Информационные процессы в экономике

Содержание

Введение

1. Основы информационных процессов

1.1 Информационные процессы в экономике

1.2 Метод управления проектами

2. Практическая часть

Выводы

Заключение

Читать далее

Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

1. Нецінові
фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист

Нецінові фактори.

Слід розрізняти
нецінові фактори:

1) сукупного
попиту та 2) сукупної пропозиції.

Загалом коливання
цін зумовлюють такі зміни в обсязі видатків покупців — домогосподарств, фірм,
держави та іноземців, що дають змогу прогнозувати зміни в реальному обсязі
національного продукту. Це означає, що підвищення цін за інших рівних умов
зменшуватиме величину попиту на реальний обсяг виробництва. Навпаки, зниження
цін збільшуватиме цю величину. Ситуацію, коли змінюється лише рівень цін, а
інші чинники залишаються сталими, можна зобразити як рух від однієї точки до
іншої по стабільній кривій сукупного попиту. Проте якщо одна або кілька умов
змінюються, то крива сукупного попиту переміщується. Ці інші умови називають
неціновими чинниками сукупного попиту. Основними неціновими чинниками сукупного
попиту є макроекономічна політика, зовнішні змінні (обсяг ВВП у зарубіжних
країнах, динаміка курсів цінних паперів та цін на нерухоме майно, світове
виробництво ключових продуктів, зокрема енергоносіїв) та сподівання споживачів
і підприємців.

Читать далее

Обоснование проекта механического цеха предприятия на основе укрупненных расчетов

Министерство образования Украины

Донбасская Государственная
Машиностроительная Академия

Курсовая
работа

по дисциплине
«Экономика промышленности»

«Обоснование проекта механического
цеха предприятия на основе укрупненных расчетов»

Читать далее

Нефтяная промышленность в СССР в конце 1920-х–1930-х годов

План

Введение

История развития нефти

Нефтяная промышленность СССР в конце
1920-х – 1930-х годах

Заключение

Список литературы

Введение

Читать далее

Общественное разделение труда, новые тенденции в его развитии и рыночная экономика

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТОРГОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет РГБиУ

Курсовая работа

по дисциплине «Экономическая теория»
на тему №3:

Общественное разделение труда, новые
тенденции в его развитии и

Читать далее

Определение прибыли и рентабельности колбасы с сорбитом первого сорта

Содержание

Введение

1 Определение объема производства и реализации продукции в натуральном
выражение

2 Определение потребности в сырье, материалах, энергии на запланированный
объем производства

3 Определение численности производственных рабочих и расходов
на оплату труда

Читать далее

Нефтяная промышленность в СССР в конце 1920-х–1930-х годов

План

Введение

История развития нефти

Нефтяная промышленность СССР в конце
1920-х – 1930-х годах

Заключение

Список литературы

Введение

Читать далее

Общественное разделение труда, новые тенденции в его развитии и рыночная экономика

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТОРГОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет РГБиУ

Курсовая работа

по дисциплине «Экономическая теория»
на тему №3:

Общественное разделение труда, новые
тенденции в его развитии и

Читать далее

Определение прибыли и рентабельности колбасы с сорбитом первого сорта

Содержание

Введение

1 Определение объема производства и реализации продукции в натуральном
выражение

2 Определение потребности в сырье, материалах, энергии на запланированный
объем производства

3 Определение численности производственных рабочих и расходов
на оплату труда

Читать далее

Нефтяная промышленность в СССР в конце 1920-х–1930-х годов

План

Введение

История развития нефти

Нефтяная промышленность СССР в конце
1920-х – 1930-х годах

Заключение

Список литературы

Введение

Читать далее