Контрольно-касові машини туристського комплексу

Контрольно-касові
машини туристського комплексу.

ПЛАН

Вступ…………………………………………………………………………………………………. 3

1. Характеристики контрольно-касових
машин…………………………………….. 4

2. Порядок застосування
контрольно-касових машин в туристичній галузі 7

3. Зміст фіскального чеку…………………………………………………………………… 11

Висновок………………………………………………………………………………………….. 14

Список використаної літератури………………………………………………………… 15

Вступ

Для споживачів,
туризм — чудовий відпочинок; для тих, хто займається цією діяльністю —
непоганий заробіток; а для держави, оподаткування туризму — вагомий внесок у
бюджет. Для контролю за готівково-грошовим обігом держава використовує
спеціальні пристрої – контрольно-касові машини.

Таким чином,
основна мета даного дослідження полягає у вивченні особливостей застосування
контрольно-касових машин у туристичному комплексі.

Поставлена мета
обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

·             
навести
характеристику контрольно-касових машин;

·             
розглянути
порядок застосування контрольно-касових машин у туристичному комплексі;

·             
вивчити зміст
фіскального чеку.

Робота
складається з трьох частин, в яких послідовно розглядається поставлена
проблема.

1.
Характеристики контрольно-касових машин

Контрольно-касова
машина (далі ККМ) — це інструмент контролю з боку держави за готівково-грошовим
оборотом, повнотою і своєчасністю оприбуткування підприємствами наявного
виторгу.

При виборі
контрольно-касової машини, що повинна забезпечити оперативний кількісно-сумовий
облік реалізованого туристичного продукту, можна виділити два істотних моменти:

·         
відповідність
технічних характеристик ККМ задачам, що перед нею мають намір поставити;

·         
обов’язкова
сертифікація ККМ. 

Виробники і
продавці ККМ у рекламі своєї продукції указують велику кількість характеристик.
Звичайно характеристики видаються у виді великих таблиць і списків.
Непідготовленій людині дуже важко розібратися в тім, про що пишуть і для чого
це треба. Є характеристики, що визначаються галуззю застосування даного
устаткування (для торгівлі, для сфери послуг і т.д.) і його типом (автономна,
системна і т.д.). Ці характеристики в основному однакові для всіх ККМ, що
пройшли сертифікацію. Є технічні характеристики, що необхідні майбутньому
власнику ККМ для того, що б зробити правильний вибір варіанта реалізації в
рамках загальних вимог ДСТ на ККМ. 

В даний час існує
класифікація ККМ по областях застосування і по конструкції. По областях
застосування ККМ розділяються на наступні групи:

·         
для
торгівлі;

·         
для сфери
послуг;

·         
для
торгівлі нафтопродуктами;

·         
для
готелів і ресторанів.

По конструкції
ККМ розділяються на:

·         
автономні;

·         
пасивні
системні;

·         
активні
системні;

·         
фіскальний
реєстратор.

Розшифруємо ці
поняття: 

Автономна ККМ —
це касова машина, розширення функціональних можливостей якої може досягатися
тільки за рахунок підключення додаткових пристроїв введення — виведення,
керованих ККМ по розміщеним у ній програмам. До автономних ККМ відносяться і
портативні ККМ, що мають можливість роботи без постійного підключення до
електромережі.

Пасивна системна
ККМ — це касова машина, що має можливість працювати в компьютерно — касовій
системі, але не спроможна  керувати роботою цієї системи. Пасивна системна ККМ
може використовуватися як автономна ККМ.

Активна системна
ККМ — це касова машина, що має можливість працювати в компьютерно — касовій
системі, керуючи при цьому роботою системи. До активної системний ККМ
відноситься також POS-термінал — ККМ із фіскальною пам’яттю, що володіє
можливостями персонального комп’ютера по введенню — виведенню, збереженню,
обробці і відображенню інформації. Активна системна ККМ може використовуватися
як пасивна системна чи автономна ККМ.

Фіскальний
реєстратор (ФР) — це ККМ, здатна працювати тільки в складі компьютерно-касової
системи, одержуючи дані через канал зв’язку.

Для того щоб правильно
вибрати касовий апарат для туристичної фірми, треба звернути увагу на два
фактори його роботи: по-перше, на надійність апарата (це поняття містить у собі
доступність і дешевину ремонту і наявність запасних частин), а по-друге, на
його функціональні можливості і сервісні функції. Для туристичної фірми
рекомендованими є контрольно-касові машини Samsung 4615, Sharp A250, Omron FІ.

2.
Порядок застосування контрольно-касових машин в туристичній галузі

Застосування
касових машин регламентується Законом України від 06.07.95 р. №265/95-ВР „Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг”. Так, згідно даного закону суб’єкти підприємницької
діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в
безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків,
жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг (включаючи туристичні послуги) зобов’язані:

1) проводити
розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через
зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний
режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних
розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій,
або у випадках, передбачених зазначеним законом, із застосуванням
зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) видавати
особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від
неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної
операції;

3) застосовувати
реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру
реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх
застосування;

4) забезпечувати
цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його
конструкції та програмного забезпечення;

5) у разі
незастосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених зазначеним
законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових
операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх
ведення;

6) забезпечувати
зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових
книжок протягом трьох років після їх закінчення;

7) подавати до
органів державної податкової служби звітність, пов’язану із застосуванням
реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа
наступного за звітним місяця;

8) реалізовувати
товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню,
прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України;

9) щоденно
друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з
продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в
книгах обліку розрахункових операцій;

10) друкувати на
реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів
(послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років;

11) проводити
розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій з використанням
режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку
їх кількості;

12) вести в
порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах і/або
за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в
такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які, відповідно до
законодавства, обкладаються податком за правилами, що не передбачають ведення
обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг);

13) забезпечувати
відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі
коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у
випадку використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за
розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

14) вводити в
експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати реєстратори
розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування у встановленому
порядку;

15) видавати
покупцю товарів (послуг) на його вимогу чек, накладну або інший письмовий
документ, що засвідчує передачу права власності на них від продавця покупцю з
метою виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів».
Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену вказаним
законом, але не може бути підставою для застосування до порушника
адміністративних або фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань
оподаткування.

На період виходу
з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі
тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих днів), відключення
електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням
книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із
застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора
розрахункових операцій.

На території
України у сферах, визначених зазначеним законом, дозволяється реалізовувати та
застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та
іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів
розрахункових операцій та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає
конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

Положення про
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, а також Положення про
порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових
операцій затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства
економіки України та Державної податкової адміністрації України.

Вимоги щодо
реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних
сфер застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Вимоги щодо
реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що
застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти, встановлюються Державною податковою адміністрацією України та
Національним банком України.

Порядок перевірки
реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових
операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій
встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Центри сервісного
обслуговування зобов’язані:

1) проводити свою
діяльність відповідно до Положення про порядок технічного обслуговування та
ремонту реєстраторів розрахункових операцій;

2) у разі виходу
з ладу реєстратора розрахункових операцій забезпечувати відновлення його роботи
протягом 72 годин;

3) при здійсненні
технічного обслуговування або ремонту реєстраторів розрахункових операцій
забезпечувати відповідність їх конструкції та програмного забезпечення
конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

Контроль за
додержанням суб’єктами підприємницької діяльності порядку проведення
розрахунків за товари (послуги), інших вимог здійснюють органи державної
податкової служби України шляхом проведення планових або позапланових перевірок
згідно із законодавством України.

Контроль за
додержанням суб’єктами підприємницької діяльності порядку виконання операцій з
купівлі-продажу іноземної валюти здійснюють Національний банк України, органи
державної податкової служби України шляхом проведення оперативних перевірок.  

3.
Зміст фіскального чеку

Фіскальний
касовий чек на товари (послуги) (далі — касовий чек) — це розрахунковий
документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків
за реалізований туристичний продукт. Касовий чек повинен містити такі
обов’язкові реквізити:

·         
назву
господарської одиниці;

·         
адресу
господарської одиниці;

·         
для СПД,
що зареєстровані як платники ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника ПДВ,
який надається згідно з Законом України «Про податок на додану
вартість«; перед номером друкуються великі літери »ПН»;

·         
для СПД,
що не є платниками ПДВ, — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний
номер за ДРФО, перед яким друкуються великі літери «ІД»;

·         
якщо
кількість придбаного товару (отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, —
то кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);

·         
вартість
одиниці виміру товару (послуги);

·         
найменування
товару (послуги);

·         
літерне
позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги);

·         
позначення
форми оплати (готівкою, карткою, у кредит, чеками тощо) та суму коштів за даною
формою оплати;

·         
загальну
вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою
друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;

·         
для СПД,
що зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком — літерне позначення ставки
ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в
чеку товарами (послугами), на початку рядка — великі літери «ПДВ»;

·         
порядковий
номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина)
проведення розрахункової операції;

·         
фіскальний
номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери
«ФН»;

·         
напис
«ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК».

Фіскальний
касовий чек видачі коштів (далі — видатковий чек) — це розрахунковий документ,
надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків у
разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, рекомпенсації послуги, прийнятті
цінностей під заставу, виплаті виграшів у державні лотереї та в інших випадках.

Видатковий чек
повинен містити обов’язкові реквізити:

·         
назву
господарської одиниці;

·         
адресу
господарської одиниці;

·         
для СПД,
що зареєстровані як платники ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника
ПДВ, який надається згідно із Законом України «Про податок на додану
вартість«; перед номером друкуються великі літери »ПН»;

·         
для СПД,
що не є платниками ПДВ, — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер
за ДРФО, перед яким друкуються великі літери «ІД»;

·         
назву
операції виплати;

·         
суму
коштів, яка видається за операцією виплати;

·         
якщо
операція виплати повторюється, — то кількість здійснених однотипних операцій
виплати, суму коштів за цими операціями;

·         
літерне
позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми коштів, що видається;

·         
позначення
форми виплати (готівкою, карткою, у кредит, чеками тощо) та суму коштів за
даною формою виплати;

·         
загальну
суму виданих коштів у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА»
або «УСЬОГО»;

·         
для СПД,
що зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком — літерне позначення ставки
ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в
чеку операціями виплати, на початку рядка — великі літери «ПДВ»;

·         
порядковий
номер видаткового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина)
проведення розрахункової операції;

·         
фіскальний
номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери
«ФН»;

·         
напис
«ВИДАТКОВИЙ ЧЕК».

Висновок

В якості висновку
резюмуємо основні положення роботи. Контрольно — касова машина (далі ККМ) — це
інструмент контролю з боку держави за готівково-грошовим оборотом, повнотою і
своєчасністю оприбуткування підприємствами наявного виторгу.

В даний час існує
класифікація ККМ по областях застосування і по конструкції.

Для того щоб
правильно вибрати касовий апарат для туристичної фірми, треба звернути увагу на
два фактори його роботи: по-перше, на надійність апарата (це поняття містить у
собі доступність і дешевину ремонту і наявність запасних частин), а по-друге,
на його функціональні можливості і сервісні функції. Для туристичної фірми
рекомендованими є контрольно-касові машини Samsung 4615, Sharp A250, Omron FІ.

Застосування
касових машин регламентується Законом України від 06.07.95 р. №265/95-ВР
«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг».

Список
використаної літератури

1.        
Закон
України від 06.07.95 р. №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг».

2.        
Грибова
Л. Туризм: організація та облік // Дебет-Кредит, 2005, № 36.

3.        
Петренко
О. Застосування контрольно-касових апаратів в туризмі // Дебет-Кредит, 2005, №
36.

Добавить комментарий