Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів 5-9 класів

Коротка
характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового
дня учнів 5-9 класів

Як основна,
обов’язкова для всіх учнів організаційна форма фізичного виховання урок
фізкультури забезпечує той мінімум рухових знань, умінь, який передбачений
учбовою програмою і складає основу обший фізичній підготовленості школярів. В
цілях різносторонньої дії уроків фізкультури на організм учнів використовуються
в різних поєднаннях практично всі основні засоби фізичного виховання — фізичні
вправи, природні і гігієнічні чинники. Розвиваючий і оздоровчий ефект уроку
фізичної культури досягається ретельним підбором гімнастичних і легкоатлетичних
вправ, і спортивних ігор, умілим їх дозуванням, розумним чергуванням, а також
дотриманням гігієнічних умов. Не менш важливо забезпечити єдність рухових
відчуттів, інтелектуальних дій, емоцій і відчуттів. фізичних вправ, що
виконуються що вчаться, залежить від їх віку. Так, молодші школярі потребують
частішої зміни рухів, тому з ними в межах уроку проводиться 3-4 вправи. Від
середніх, що вчаться, і особливо старших класів потрібне точніше виконання
рухів. На їх розучування і освоєння виділяється більше часу, але зменшується
загальна кількість вправ.

До уроку фізичної
культури пред’являються як загальнодидактичні, так і специфічні вимоги.
Задоволення цих вимог передбачає, збільшення фізичного навантаження на організм
учня здійснювалося по наростаючій, досягаючи максимуму в другій половині уроку,
а потім поступово знижуючись до вихідного стану. Для підготовки основних
рухових дій, що вчаться до виконання, проводяться гімнастичні і перестроювання,
ходьба, біг, загальнорозвиваючі вправи (на увагу, поставу, спритність,
координацію рухів, відчуття ритму). Свого піку фізіологічна крива досягає в
основній частині уроку, коли вирішується його центральне педагогічне завдання.
На цьому етапі учні розучують і удосконалюють ті, що всі підлягають засвоєнню
вправи, їм повідомляють відповідні програмі теоретичні відомості. Аби зняти
природне збудження, привести організм учня відносно спокійний стан, в
завершальній частині уроку рекомендується застосовувати що не вимагають великої
фізичної напруги ігри, стройові ритмічні і інші нескладні вправи.

1.   Гімнастика до занять

Вчителеві разом з
батьками потрібно наполегливо добиватися, аби щодня учня починався з уранішньої
гігієнічної гімнастики. Хай ваші вихованці знають, що миттєвої користі від
зарядки чекати не можна. Важливий збиральний ефект цих занять. Комплекси
спеціальних фізичних вправ, активізуючи всі біологічні процеси, що відбуваються
в організмі, допомагають йому швидше увійти до робочого стану, надають дію на
всі основні групи м’язів — плечового поясу, тулуба, ніг. Загальне навантаження
повинне наростати поступово (впродовж декількох місяців). Регулюється вона
головним чином складністю і кількістю вправ в комплексі, числом повторень,
зміною вихідного положення, прискоренням або уповільненням темпу рухів.

Підвищенню працездатності
що вчаться, активному і організованому початку учбового дня сприяє гімнастика,
що проводиться регулярно перед уроками протягом 10-15 хв. Вона піднімає рівень
збудливості і функціональної рухливості нервової і інших систем організму,
розвиває у дітей силу, спритність і координацію рухів. Краще всього цю
гімнастику проводити на свіжому повітрі, і лише в непогідну погоду — в
приміщенні. Гімнастика до занять включає загальнозміцнюючі вправи, ходьбу, біг,
стрибки, ігри. Керують гімнастикою вчителя, спеціально підготовлені
старшокласники. Комплекс вправ рекомендується оновлювати не рідше за один раз в
місяць.

Більшість робіт по оздоровленню учнів
можна розділити на два напрями. Перший напрям – організація уроків фізичної
культури на відкритому повітрі, використання в системі фізичного виховання
дітей природних чинників, елементів гартування. Другий напрям пов’язаний з
пошуком нових форм і методів оздоровлення школярів – оптимізацією
фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі шкільного дня. До фізкультурно-оздоровчих
заходів в режимі учбового дня прийнято відносити: гімнастику до учбових занять,
фізкультхвилинки під час уроків, фізичні вправи і рухливі ігри на подовжених
змінах. Здається, недостатня увага приділяється оптимізації вмісту малих форм
фізкультурно-оздоровчої роботи – гімнастики до учбових занять і фізкультхвилинок,
адже саме вони при умілому підході і організації можуть дати великий оздоровчий
ефект.

Методика
організації гімнастики до учбових занять

Гімнастика до учбових занять. Як показує
практика, в багатьох класах вона або проводиться в задушливих запорошених
рекреаціях або в класах, тобто в антисанітарних умовах, або не проводиться
зовсім.

У школі необхідно організаційну частину
гімнастики будувати так. Чергові по школі приходять до 800 і до 815
провітрюють класи початкової школи (відкривають вікна ). З 820 до 830
під керівництвом класного керівника проводиться комплекс вправ гімнастики під
музичний супровід (магнітофонний запис).

Особлива увага повинна приділятися комплексів
гімнастики. Традиційні комплекси вправ навіть оновленням через кожні два тижні
швидко набридають дітям. Учні виконують вправи мляво, неохоче. Як такий
комплекс використовуємо дихальну гімнастику по методу Стрельникової. Вибір
даної гімнастики пояснюється її великим оздоровчим ефектом. Суть парадоксальної
гімнастики – в активному, направленому короткому вдиху, який тренує всі м’язи
дихальної системи. Видих після активного, «емоційного» вдиху відбувається як би
сам собою. Особливістю цієї методики є поєднання дихальних циклів рухами тіла.
Вправи дихальної гімнастики активно включають в роботу всі частини тіла: руки,
ноги, голову, тазовий пояс, черевний прес, плечовий пояс і так далі – і загальну
фізіологічну реакцію всього організму.

У даних вправах рекомендується виконувати
вдих при нахилі вперед, а видих – при (зазвичай вдих при розширенні грудної
клітки, видих – при стискуванні). Звідси і назва – парадоксальна гімнастика.
Вправи дихальної гімнастики активно включають в роботу всі тіла: руки, ноги,
голову, тазовий пояс, черевний прес, плечовий пояс і так далі і викликають
загальну фізіологічну реакцію всього організму. Діти освоюють дихальну
гімнастику поступово: на першому занятті вивчаються перші три вправи комплексу,
кожен день додається поодинці новій вправі.

Нижче наводиться комплекс дихальної
гімнастики, упровадженої в якості, а точніше, замість традиційної гімнастики до
учбових занять, і рекомендації до його проведення.

Гімнастика до занять в школі вирішує
завдання: організовує учнів на початку учбового дня, підвищує працездатність
учнів на перших уроках, попереджає викривлення постави. З цієї гімнастики
повинен починатися учбовий день, вона є складовою частиною
фізкультурно-оздоровчої роботи школи. Її мета – оптимізувати рівень збудливості
і функціональної рухливості центральної нервової системи, впливати на всі
органи і системи організму. Разом з цим гімнастика до занять сприяє
організованому початку учбового дня.

Організація проведення включає:
визначення місць кожному класу і окремому учневі на майданчику і в приміщенні
(але не в класі). Краще всього проводити гімнастику не нижче +10.

Проводять гімнастику по класах (1 — 3, 4
— 6, 7 — 8) або з кожним класом окремо.

Основним положенням методики є складання
комплексу, що складається з 5-7 вправ динамічного характеру, що впливає на всі
групи м’язів; правильне виконання вправ з особливою увагою до постави і
дихання, чого легко досягти, використовуючи наочність.

Комплекси повинні постійно оновлюватися,
їх характер і інтенсивність виконання відповідати порі року. Тривалість не
більше 15 хвилин. Вчитель, що проводив перший урок, повинен знаходитися в цей
час біля класу, спостерігати за порядком, правильним виконанням вправ і при
необхідності надавати допомогу.

Гімнастика до
учбових занять є щоденним виконанням перед першим уроком під музику протягом
6-8 хвилин комплексу з 6-8 загально розвиваючих вправ, що виконуються в такій
послідовності:

–    
вправи
для постави;

–    
для
м’язів плечового поясу і рук;

–    
м’язів
тулуба;

–    
м’язів
ніг;

–    
вправи на
дихання і увагу.

Комплекси вправ необхідно
міняти не рідше за один раз протягом 1-2 тижнів або послідовно замінювати по
одній вправі кожні 2-3 дні. Рекомендуються вправи, що включають елементи
взаємодії з партнером («дзеркальне» виконання рухів, бавовна в
долоньки партнера і ін.), імітаційні рухи, що включають наслідування явищам
природи, тваринам і ін. Розучування вправ доцільно проводити в процесі уроків
фізичної культури.

гігієнічна
гімнастика складається з комплексів загально розвиваючих вправ, що виконуються
у поєднанні з ходьбою і бігом, протягом 10-20 хвилин.

Гімнастику до
занять і гігієнічну гімнастику рекомендується проводити на свіжому повітрі.
Гімнастика виконується в повсякденному одязі. Верхні ґудзики сорочок і —
розстебнуті. Дівчатка при виконанні вправ розташовуються за хлопчиками.

Фізкультурні
активісти зобов’язані добре знати відповідні комплекси (в порядку домашнього
завдання вони розучуються заздалегідь). Під час проведення гімнастики вони
знаходяться перед своїми класами (групами), нагадуючи вправи, демонструючи
правильність їх виконання. Вчитель стежить за поставою учнів.

Зразкові
комплекси вправ гімнастики до занять і гігієнічної гімнастики

Комплекс 1

1.   «, що літає». І.п.
– 1 — розвести руки в сторони — вгору, підняти ліву ногу, високо піднімаючи
коліно; 2 — повернутися в і. п.; 3-4 — те ж, піднімаючи праву ногу.

2.   «Натягни лук». І.п.
– 1 — вгору — назад, максимально прогнутися; 2 — і. п.;

3.   «Вітряний млин».
І.п. – ноги на ширині плечей, права рука вгорі, ліва внизу. Поперемінні кругові
обертання рук вперед і назад.

4.   «Пружина». І.п. –
1-2-3 — повільно сісти; 4 — швидко повернутися в і.п.

5.   «Циркова конячка».
І.п. – руки зігнуті в ліктях, долоні вниз. Біг на місці з високим підніманням
колін з тим, що стосується долонь рук.

6.   «Підстрибни вище» –
підскоки на місці випрямившись.

7.   Ходьба на місці.

8.   «Будь уважний».
Виконання команди, якщо перед нею сказано слово «клас».

Комплекс 2

1.   І.п. – 1-4 — ходьба на місці
на шкарпетках, руки вгору — вдих, 5-8 — руки вниз, звичайна ходьба на місці —
видих. До 40 кроків в спокійному темпі.

2.   І.п. – 1 — руки вгору
долонями вперед, ліву ногу назад на, прогнутися в — вдих, 2 — руки вниз,
приставити ногу — видих, 3-4 — те ж з правої ноги. Повторити 6-8 разів.

3.   І.п. – стійка ноги нарізно.
1-2 — стискуючи пальці в куркулі, дугами через сторони з силою зігнути руки над
плечима — вдих, 3-4 — і.п. — видих. 6-8 разів в повільному темпі.

4.   І.п. – стійка ноги нарізно. 1
— поворот тулуба вліво, бавовна в долоні над головою — вдих, 2 — і.п. — видих,
3-4 — те ж. 6-8 разів в кожну сторону.

5.   І.п. – руки на пояс. 1 — ліву
ногу убік на, 2-3 — нахили тулуба вліво, 4 — і.п., 5-8 — те ж з правої ноги.
4-6 разів в кожну сторону. Дихання довільне.

6.   І.п. – стійка ноги нарізно,
руки зігнуті до грудей, кисті стислі в куркулі. 1 — повертаючи тулуб вліво,
швидко розігнути праву руку вперед (завдати удару), 2 — І.п., 3-4 — те ж іншою
рукою. 8-10 разів обома руками в середньому темпі. Завдавати удару в одну, що.
Дихання довільне.

7.   І.п. – стійка ноги нарізно,
руки назад в замок. 1-2 — нахил вперед, руки якомога більше вгору — видих, 3-4
— І.п. — вдих. 6-8 разів в середньому темпі.

І.п. – 1 — стрибок на обох ногах, руки в
сторони, 2 — те ж руки вниз. До 20-30 стрибків, потім перейти на ходьбу на
місці, поступово уповільнюючи темп (15-20 сек.)

2. Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ фізкультурної хвилинки (заняття між партами) для молодших класів, що вчаться Мета цих двох форм – повернути утомленої працездатність, увагу, зняти м«язове і розумове стомлення, попередити порушення постави.Організація включає підготовку приміщення (відкриття вікон, кватирок) і що вчаться для виконання вправ виходять із-за парт, ослабляють пояси, коміри.Час початку фізкультхвилинки визначається педагогом, ведучим урок.Протягом уроку в молодших класах вчителям необхідно проводити 2-3 паузи.Вимоги при проведенні цих форм наступні:1) вправи не мають бути важкими для вивчення;2) вправи мають бути комбінованими;3) вправи повинні легко дозуватися, не викликати стомлення, не включати вправи, що вимагають сильної напруги на силову витривалість.4) В основному використовують загально розвиваючі вправи;5) При підборі вправ враховувати ефект нашарування;6) Правильно чергувати вправи для різних м»язових груп; після вправ для рук, краще використовувати вправи для ніг, одноманітні вправи викликають стомлення місцевого характеру;7) Якщо даються дві вправи для однієї і тієї ж групи м«язів, то друга вправа або друга частина складної вправи має бути для м»язів антагоністом;8) Необхідно чергувати характер фізичних зусиль;9) Доцільно міняти вправи в комплексах не все відразу, а поступово замінюючи один-два вивчених і засвоєних новими, дотримуючись основної схеми протягом 2-4 місяців;10) Бажано використовувати метод злитого проведення.Підбір вправ для фізкультурної паузи здійснюють виходячи з типових рекомендацій, тривалість 5-10 хвилин, 7-9 вправ, кількість повторень 5-8 разів.Фізкультурна хвилинка: розрізняють укорочені і повні фізкультурні хвилинки, динамічного і локального характеру. Укорочена складається з однієї вправи, 1-4 клас — 3-4 вправи. Дозування — 3-4 рази. Протягом дня проводять 2-3 рази. Комплекс включає вправи для м«язів рук, ніг, спини. Фізичні вправи і ігри на змінах Фізичні вправи і рухливі ігри на подовжених змінах проводяться як активний відпочинок з метою зниження стомлення, що виникло в результаті учбової діяльності і підвищення розумової працездатності. Вони сприяють формуванню позитивного до організованої колективної діяльності, підвищенню об»єму умінь і навиків самостійних занять фізичними вправами.Цей активного відпочинку проводиться на великій зміні. Для успішного проведення фізичних вправ і ігор необхідно враховувати вікові особливості дітей і підлітків. Так, для учнів 1-2 класів використовуються групові і прості командні рухливі ігри, в 3-4 класах проводяться командні ігри і естафети, ефективними є сюжетні ігри. Поважно пам’ятати, що молодші школярі більш охоче беруть участь в іграх невеликою кількістю учасників. При великій кількості тих, що займаються інтерес до вправ і ігор у них швидко затухає.

Особливості гімнастики для початкових
класів, що вчаться:

1. Діти більш охоче виконують дихальну
гімнастику, якщо вона йде в музичному супроводі.

2. Весь комплекс необхідно перетворити
на гру. Всі основні правила виконання вправ даються в ігровій формі. Наприклад,
для тренування гранично активного і галасливого, різного і короткого вдиху
можна дати дітям ігрові завдання: «Гаром пахне! Звідки? Тривога! Нюхайте!» або
«Нюхайте швидко, як бавовна в долоні!», «Накачуйте легені, як шини!» і так далі
Всі вправи мають ігрові назви, наприклад, «Кішка», «Насос» і так далі.

3. Для виконання дихальної гімнастики
необхідна мотивація. Як було вказано вище, початкових класів, що вчаться,
відсутня мотивація збереження і зміцнення власного здоров’я, тому ввідна бесіда
про важливість цих вправ може бути такій: «Хлопці! Наші предки, що жили в
печерах, щомиті нюхали повітря: «Хто може з’їсти мене? Кого – я?» Так
поступають всі дикі тварини. Інакше – не вижити, тому що лише нюх допоможе
виявити ворога, що зачаївся, або. І ми тренуватимемо вдих предків, різкий, як
бавовна в долоні. А видих сам, ми не обертатимемо на нього уваги».

4. Більшість авторів вважають, що вміст
уранішньої гімнастики потрібно періодично оновлювати за рахунок різноманітності
виконуваних вправ. При цьому усувається нудьга і підвищується інтерес до
зарядки. Проте є і інші думки: постійний комплекс вправ може забезпечити
вирішення завдань гімнастики до учбових занять, не знижувати до неї інтересу. В
даному випадку вправи вивчені до автоматизму, їх легко виконувати. Такий підхід
є оптимальним в наших умовах. Як показала практика, що вчаться початкової школи
швидко освоюють комплекс уранішньої дихальної гімнастики по Стрельникової і
надалі виконують його з великим задоволенням, випробовуючи емоційний підйом.

5. Важлива умова ефективності такої
гімнастики в тому, що її потрібно виконувати регулярно, без перерв. Тому
переконуємо дітей робити вправи комплексу і, і у вихідні, і в святкові дні.

Комплекс
вправ дихальної гімнастики

Вправа 1. «Де пахне?»
(повороти голови)

І.п.: встати прямо, ноги ледве вужчі за
ширину плечей. Обернути голову вправо – зробити галасливий, короткий вдих носом
з правого боку. Потім обернути голову вліво – «шмигнути» носом з лівого боку.
Вдих справа – вдих зліва. Посередині голову не зупиняти, шию не напружувати,
вдих не тягнути. Норма: 1 серія (32 вдих-рухи).

Вправа 2. «Вушок»

І.п.: встати прямо, ноги вужчі за ширину
плечей. Злегка нахилити голову, праве вухо йде до правого плеча – галасливий,
короткий вдих носом. Потім злегка нахилити голову вліво, ліве вухо йде до
лівого плеча – вдих. Трохи похитати головою, неначе комусь в думках говорите:
«Ай-ай-ай! Як не соромно!» Дивитися потрібно перед собою. Вдихи робляться
одночасно з рухами. Видих повинен відбуватися після кожного вдиху (не
відкривати широко рот). Норма: 1 серія (32 вдих-рухи).

Вправа 3. «Маятник головою»

І.п.: встати прямо, ноги вужчі за ширину
плечей. Опустити голову вниз ( на підлогу) – різкий, короткий вдих. Думати:
«Звідки пахне гаром? Знизу? Зверху?» Видих повинен встигати «вирушати» після
кожного вдиху. Не затримувати і не виштовхувати видихи (вони повинні вирушати
або через рот, але непомітно, або, в крайньому випадку, – теж через ніс).
Норма: 1 серія (32 вдих-рухи).

Вправа 4. «Долоньок»

І.п.: встати прямо, зігнути руки в
ліктях (лікті вниз) і «показати долоні глядачеві». Робити галасливі, короткі,
ритмічні вдихи носом і одночасно стискувати долоні в куркулі (хапальні рухи).
Підряд робити 4 різких ритмічних вдиху носом (тобто «шмигнути» 4 рази). Потім
руки опустити і відпочити 3-4 сек. – пауза. Зробити ще 4 коротких галасливих
вдиху і знову пауза. Норма: «пошмигати» носом 8 разів по 4 вдихи.

Вправа 5. «Погонів»

І.п.: встати прямо, грона рук стискувати
в кулак і притиснути до живота на рівні поясу. У момент вдиху різко штовхати
кулаки вниз до підлоги, як би віджимаючись від нього (плечі напружені, руки
прямі, тягнуться до підлоги). Потім грона рук повернути в І.п. на рівень поясу.
Плечі розслаблені – видих «пішов». Вище за пояс грона рук не піднімати. Зробити
підряд вже не 4 вдих-рухи, а 8. Потім відпочинок 3-4 сек. і знову 8
вдихи-рухів. Норма: 4 серії по 8 вдихи-рухів.

Вправа 6. «Кішка».

І.п.: встати прямо, ноги вужчі за ширину
плечей (ступні ніг у вправі не повинні відриватися від підлоги). Пригадати
кішку, яка підкрадається до горобця. Повторювати її рухи. Зробити необхідне
присідання і одночасно поворот тулуба – різкий, короткий вдих. Потім таке ж
присідання поворотом вліво і короткий, галасливий вдих носом. Видихи
відбуваються між вдихами самі, мимоволі. Коліна злегка згинати і розгинати.
Руками робити хапальні рухи справа і зліва на рівні поясу. Спина абсолютно
пряма, поворот – лише в талії. Норма: 4 рази по 8 вдихи-рухів.

Вправа 7. «Обійми плечі».

І.п.: витягуватися, руки зігнуті в
ліктях і підняті на рівні плечей. Кидати руки назустріч один одному повністю,
як би обіймаючи себе за плечі.

І одночасно з кожними «обіймами» різко
«шмигати» носом. Руки у момент «обіймів» йдуть паралельно один одному (а не
навхрест), ні в якому разі їх не міняти (при цьому все одно, яка рука зверху –
права або ліва); широко в сторони не розводити і не напружувати. Освоївши цю
вправу, можна у момент зустрічного руху рук злегка відкидати голову назад (вдих
із стелі). Норма: 4 серії по 8 вдихи-рухів.

Вправа 8. «Насос»

І.п.: встати прямо, ноги вужчі за ширину
плечей, руки уздовж тулуба. Зробити легкий нахил (руками тягнутися до підлоги,
але не стосуватися його) і одночасно – галасливий і короткий вдих носом в
другій половині нахилу. Вдих повинен закінчитися разом з нахилом. Злегка
підвестися (але не випрямлятися), і знову нахил і короткий, галасливий вдих.
Узяти в руки згорнуту газету або паличку і уявити, що ви накачуєте шину
автомобіля. Нахили вперед робляться ритмічно і легко, дуже низько не
нахилятися, досить «уклону» в пояс. Спина кругла, а не пряма, голова опущена.
«Накачувати шину» потрібно в темпоритмі стройового кроку. Норма: 4 серії по 8
вдихи-рухів.

Вправа 9. «Великий маятник»

І.п.: встати прямо, ноги вужчі за ширину
плечей. Нахил вперед, руки тягнуться до підлоги – вдих. І відразу без зупинка
нахил назад – руки обіймають плечі. І теж вдих. «Кланятися» вперед –
відкидатися назад, вдих «з підлоги» – вдих «із стелі». Видих відбувається в
проміжку між вдихами сам, не затримувати і не виштовхувати видих. Норма: 4
серії по 8 вдихи-рухів.

Методика організації фізкультхвилинок.
Фізкультпаузи

Традиційні фізкультхвилинки проводяться
під час уроків з метою зняття стомлення. Проведення фізкультхвилинок перш за
все благотворно впливає на відновлення покращуваної працездатності, підвищує
емоційний настрій дітей, знижує статичні навантаження, попереджає тим самим
порушення постави. Нашим завданням була оптимізація цієї форми
фізкультурно-оздоровчої роботи з метою здобуття максимального оздоровчого
ефекту.

У комплекс вправ включені елементи
рефлексотерапії (вправи 1-4).

Рефлексотерапія – це сукупність прийомів
цілеспрямованої, переважно точкової, дії на організм шляхом роздратування
рецепторного апарату шкіри і належних тканин. Точково-пальцьовий метод
(акупресура) надає дію через так звані активні точки. У відповідь на
роздратування певних активних точок в організмі виникають реакції, що
забезпечують його адаптацію до змін зовнішнього середовища, і інші захисні
реакції, активізується діяльність внутрішніх органів, регулюється м’язовий
тонус, знижується нервово-психічна напруга, досягається релаксація.

Від місця (точки акупресури) багато в
чому залежить ефект (управління життєвої енергії). Так, через дію на активні
зони ступні – цього розподільного щита – можна «підключитися» до будь-якого
органу людського організму і стимулювати або гальмувати його діяльність. Дія на
активні зони колінного суглоба сприяє підвищенню опірності організму до
вірусних і алергічних захворювань, оскільки роздратування цих зон ь до
збільшення синтезу інтерферону. Пальці наділені великою кількістю рецепторів,
що посилають імпульси в центральну нервову систему. Натиснення на середній
палець стимулює мозок, знижує кров’яний тиск; впливаючи на мізинець, можна
поліпшити діяльність. За допомогою масажу біологічно активних точок на вушній
раковині можна швидко підняти тонус нервової системи, зняти стомлення,
мобілізувати функції систем, що лімітують працездатність.

Також в комплекс включені вправи
дихальної гімнастики по Стрельникової, що викликають дітей емоційний підйом,
поліпшуючі кисневий обмін, такі, що дають оздоровчий ефект. (Вправи 8-10).

Методика освоєння і проведення фізкультпауз

1. Фізкультхвилинки проводяться на
кожному уроці між 20-ою і 25-ою хвилинами протягом 1,5-2 хв.

2. Кожен комплекс фізкультхвилинок
складається з 5–6 вправ, повторених 5-6 разів, з них 3 вправи – із
запропонованих нами (по одному з кожного блоку).

3. Вчителі, що працюють в початкових
класах, вивчають весь матеріал – у тому числі і теоретичні обґрунтування.

Комплекс
вправ, рекомендованих для включення у фізкультхвилинки

Вправа 1.
Дія натисканням на пальці рук (по методиці японського лікаря Намікоси
Такудзіро).

Пальці наділені великою кількістю
рецепторів, що посилають імпульси в центральну нервову систему. Такудзіро
стверджує, що пальці є «дорогами зворотного зв’язку» з тими або іншими
органами. Наприклад, натиснення на середній палець тонізує мозок, знижує
підвищений кров’яний тиск; впливаючи на мізинець, можна поліпшити діяльність.

У своїй фізкультурно-оздоровчій роботі
ми використовуємо натискання на пальці рук у поєднанні з дихальними вправами по
методу Стрельникової, і ці дії значно покращують самопочуття. Натискувати слід
від пальця до кінчика, включаючи подушечку, в 3-4 прийоми. Натискати палець
потрібно поперемінно на тильну, а потім і на сторони пальців. Тривалість
натискання – 3 сек., сила – середня. Обробляються пальці обох рук по черзі.
Можна виконувати такі натискання, одночасно промовляючи вірш:

Пальчик-пальчик, де ти був?

З цим братиком в ліс ходив

З цим братиком щі варив

З цим братиком кашу їв

З цим братиком пісні співав.

Цей пальчик в ліс ходив

Цей пальчик гриб знайшов

Цей пальчик чистити

Цей пальчик смажив сам

Цей пальчик сам все з’їв

Тому і потовщав.

Вправа 2.
Дія на активні точки ніг (по методиці До. Дінейки).

Натискаючи на активні точки підошви, ми
стимулюємо функції багатьох внутрішніх органів. Аби надати загальну дію на всі
активні точки підошов, слідує сидячи катати палицю. Тривалість – 2–3 хв. На
звичайну палицю приклеїли вузькі подовжні смужки з пластмаси. Катання такої
палиці надаватиме сильнішу дію на активні точки.

Масаж рефлексогенних зон стопи –
особливий спосіб боротьби із стомленням. Зональний самомасаж підошви надає
дивно потужну тонізуючу, загальнозміцнюючу дію.

Вправа 3.
Масаж біологічно активних точок на вушній раковині.

За допомогою їх масажу можна швидко
підняти загальний тонус нервової системи, зняти стомлення, мобілізувати функції
систем, лімітуючих працездатність.

Ретельно промасажувати натисканням
середньої сили вушні раковини від верхньої до мочки. Тривалість – 10-15 сек.

Вправа 4. І.п.:
сидячи за партою, ноги зігнуті, руки на колінах. «Перекочування» стоп з п’яти
на. Руками масажувати біологічно активні зони коліна. Тривалість масажу – 8
сек.

Вправа 5. «Слон». Стоячи,
ноги на ширині плечей або сидячи, притиснути голову до плеча і оглядіти кімнату
(клас). Прагнути рухатися всією верхньою частиною тіла, неначе малюєте
«вісімку». Під час руху витягнути руку і дивитися на пальці (якщо у полі зору
руху вся рука, значить, вправа виконана добре). Повторити іншою рукою.

Вправа 6. «Сова». Обхватити
плече і «розім«яти» м»язи. Обернути голову і поглянути через одне плече, потім
через інше. Опустити голову на груди, дихати глибоко, розслаблюючи м’язи.
Повторити вправу, розминаючи інше плече.

Вправа 7. «Жовта мавпа». Сидячи
за партою, опустити голову на руки, закрити очі, розслабитися і думати лише про
жовту мавпу (творчий образ). Образ можна міняти, наприклад, на «зелену мавпу»

Добавить комментарий