными на рынке труда.

Читать далее

Самооцінка учнів в виховній роботі

САМООЦІНКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Самооцінка школярів
головним чином зорієнтована на оцінки, що виставляються в журнал. Проте оцінки
можуть відігравати домінуючу роль у формуванні самооцінки учня, якщо вчитель
правильно ними користується. Переважна більшість учителів помилково вважає, що
учні серед ніх і молодших класів завжди згодні з їх оцінками, тому вчителі не
аналізують свої оцінні судження й не намагаються шукати причини педагогічних
невдач.

Читать далее

Педагогические условия организации исследовательской деятельности учащихся основной школы

Педагогические условия организации
исследовательской деятельности учащихся основной школы

«Pedagogical
conditions of research activity organization among pupils in primary school»

УДК 371.388.6

Елена Борисовна Биянова,

Читать далее

Удосконалення трудового навчання в школі

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи методики формування
загально-трудових умінь і навичок учнів на заняттях з трудового навчання в
загальноосвітній школі

1.1 Аналіз літературних джерел з проблеми
формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів

Читать далее

Особливості розвитку самостійності підлітків підліткового віку в навчально-виховному процесі

Вступ

Актуальність дослідження. Нові цілі освіти
припускають формування творчої особистості, здатної до самостійного визначення способів
своєї діяльності. Якість
освітнього процесу багато в чому визначається тим, якою мірою учень є суб’єктом
пізнання, виявляючи в процесі навчання активність і пізнавальну самостійність. Самостійність є основою формування творчості в діяльності
суб«єкта, а творча діяльність — це активна взаємодія суб»єкта з навколишнім світом,
в результаті якого він цілеспрямовано змінює цей світ і себе, і створює щось нове,
що має суспільне значення. Тому майбутнє напряму
залежить від зусиль школи: наскільки добре вона забезпечить розвиток активності
і самостійності підлітків у навчанні. Таким чином, дана проблема є об’єктом пильної
уваги психологів і педагогів. Разом з тим,
завдання освіти на сучасному етапі вимагають конкретного вивчення проблеми самостійності
підлітків на матеріалі окремих предметів. У роботі кращих
вчителів накопичений значний досвід розвиваючого навчання. Однак переважно
в більшості шкіл залишається традиційна організація самостійності підлітків. Ці недоліки масової
практики пояснюються не достатньо високим рівнем розвитку технології самостійності
школярів в навчально-виховному процесі.

Читать далее

Ознакомление детей с народными промыслами в старшей группе

Контрольная
работа

по
методике развития детского изобразительного творчества

Тема №5

Ознакомление
детей с народными промыслами в старшей группе


План
работы

Читать далее

Підготовка руки дитини до письма

Вступ

Останнім часом у
нашій країні відбулися значні зрушення в перебудові характеру й змісту освіти,
які особливо помітні в початковій школі. Так, скорочено термін навчання до 3-х
років, збільшено питому вагу теоретичних і наукових знань, які даються учням.
Сталися певні зміни й у навчанні дітей письма, спрощено шкільний шрифт, в
основі якого лежить безвідривне написання літер автоматичними або кульковими
ручками.

Читать далее

Педагогические условия формирования гуманистической направленности у детей дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре

Содержание

Введение

Глава I. Теоретические основы проблемы
формирования гуманистической направленности отношения к миру у детей старшего
дошкольного возраста

1.1 Проблемы формирования
гуманистической направленности в психолого-педагогической литературе

Читать далее