Схема автоматического регулирования котельной установки

|Министерство образования Российской Федерации |
|Белгородский государственный университет |
| |
|Реферат |
|по теплотехнике |
|на тему: «Схема автоматического регулирования котельной установки» |
|Выполнил: | |
| | |
| | |
|Руководитель: | |
| |
|Белгород 2000 |
Читать далее

Металлохозяйственные товары

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СЕРВИСА

Кафедра « ОПТД ».

ДОКЛАД

По дисциплине «Товароведение и экспертиза товаров».
На тему: «Ассортимент, качество и экспертиза металлохозяйственных товаров».

Выполнил студент гр. Коз-2С
Battman
Шифр № 1003/002
Проверил: доцент кафедры ОПТД
Секачёв Юрий Николаевич.
Читать далее

Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

План:

Ведение

Глава 1. Приватизация — новый институт гражданских правоотношений.

1. Предпосылки принятия Закона РСФСР «О приватизации жилищного фонда в
РСФСР».

2. Общие положения Закона, основные условия его применения.

3. Принципы правового регулирования гражданских отношений в процессе
приватизации.
Читать далее

География растениеводства Российской Федерации

Министерство высшего и профессионального образования
Российская Экономическая Академия им Г.В. Плеханова
Кафедра экономической географии

Курсовая работа
по дисциплине «Экономическая география»
не тему
« География растениеводства Российской Федерации »
Читать далее

1С Бухгалтерия: ответы на вопросы

Ответы на вопросы.
1. Что дает количественный учет по счету?
Программа 1С: Бухгалтерия 7.х, помимо учета денежных средств,
предоставляет пользователю возможность ведения количественного учета.
Количественный учет можно вести на любом счете или субсчете. Возможность
ведения количественного учета на счете включается на этапе редактирования
плана счетов (графа Кол. в плане счетов).
Как правило, количественный учет ведется вместе с аналитическим.
Например, ведение на счете учета материалов аналитического и
количественного учета позволяет получать сведения о наличии и движении
материалов не только в денежном, но и в количественном выражении.
Тем не менее программа 1С: Бухгалтерия 7.х позволяет вести на любом счете
или субсчете количественный учет без подключения аналитического учета. Это
может потребоваться, если аналитический учет предполагается вести на
субсчетах (каждый субсчет соответствует одному объекту аналитического
учета), а не с использованием субконто.
Читать далее

Анализ ЗАО Шувалово

СОДЕРЖАНИЕ.
Введение
3
1. Теоретические проблемы совершенствования учета затрат и калькуляции
себестоимости свинины 5
2. Краткая экономическая характеристика ЗАО «Шувалово» 14
3. Совершенствование учета затрат и выхода продукции свиноводства
26
3.1. Роль и задачи учета
26
3.2. Первичный и сводный учет затрат и выхода продукции
28
3.3. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода
продукции 35
3.4. Калькуляция себестоимости и закрытие аналитического счета
«Откорм»
40
3.5. Совершенствование учета затрат и выхода продукции
свиноводства 43
4. Анализ производства и себестоимости свинины
48
4.1. Анализ производства свинины
48
4.2. Анализ себестоимости продукции свиноводства
56
4.3. Резервы снижения себестоимости продукции свиноводства 62
5. Безопасность и экологичность работы
65
Выводы и предложения
77
Библиографический список
81
Приложения 84

Європейська валютна система

Новий етап у розвитку західноєвропейської інтеграції — програма створення
валютної й економічної спілки, розроблена комітетом Ж. Делора в квітні 1989
року.
План “Делора” передбачав створення загального ринку, заохочення
конкуренції в ЄС, координацію економічної, бюджетної, податкової політики з
метою стримування інфляції, стабілізації цін і економічного росту,
обмеження дефіциту держбюджету й удосконалювання методів покриття.
На основі “плану Делора” до грудня 1991 року був вироблений
Маастрихтский договір про Європейську спілку, що передбачає поетапне
формування валютно-економічної спілки.
Перший етап фактично почався в липні 1990 року одночасно з повним
скасуванням валютних обмежень по прямуванню капіталів у ЄС. Основна увага
виділена зближенню рівнів економічного розвитку, зниженню темпів інфляції і
скороченню бюджетного дефіциту.
Другий почався із січня 1994 року створенням Європейського валютного
інституту у Франкфурте-на-Майне в складі керуючими центральними банками
країн-членів. Ціллю створення Європейського валютного інституту було
підготування до організації Європейської системи центральних банків і
емісії банкнот ЕКЮ.
Європейська рада, що проходила в грудні 1995 року в Мадриді,
підтвердив рішення про введення єдиної європейської валюти з 1 січня 1999
року, що стане третім заключним етапом. Учасники ради вирішили відмовитися
від назви “ЕКЮ”, прийнявши замість нього евро. По задумах ради евро стане
не рівнобіжною, наднаціональною валютою який є ЕКЮ, як-от єдиної, загальної
для всіх членів Євросоюзу валютою, що остаточно замінить марки, фунти,
франки…
Для введення єдиної європейської валюти країни Європейської спілки
повинні задовольняти таким критеріям:
1. Рівень інфляції не повинний перевищувати більш ніж на 1,5 % середній
рівень трьох країн-членів ЄС із найбільше низьким рівнем інфляції.
2. Державна заборгованість повинна складати менше 60 % від ВНП.
3. Державний дефіцит повинний складати менше 3 % від ВНП.
4. Протягом щонайменше двох років повинні дотримуватися межі коливань
валютного курсу, передбачені механізмом обмінних курсів, без
девальвації стосовно валюти інших країн-членів ЄС.
5. Довгострокові процентні ставки не повинні перевищувати більш ніж на
2 % середній показник для трьох країн із найбільше низьким рівнем
інфляції.
Читать далее

Международная валютная система

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

1. Сущность, задачи и функции МВС 1

2. Основные элементы МВС 2
Мировой денежный товар 2
Специальные права заимствования (СДР) 4
ЭКЮ 4
Международная ликвидность 5
Валютный курс 5
Валютные рынки 6
Семинар по теме «ВАЛЮТНЫЙ КУРС, ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК» 7
3. Этапы эволюции МВС 10
Система «ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА» 10
4. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК- ЕВРОРЫНОК 12
5.Международная задолженность 13
«Парижский клуб» (кредиторы: правительства) 13
Лондонский клуб» (кредиторы: частные банки) 15
6. Международные организации и их разновидности 15
6.1. Международный валютный фонд (МВФ) 18
6.2. Всемирный банк 21
МБРР 21
МАР 23
МФК 24
6.3.Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 25
В настоящее время практически все страны используют преимущества
международного разделения труда, специализации и кооперации. Возрастающая
интернационализация производства заставляет предприятия, банки
правительства и физические лица выходить на мировой рынок.
Принципы работы экономического субъекта на внешнем рынке во многом
отличаются от принципов его работы на внутреннем рынке. Именно по этому при
выходе на международный рынок необходимо учитывать огромное количество
экономических и политических обстоятельств. В частности на внешнем рынке
предприятие сталкивается с большим количеством валют, необходимостью
платить по своим обязательствам приемлемыми платежными средствами,
оценивать всевозможные виды рисков, возникающих при осуществлении
внешнеэкономической деятельности, а так же следовать требованиям и
рекомендациям международных институтов, конвенций и договоров. Поэтому
особое внимание нашей лекции мы уделим сущности и структуре МВС, причинам
ее появления и основным конструктивным элементам, составляющим МВС.
Читать далее

Ампутация ушной раковины у собак 2- 4 месячного возраста, Amputatio auriculue

Введение

Цель: Провести ампутацию ушной раковины у собаки.
Применяется для украшения породистых собак и при язвах, новообразованиях,
некрозах. Ампутацию ушной раковины применяют в основном служебным породам .
Операцию желательно проводить в 2 – 4 месячном возрасте.
Операция считается несрочной. Относиться к косметическим операциям.
Читать далее