Геология

1.5. Історія геологічного розвитку.

В формуванні докембрійського фундамента в районі Середнього Побужжя
прийнято виділяти період геоксинклінального розвитку з доскладчатою та
складчатою стадіями і період платформенного розвитку (Усенко, 1962). Перший
з вказанних етапів існування геосинкліналі характеризується стійким та
довгим прогибом земної кори з накопиченням потужньої товщі теригенних пород
синицьовської свити. Відкладення цього етапа представляють собою породи
мергелисто-глинистої формації з перевагою суттєво глинистих осадів. На
другомі етапі розвитку геосинкліналі стійке прогинання змінюється серією
коливальних рухів, при загальній тенденції до спуску. Амплітуда цих рухів
не була постійною, в зв’язку з чим літологія осадів відрізняється значною
пестротою. З початковою фазою цього етапа зв’язана седимітація пород кошаро-
олесандрівської свити, які відносяться до вуглисто- глинисто- пісчаної
флітоїдної формації. В більш пізню фазу другого етапа, яка характеризується
енергичним рухом на локальних ділянках, нокопичились напрацьовані осади. З
данним етаплм розвитка потрібно зв’язувати появу глибинних розломів, по
яким в земну кору упроваджувались базальтовий і перидотитовий розплави. В
результаті кристалізації вказаних розплавів виникли парагенетичні асоціації
основних і ультраосновних пород. З наступним етапом розвитку
геосинклінальної зони пов’язано формування основної складчатості, в
результаті якої виникла велика орогенна система. В той же час в результаті
регіонального метаморфізма формуються гнейсові серії, а основні породи
переходять в метабазити і ортогнейси. Складковий період розвитку
геосинкліналі закінчується появою трахітоїдних інтрузинних гранітів.
В платформовий етап розвитка дохембрія, в основному оформлюється блокова
його будова. Оновлюються глибинні розломи, з’являються нові дез’юнктивні
порушення північно-східного і субширотного напрямку. На протязі усього
палеозоя і раннього мезозоя досліджуємий район являвся ділянкою зноса. В
юрський і особливо нижнє’меловое’ час встановилась найбільш сприятлива
палеографічна обстановка для породоутворення. В межах вивчаємого района
континентальні умови збереглись до верхньонеоцінового часу. В київському
віці морський режим існував на всій площі района. Після відходу
верхньонеоцінового моря весь район представляв собою сушу з перважним
розвитком процесів денудації і лише в сармацькому віці мілководний морський
басейн періодично захоплює південні ділянки дослідженої території. В
местичному і поетичному віках значні ділянки південної і західної частин
района все ще представляли собою опріснений басейн з розвиненою цельтовою
областю.
В четвертинний часс накопичуються тільки континентальні відклади
(алювіальні, цедюніальні еодові).

Миграция элементов и ее факторы

ВВЕДЕНИЕ

Миграция – перемещение молекул и атомов в земной коре, движимое
посредством целого ряда факторов различного происхождения и протекающее
несколькими способами.
Способность элемента к миграции определяется формой его нахождения в
Читать далее

Разработка месторождений газоконденсатного типа

Месторождения газоконденсатного типа.

В отличие от чисто газовых месторождений газоконденсатные разрабатываются
для получения не только газа, но и высокомолекулярных компонентов —
газового конденсата, ценнейшего сырья нефтехимического производства.
Читать далее

Химическая классификация минералов

|№ |Название, |Тве|Спайность, |Цвет, цвет |Блеск |Удельн|Сингония, |Происхождение|Диагностические|Практические |
| |химическая |рдо|излом |черты | |ый вес|форма | |признаки |применения |
| |формула |сть| | | | |кристалла | | | |
Читать далее

Гидрологические аспекты проблемы уровня Каспия

Введение.

Уникальный природный водоем нашей планеты — Каспийское море расположено на
крайнем юго-востоке Европейской территории России Море лежит на границе
двух крупных частей единого материка Евразии.Географические координаты
Читать далее

Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

Минеральный состав, текстуры и структуры руд.
Мин. состав металлических и неметллических П.И включает рудные и
нерудные минералы.
К категории рудных обычно относят оксиды и сульфиды тяжелых металлов,
самородные металлы и интерметал- е соед-я; к категории нерудных —
Читать далее

Разработка обучающей программы: Выявление аномалии статистическими окнами разных иерархических уровней

Доклад

Наша работа называется – Разработка обучающей программы: Выявление
аномалии статистическими окнами разных иерархических уровней.
Выявление аномалий на площади – очень важная задача для подсчета
Читать далее

Абразивы

План

Введение 3

1. ПРОИЗВОДСТВО АБРАЗИВОВ 3

1.1 Физические свойства компонентов, применяемых для приготовления
абразивных масс 3
1.2 Дозаторы для абразивного зерна 5
1.3 Оборудование для формования абразивных инструментов 5
1.4 Дозирование абразивной массы 5
1.5 Прессование абразивных инструментов 9
1.6 Оборудование для изготовления инструментов на вулканитовой связке 9
1.7 Оборудование для механической обработки шлифовальных кругов 10
Читать далее

Экологические последствия землетрясений

Экологические последствия землетрясений

Постановка вопроса

Экология, а соответственно и аспекты экологической опасности, обычно
рассматриваются в рамках биосферных процессов в их взаимодействии с
человеком и его деятельностью.
Читать далее