Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів

Ю.І. Федусенко

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


1. Дидактичні ігри для другого класу

1.1 Ігри, що
готують до комунікативної діяльності

Формування та вдосконалення
фонетичних навичок

Лото

Мета
гри
: повторення знаків транскрипції.

Зміст
гри:
клас ділиться на дві команди. Для кожної з них учитель пише на
дошці десять знаків транскрипції, які повинні бути однаковими для обох команд,
але написані у різній послідовності. З кожної команди учитель викликає по
одному учню і називає у швидкому темпі звуки. Завдання учнів – обвести
відповідні знаки транскрипції. Команда, представник якої повністю виконав це
завдання, зараховується очко. Потім учитель пише на дошці інші знаки
транскрипції, і гра продовжується. Перемагає команда, яка отримує найбільшу кількість
очок.

Хто більше?

Мета
гри:
удосконалення фонетичних навичок; активізація раніше вивченої
лексики..

Обладнання: карти із
зображенням знаків транскрипції.

Зміст
гри:
клас ділиться на три-чотири команди. Учитель по черзі показує
кожній з них картку зі знаком транскрипції. Учні вимовляють відповідний звук і
називають з ним слова. За кожне вірно назване слово команді зараховується одне
очко. Перемагає команда, яка набрала найбільшеу кількість очок.

В якому порядку ?

Мета
гри:
повторення літер абетки.

Зміст
гри:
вчитель пропонує учню назвати будь-яку літеру абетки. Гравець,
який сидить поряд, повинен назвати наступну літеру в алфавітному порядку. Після
цього вчитель називає слідуючу букву наступній парі учнів і гра триває. Учень,
який не зміг правильно назвати літеру, вибуває з гри. Перемагає той, хто
залишився у грі останнім.

Ланцюг

Мета
гри:
повторення літер абетки.

Обладнання: м’яч.

Зміст
гри:
учні шикуються у шеренгу. Передаючи один одному м’яч, вони
називають літери в алфавітному порядку. Якщо гравець помилився, він вибуває з
гри. Перемагає той, хто залишився у ланцюгу останнім.

Формування
та вдосконалення орфографічних навичок

Допиши слово

Мета
гри:
перевірка рівня засвоєння учнями правил написання слів у межах
вивченого лексичного матеріалу.

Зміст
гри:
учні діляться на дві команди. Для обох команд на дошці колонками
написані слова, у кожному з яких пропущено одну літеру. Члени команд по черзі
виходять до дошки і вписують необхідні літери. Перемагає команда, яка першою
безпомилково виконає завдання, або допустить меншу кількість помилок, ніж інша
команда.

Тварини

Мета
гри:
розвиток орфографічних навичок.

Зміст
гри:
клас ділиться на 3-4 команди, від кожної з яких до дошки виходять
по одному представнику. Учитель пропонує учасникам гри написати якомога більше
назв тварин (диких чи свійських). Гра триває 7-10 хвилин. Після її закінчення
учитель разом із учнями класу перевіряє правильність написання слів. Перемагає
команда, представник якої не припуститься жодної помилки, або їх виявиться
менше ніж в інших учнів.

Формування та
вдосконалення лексичних навичок

Хто швидше?

Мета
гри:
перевірка рівня засвоєння учнями вивченого лексичного матеріалу у
межах кількох тем.

Зміст
гри:
на дошці учитель записує слова, які учні повинні згрупувати за
темами. Клас ділиться на дві команди, представники яких виконують це завдання
на дошці. Той, хто впорається швидше і допустить найменшу кількість помилок,
приносить своїй команді перемогу.

Телеграми

Мета
гри:
тренування у використанні вивченої раніше лексики в усному мовленні.

Обладнання: предметні
малюнки.

Зміст
гри:
для проведення гри учитель готує 10-15 малюнків предметів, назви
яких відомі учням. Він дає гравцеві, який сидить за першою партою, один із цих
малюнків і називає іноземною мовою зображений на ньому предмет. Учень повторює
це слово і передає малюнок наступному гравцю, який виконує ті ж самі дії. Після
того, як «телеграма» обійде весь клас, вона
знову потрапляє до вчителя. Далі надсилається нова «телеграма» і гра триває. (Учні
можуть називати слова ізольовано або у структурах).

Словознайко

Мета гри: активізація
лексики кількох вивчених раніше тем.

Обладнання: картки із
літерами.

Зміст
гри:
клас ділиться на дві-три команди. Учитель демонструє учасникам гри
картку з літерою, а вони по черзі називають із нею слова. За кожне правильно
назване слово команді зараховується очко. Перемагає команда, яка набрала
найбільшу кількість очок.

Веселка

Мета
гри:
повторення лексичних одиниць у межах теми “Colours”.

Обладнання:
кольорові
олівці, картина із зображенням веселки.

Зміст
гри:
вчитель вивішує на дошці картину з зображенням веселки. Потім
називає іноземною мовою її кольори, а учні піднімають олівці відповідного
кольору. Картина знімається з дошки, а вчитель пропонує гравцям: Draw a red/green/blueline, please (Намалюйте
червону, зелену, синю … лінію). Коли діти намалюють у зошитах усю веселку, на
дошку знову вивішується картина, і гравці порівнюють свої малюнки із
зображенням. За якістю виконання роботи вчитель визначає переможців.

Формування та вдосконалення граматичних навичок

Сніговик

Мета
гри:
формування навичок утворення множини іменника.

Зміст
гри:
учитель малює на дошці два сніговики і записує на них іменники в
однині. Клас ділиться на дві команди, які делегують до дошки по одному
представнику. Представники за сигналом учителя утворюють множину запропонованих
іменників. Кожен із них має право на одну підказку від команди. Перемагає
учасник, який виконав це завдання швидше й з меншою кількістю помилок.

Що у ранці?

Мета
гри:
перевірка рівня володіння учнями структури there is

Обладнання:
ранець,
шкільне приладдя.

Зміст гри: учитель
складає у ранець предмети, назви яких відомі учням іноземною мовою. Учні по черзі запитують учителя: Is there a … in the bag ? (Чи є … у
ранці?)
. Якщо такий предмет є у ранці, вчитель дістає його, а учню, що
вгадав, зараховується очко, і гра триває. Перемагає той, хто набрав найбільшу
кількість очок.

Хто останній?

Мета
гри
: тренування у вживанні структури І саn see… in the picture.
Активізація раніше вивченої лексики.

Обладнання: сюжетна
картина.

Зміст
гри
: учитель демонструє учням сюжетну картину і запитує їх:

What can you see in the picture? (Що ви бачите на картинці?)

Учні по черзі будують
повідомлення:

І can see a … in the picture. (Я бачу … на
картинці.)

Учневі,
який останній придумав речення, зараховується очко. Потім учитель змінює
картину, і гра продовжується далі. Перемагає учасник гри, який набере найбільшу
кількість очок.

Прийменники

Мета гри: тренування у використанні прийменників
місця.

Обладнання: іграшка.

Зміст
гри
: учень виходить із класу, у цей час ведучий (із числа гравців)
ховає іграшку. Через деякий час учня запрошують до класу. Він повинен знайти
схований предмет, ставлячи ведучому загальні запитання й використовуючи
прийменники місця Ведучий дає відповідь у залежності від ситуації (так чи ні).
Якщо за чотири спроби йому вдається знайти предмет, він стає ведучим, а гра
продовжується.


2. Ігри, що
забезпечують комунікативну діяльність

Формування та вдосконалення умінь і навичок аудіювання

Це про мене

Мета
гри:
формування та удосконалення умінь аудіювання.

Зміст
гри:
учитель іноземною мовою описує зовнішність одного з учнів класу.
Учасник гри, який здогадався, що йдеться саме про нього, піднімає руку і
говорить: It is about me (Це про мене). Далі цей учень описує іншого
учасника гри, і гра триває далі.

Слова

Мета
гри:
формування та удосконалення навичок розпізнавання під час
аудіювання вивченої раніше лексики.

Обладнання: картки з
іншомовними словами на іноземній мові.

Зміст
гри:
учитель до гри готує картки з написаними на них іноземною мовою
10-15 словами. Кількість карток визначається кількістю учнів у класі. Потім він
у повільному темпі й у довільній послідовності починає читати список слів.
Учасники гри повинні позначити у своїх картках лише ті слова, які озвучив
учитель. Перемагає той, хто швидше, .і якісніше виконає завдання.

Предмети

Мета
гри:
удосконалення умінь аудіювання.

Зміст
гри:
учитель іноземною мовою розповідає про певні предмети, які є у
класі, не називаючи їх: It is on my desk. It is in his pencilbox. Учні повинні
здогадатися, про який предмет ідеться. Перемагає учень, який вгадає найбільшу
кількість предметів.


Формування та вдосконалення умінь і навичок говоріння

Як його звуть?

Мета
гри
: практика у вживанні структур His/Her name is… в усному
(монологічному) мовленні.

Зміст
гри
: учні стають у коло. Ведучий (із числа учнів класу) знаходиться у
центрі. Він указує на одного з учасників гри, який повинен швидко назвати ім’я
свого сусіда зліва і справа, використовуючи структуру His/Her name is….
Гравець, який припуститься помилки, стає ведучим, і гра триває далі.

Улюблена тварина

Мета
гри
: тренування у побудові коротких повідомлень у межах теми “Animals”
(Тварини) з опорою на предметні малюнки.

Обладнання: малюнки тварин
на окремих аркушах паперу, виконані учнями.

Зміст
гри
: перед початком гри учитель пропонує учням намалювати на окремому
аркуші паперу улюблену тварину і підготувати коротку розповідь про неї (розмір,
колір, ім’я, свійська чи дика тварина тощо). Потім клас ділиться на дві-три
команди. Представники команд по черзі описують свою тварину, демонструючи
малюнок. За кожне правильно побудоване речення команді записується одне очко.
Перемагає команда, яка набере найбільшу кількість очок.

Формування та
вдосконалення умінь і навичок читання

Знайди слово

Мета
гри:
удосконалення умінь читання та розуміння змісту прочитаного.

Обладнання:
картки
з іншомовним текстом.

Зміст гри: клас ділиться на дві команди. Усі
учасники гри отримують від учителя картки з текстом. Протягом певного часу учні
читають текст. Потім учитель пропонує відшукати та прочитати речення зі словом,
яке він озвучує рідною мовою. Учень, який першим відшукав потрібне речення,
піднімає руку і зачитує його. Перемагає команда, члени якої знайшли найбільшу
кількість речень.

Хто останній?

Мета
гри
: розвиток техніки читання слів.

Зміст
гри:
на дошці іноземною мовою написаний список із 30-40 слів. За
сигналом учителя один із учнів починає його читати. Тому учаснику гри, який
припустився помилки, вчитель пропонує встати. Потім читати продовжує інший
гравець, і гра триває. Перемагає учень (група учнів), який залишиться сидіти,
тобто не помилився жодного разу.

Формування та
вдосконалення умінь і навичок письма

Зв’язкові

Мета
гри:
удосконалення умінь писати під диктовку вчителя; повторення літер
абетки.

Зміст
гри:
учитель “передає” літерами (іноземною мовою) зміст “таємного
послання”. Учні записують його на окремих аркушах паперу. Потім учитель разом
із гравцями перевіряють правильність виконання завдання та визначають
переможців гри.


2. Дидактичні ігри для третього класу

2.1 Ігри, що
готують до комунікативної діяльності

Формування
та вдосконалення фонетичних навичок

Хто
найспритніший?

Мета
гри
: практика у сприйманні звуків на слух.

Обладнання:
картки
з трьома колонками: 1 – слово (іноземною мовою), 2 – транскрипція, 3 – переклад.

Зміст
гри
: учитель роздає учасникам гри картки, на яких у першій колонці
написані слова іноземною мовою, у другій — їх транскрипція, у третій – переклад
рідною мовою . Після того, як учитель вимовить одне з цих слів, учні повинні з’єднати
його лінією з відповідною транскрипцією та перекладом. Перемагає той, хто
швидше і якісніше виконає це завдання.

Звуки

Мета
гри:
формування навичок сприймання на слух голосних у різних позиціях.

Зміст
гри:
клас ділиться на дві команди. Учитель називає слова англійською
мовою. Учні плескають у долоні, якщо голосний звук у цих словах вимовляється
широко. Якщо ж звук вимовляється коротко, плескати не потрібно. Перемагає
команда, члени якої не припустилися помилок, або виявилось їх менше, ніж в
іншої команди.

Формування
та вдосконалення орфографічних навичок

Плутанина

Мета
гри
: формування навичок поєднання літер у слові.

Зміст
гри:
учитель пише на дошці літери, з яких учні повинні скласти слово,
яке він задумав (наприклад: ebcnh — bench). Перемагає той, хто перший
здогадається і правильно напише на дошці це слово. Потім переможець пропонує
своє слово (плутанину), і гра продовжується.

Потяг

Мета
гри
: перевірка рівня засвоєння орфографії вивченого лексичного
матеріалу у межах теми «Іn the classroom» (У класі).

Зміст
гри
: клас ділиться на дві команди, для кожної з яких на дошці
зображений потяг. Учитель роздає учням малюнки, на яких зображені предмети, що
оточують учнів у класі. Представники команд по черзі виходять до дошки,
домальовують вагон і записують у ньому назву цього предмета іноземною мовою.
Перемагає команда, яка швидше і з меншою кількістю помилок виконає завдання.

Лінійка

Мета
гри:
перевірка рівня сформованості орфографічних навичок у межах
кількох вивчених тем.

Зміст
гри:
учитель іноземною мовою пише на дошці будь-яке відоме учням
слово. Потім учасники гри по черзі пишуть слова, перша літера яких є останньою
у попередньому слові. Слова у лінійці не повинні повторюватись: fiveegggive … . Учень, який
не зміг продовжити лінійку, або припустився орфографічної помилки, вибуває із
гри. Переможцем вважається гравець, який останній і без помилок написав слово.
Гру можна проводити як на особисту, так і на командну першість.


Формування та вдосконалення лексичних навичок

Найуважніший учень

Мета
гри:
перевірка рівня засвоєння учнями вивченої лексики у межах однієї
чи кількох тем.

Зміст
гри:
учитель розкладає на парті й упродовж двох — трьох хвилин
демонструє учасникам гри предмети, назви яких відомі учням. Потім накриває їх
папером і пропонує учням по черзі назвати іноземною мовою ті з них, які вони
запам’ятали. Перемагає учень, який вірно назвав найбільшу кількість предметів.

Який колір?

Мета
гри
: повторення назв кольорів.

Зміст
гри
: учитель починає вірш, а учні піднімають руку і закінчують його,
отримуючи за кожний вірно вгаданий колір одне очко. Перемагає учасник гри, який
набрав найбільшу кількість очок.

Колір,
який я так люблю,

Називається
як? (Вluе)

Цей
колір частіше узимку буває,

Називається
він…(Whitе)

Море,
де розташований «Артек»,

Називається
як? (Вlаск)

Колір
вовка і мишей,

Називається
як? (G
rеу)

А
ведмідь на ім’я
«Бравий»,

Вибрав
колір собі… (В
rоwn)


Чарівні кульки

Мета гри: удосконалення лексичних і граматичних (синтаксичних) навичок і
формування умінь і
навичок говоріння у межах
кількох вивчених тем.

Зміст гри: клас ділиться на дві команди. На дошці зображені кульки з
написаними на них іноземною мовою словами. Завдання команд полягає у тому, щоб
скласти по одному реченню з кожним із цих слів. Речення не повинні
повторюватися. Перемагає команда, яка склала найбільшу кількість логічно
поєднаних речень, правильно оформлених у мовному відношенні й відповідно до
визначеної сфери спілкування.

Місток

Мета гри: перевірка рівня засвоєння учнями лексичних одиниць і сформованості
відповідних орфографічних навичок у межах вивченої раніше теми.

Зміст гри: на дошці намальований струмок. Клас ділиться на дві команди.
Завдання гравців полягає у тому, щоб “перейти” цей струмок по “комінню”, яке
умовно позначене на струмку квадратами (по 10 квадратів для кожної команди).
Представники команд по черзі виходять до дошки і вписують у ці квадрати по
одному слову у межах однієї вивченої теми. Якщо гравець припустився помилки,
спроба не зараховується. Гра триває до того часу, поки котрась із команд не
«перейде» через струмок (вірно впише слова в усі квадрати).

Нове слово

Мета гри: перевірка правильності написання раніше вивченої лексики.

Зміст гри:
клас
ділиться на дві команди. Для кожної із них на дошці вчителем написані іноземною
мовою голосні літери (ou, oo, ea, ee …). Гравці по черзі
виходять до дошки і, додаючи приголосні літери, утворюють слова, за кожне з
яких їм зараховується очко. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість
очок.

Хто швидше?

Мета гри: повторення лексики у межах теми (Людина,
частини тіла, зовнішність).

Зміст гри: гравці шикуються у шеренгу. Вчитель у
швидкому темпі іноземною мовою дає учням команди:

Touch your nose.

Touch your ears …

Учні повинні швидко виконувати їх.
Гравець, який не встиг, або не вірно зреагував на команду, залишає гру і сідає
на своє місце. Переможцем вважається гравець, який останнім залишить шеренгу.

Формування та вдосконалення
граматичних навичок

Що вони роблять?

Мета
гри
: удосконалення навичок вживання дієслів у теперішньому тривалому
часі (Тhe Present Continuous tense).

Обладнання: сюжетні
малюнки, на яких зображено дії людей.

Зміст
гри
: клас ділиться на дві команди. Учитель по черзі демонструє кожній
з них сюжетні малюнки і запитує:

-What is he/she doing?

Якщо
члени першої команди дають правильну відповідь, їм зараховується очко. Якщо їм
це не вдається, очко записується іншій команді, і гра продовжується. Перемагає
команда, яка набрала найбільшу кількість очок.


Що він сказав?

Мета
гри:
тренування у побудові загальних і спеціальних запитань у
теперішньому простому часі (The Present Simple tense).

Зміст
гри:
один із учнів класу виходить до дошки і задумує певний
предмет. Суперники, будуючи запитання, намагаються відгадати його. Той, хто
відгадав, задумує свій предмет, і гра триває.

Як запитати?

Мета гри: тренування у конструюванні спеціальних
запитань.

Зміст гри: на дошці вчитель записує іноземною мовою
кілька питальних слів, які вже відомі учням when (коли), where(де), why (чому)… Потім іноземною мовою він називає кожному
із гравців по черзі короткі речення (відповіді на запитання), а учень повинен
підібрати відповідне питальне слово і побудувати запитання:

Вчитель: In the morning.

Учень: When. When do you go to school?

Гравець, який не вірно відреагував на
репліку вчителя, залишає гру. Переможцем
вважається учень, який жодного разу не припустився помилки.

Де кролик?

Мета гри: тренування у вживанні прийменників місця.

Обладнання: іграшковий будинок і кролик.

Зміст гри: вчитель
ставить перед дітьми іграшковий будинок і повідомляє іноземною мовою, що в ньому живе
кролик. Після цього він переміщує іграшку у різні частини будинка і запитує
учнів: Where is the rabbit? (Де кролик?)”. Діти хором відповідають.


2.2 Ігри, що
забезпечують комунікативну діяльність

Формування та
вдосконалення умінь і навичок аудіювання

Поради

Мета
гри
: удосконалення умінь і навичок сприймати на слух й адекватно
реагувати на прохання вчителя.

Зміст
гри
: перед початком гри учитель пояснює учням лексичне значення
модального дієслова shold (повинен). Клас ділиться на дві команди. Від
кожної групи по черзі викликається представник, якому учитель дає пораду:

Наприклад: You should open the door.

Учень
спочатку слухає пораду, а потім її виконує. Якщо він робить це правильно, його
команді зараховується очко. Потім викликається представник з іншої команди, і
гра в такий самий спосіб продовжується далі.

Перемагає
команда, яка набрала найбільшу кількість очок.

Зіпсований телефон

Мета
гри
: розвиток умінь і навичок аудіювання.

Зміст
гри:
учасники гри сідають колом. Кожен із них отримує порядковий
номер. Учитель шепоче гравцю під номером один коротке повідомлення, наприклад: І
have two dogs
(Я маю двох собак ). Потім гравець під номером один пошепки
передає те, що почув учаснику гри під номером два. У такий спосіб, повідомлення
передається по колу до останнього гравця, який уголос повторює те, що почув.
Якщо повідомлення озвучене правильно, учням зараховується то очко, якщо ні,
очко зараховується учителю.

Розповідь

Мета гри: формування умінь і навичок сприймати на слух репліки вчителя й
адекватно реагувати на них.

Зміст гри: учитель пропонує учням утворити коло і повільно йти один за одним
по цьому колу. У цей час він починає іноземною мовою читати текст (розповідь).
Гравці, рухаючись по колу, повинні зображати мімікою і жестами події, що
описуються в розповіді. Учень, або учні, які не адекватно зреагували на репліку
вчителя, вибувають із кола. Переможцем вважається учень, який залишився у колі
до кінця розповіді.

Формування та вдосконалення умінь
і навичок говоріння

Партнери

Мета
гри
: тренування учнів у побудові мікродіалогів (формулювання реплік у
вигляді загальних запитань і стверджувальної або заперечної відповіді на них)
на основі матеріалу теми «Animals» («Тварини»).

Обладнання: картки з
назвами тварин.

Зміст
гри:
учні працюють у парах. Кожен із них отримує від учителя картку зі
словами, що позначають назви тварин. Партнери здійснюють спілкування,
розпитуючи один одного про наявність у картці назви тієї чи іншої тварини:

— Do you have
a dog? (
У тебе є собака?)


Yes I do / No, I do not.
(Так / Ні)

Перемагає той учень, який
перший відгадає всі назви тварин, зазначені у картці свого співрозмовника.

Переможець

Мета
гри:
формування та удосконалення умінь і навичок конструювання
розповідних речень в усному мовленні.

Обладнання: сюжетна картина.

Зміст
гри
: учні отримують від учителя сюжетну картину. Потім вони сідають
колом і по черзі будують короткі речення відповідно до змісту цієї картини.
Учень, який повторює сказане раніше, або не може побудувати власне речення,
вибуває з гри. Переможцем вважається той, хто залишається у грі до кінця.

Хто скаже
найбільше?

Мета
гри:
розвиток навичок і вмінь конструювання розповідних речень.

Обладнання:
картинки
із зображенням людей.

Зміст
гри
: клас ділиться на групи по 4-5 учнів. Кожній із них вчитель дає
картинку із зображенням людини. Гравці іноземною мовою 3-4 хвилини обговорюють
її зовнішність. Потім обмінюються картинками і знову виконують це завдання.
Вчитель збирає усі картки і по одній демонструє гравцям. Учні по черзі
називають по одному реченню, описуючи зовнішність зображеної людини, отримуючи
за кожне правильно побудоване речення для своєї групи одне очко. У такий спосіб
гравці описують усі картинки. Перемагає група, яка набрала найбільшу кількість
очок.

Формування та
вдосконалення умінь і навичок читання

Читачі

Мета
гри
: формування та удосконалення умінь і навичок читання вивченої
раніше лексики.

Зміст
гри
: клас ділиться на дві команди. Учитель демонструє кожній з них
написані на картках слова, а представники команд по черзі читають їх у голос.
За кожне правильно прочитане слово команді зараховується одне очко. Перемагає
команда, яка набрала найбільшу кількість очок.

Банк

Мета
гри
: розвиток умінь і навичок читання.

Обладнання: картки із
різними варіантами текстів іноземною мовою у межах однієї теми.

Зміст
гри
: учитель за кількістю учнів у класі тиражує картки з написаними
на них текстами, у межах однієї теми. Варіантів текстів повинно бути кілька.
Перед початком гри кожному учню зараховується 30 очок (банк). Перший учасник
гри читає уголос свій текст, а вчитель за кожну допущену ним помилку у читанні
віднімає від його банку одне очко. Далі свій текст читає наступний гравець і
гра триває. Перемагає учень, в якого у банку залишилося найбільша кількість
очок.

Формування та
вдосконалення умінь і навичок письма

Знайди колір

Мета
гри
: удосконалення умінь і навичок письма.

Зміст
гри
: клас ділиться на дві команди. Учитель викликає з кожної з них по
одному учню й іноземною мовою називає колір. Учасники гри повинні написати на
дошці якомога більше речень про предмети, які мають цей колір. Наприклад: The
chicken is yellow…

За
кожне правильно оформлене у мовному відношенні речення команді зараховується
одне очко. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість очок.

Про кого йдеться ?

Мета
гри
: удосконалення умінь інавичок письма у межах теми “About my
family and myself”
(Про мене і мою сім’ю).

Зміст
гри
: кожен учень протягом 7-10 хвилин пише на окремому аркуші паперу
кілька речень про себе і свою сім’ю. Учитель збирає ці аркуші паперу і по черзі
читає написане уголос. Учні повинні здогадатися про кого йдеться, підняти руку
і назвати його ім’я. Той, хто відгадав, читає наступну розповідь, і гра триває
далі. Після закінчення гри, учитель разом із учнями аналізує допущені ними
помилки у написанні окремих слів чи побудові речень.

Слова

Мета
гри:
перевірка рівня сформованості орфографічних навичок раніше
вивченої лексики.

Обладнання:
літери
абетки, написані на окремих аркушах паперу.

Зміст
гри:
кожен гравець на початку гри отримує від учителя набір літер
написаних на квадратах, вирізаних із паперу. Учитель іноземною мовою називає
слово (у межах вивченої лексики), а гравці повинні викласти його на аркуші
паперу, використовуючи набір літер. Той, хто швидше і без помилок виконав це
завдання отримує очко, і гра триває далі. Переможцем вважається гравець, який
набрав найбільшу кількість очок.


3. Дидактичні ігри для четвертого класу

дидактична гра іноземна мова

3.1 Ігри, що готують до комунікативної
діяльності

Формування
та вдосконалення фонетичних навичок

Шифр

Мета гри: повторення літер та їх
послідовності в абетці.

Зміст гри: учитель пропонує учням
розшифрувати вираз, у словах якого кожна буква закодована цифрою, що відповідає
порядковому номеру літери в абетці. (a — 1, b — 2, c — 3 …). Між словами у виразі ставиться знак “/”
, а між буквами “,”. Наприклад: 9 / 1,13 / 1 / 16, 21, 16, 9, 12. – I am a pupil. Переможцем вважається
учень, який найшвидше і без помилок виконає це завдання.

Формування та вдосконалення орфографічних навичок

Напиши слово

Мета
гри
: перевірка рівня сформованості орфографічних навичок вивченої
лексики.

Зміст
гри:
учитель рідною мовою називає слово, у межах вивченої раніше
лексики. Учасники гри, на окремих аркушах паперу, записують це слово іноземною
мовою і демонструють їх учителю. Той, хто припустився орфографічної помилки,
вибуває з гри. Учитель називає наступне слово, й гра триває далі. Переможцем
вважається учень, який залишився у грі до кінця.

Слова

Мета
гри
: формування та удосконалення орфографічних навичок.

Обладнання: набори карток
із літерами іноземної абетки.

Зміст
гри
: клас ділиться на дві-три команди, кожна з яких отримує набір
карток із буквами. Далі учитель називає слово, команди складають його,
використовуючи картки, а потім один гравець із складу команди записує це слово
на дошці. Команда, яка зробила це швидше і без помилок, одержує очко. Вчитель
називає наступне слово і гра триває. Перемагає команда, яка набрала найбільшу
кількість очок.

Формування та вдосконалення лексичних навичок

Пожежа

Мета
гри:
активізація лексики у межах теми «Му house» («Мій дім»).

Зміст
гри:
учитель пояснює учням ситуацію: у будинку сталася пожежа. Ви маєте
три хвилини, щоб узяти найважливіші для вас речі. Щоб ви взяли? Учні по черзі
називають іноземною мовою предмети, використовуючи структуру І would tаке а … .(Я б
узяв … .)
. Перемагає учасник гри, який назвав найбільшу кількість
предметів.

Школа

Мета
гри:
активізація лексики до теми “Школа”.

Зміст
гри:
клас ділиться на дві команди. Від кожної з них обирається
представник. Члени кожної команди називають по черзі по одному слову у межах
теми “Школа”, а представник малює пелюстку ромашки і записує іноземною мовою це
слово. Повторювати слова не дозволяється. Коли список слів теми School з боку кожної
команди вичерпується, представники команд рахують пелюстки зі словами.
Перемагає команда, яка має найбільшу кількість пелюсток із безпомилково
написаними словами.

Знайди антоніми

Мета
гри:
формавання та вдосконалення лексичних навичок.

Зміст
гри:
перед початком гри вчитель пояснює дітям значення слова “антонім”,
пропонуючи приклади на рідній мові. Далі він називає учасникам гри прикметник,
а вони шукають відповідний йому антонім із числа тих, що написані вчителем на
дошці (expensive-дорогий – cheap-дешевий…). За
кожну правильну відповідь гравець отримує очко. Гру можна проводити на командну
чи особисту першість.

Що вдягти?

Мета
гри:
повторення лексичних одиниць у межах теми “Одяг”.

Обладнання: м’яч.

Зміст
гри:
учні стають у коло, в центрі якого ведучий із числа гравців.
Ведучий кидає м’яч одному з учнів і називає один із виразів: It is spring / summer / winter / autumn now (Зараз весна /
літо / зима / осінь). Гравець, який зловив м’яч повинен назвати один із видів
одягу, що відповідає сезону. Якщо учень помилився, або не зміг відповісти, вибуває
із гри, якщо вірно – стає ведучим. Назви одягу не повинні повторюватись.
Переможцем вважається той, хто залився у колі один.

Формування та вдосконалення граматичних навичок

Загадка

Мета
гри:
тренування у використанні вивчених дієслів в усному мовленні.

Зміст
гри:
перед грою учитель пише на дошці 15-20 дієслів вивчених раніше.
Далі ведучий (із числа учасників гри ) за допомогою пантоміми демонструє учням
дію, яку вони повинні прокоментувати, використовуючи одне з поданих у списку
дієслів. Учасник гри, який вірно відгадав цю дію, отримує право стати ведучим,
і гра продовжується далі.


Котрий поверх?

Мета
гри:
вправляння у вживанні порядкових числівників.

Зміст
гри:
перед початком гри учні повторюють порядкові числівники від first; (перший) до twentieth (двадцятий).
Потім учитель пояснює учням, що вони потрапили у двадцятиповерховий будинок і
намагаються визначити, на якому поверсі перебуває кожен із них. Учні повинні
написати на папірцях, на якому поверсі вони перебувають (наприклад: І am on the second floor (Я на другому
поверсі). Номер поверху вони обирають довільно. Свої папірці з номерами гравці тримають
у секреті. Потім один учень показує свою картку вчителеві. Решта учнів
намагаються його «знайти», ставлячи запитання: Аre you on the fifth floor? (Ти на п’ятому
поверсі?). Учень може відповісти: No, go upstairs / downstairs (Ні, підніміться
вище/нижче). Виграє той, хто перший відгадає номер поверху. Він виходить до
дошки і задумує свій поверх. Гра триває 10-15 хвилин.

3.2 Ігри, що забезпечують комунікативну
діяльність

Формування та вдосконалення умінь і навичок аудіювання

Здогадайся, який це місяць?

Мета
гри:
розвиток умінь і навичок аудіювання.

Зміст
гри:
учитель пропонує учням послухати іноземною мовою опис кожного з
місяців року і відповісти на запитання: What month is this? (Який це
місяць?). Учаснику гри, який вірно відповість на це запитання, зараховується
очко. Перемагає гравець, який набрав найбільшу кількість очок.

Правда чи ні?

Мета
гри:
удосконалення умінь і навичок аудіювання тексту.

Зміст
гри:
учитель готує коротку розповідь іноземною мовою про класну
кімнату, в якій проводиться гра. Озвучуючи це повідомлення, він навмисне додає
кілька речень, що не відповідають справжньому її опису. Завдання учнів,
плескати у долоні тоді, коли вони почують такі речення.

Формування та вдосконалення умінь і навичок говоріння

Іграшки

Мета
гри:
практика у конструюванні розповідних речень на основі раніше
вивченого мовного матеріалу; розвиток монологічного мовлення.

Обладнання: дві іграшки.

Зміст
гри:
клас ділиться на дві команди, кожна з яких отримує від учителя
іграшку, (наприклад: одна команда іграшкового кота, інша — собаку).Члени кожної
з команд по черзі описують свою іграшку, отримуючи одне очко за кожне правильно
оформлене у мовному відношенні речення. Перемагає команда, яка набрала
найбільшу кількість очок.

Похід

Мета
гри:
удосконалення умінь і навичок будувати зв’язне висловлювання в
усному мовленні.

Обладнання: серія сюжетних
малюнків до теми “Мій вихідний день”.

Зміст
гри:
на дошці прикріплена серія сюжетних малюнків до теми My day off (Мій вихідний
день). Клас ділиться на три — чотири команди, які після 5-8 хвилин підготовки,
озвучують свій варіант розповіді на цю тему. Переможцем вважається команда, яка
найбільш детально й у логічній послідовності опише події, зображені на
малюнках.

Який він насправді

Мета
гри:
тренування у побудові мікродіалогів.

Обладнання: картинки із
забраженням людей.

Зміст
гри:
Гра проводиться парами, кожна з яких отримує по картинці з
зображенням людини. Кілька хвили діти вивчають її зовнішність. Потім пари
гравців виходять до дошки, демонструють класу картинку і по черзі описують
зовнішність людини, яка на ній зображена. Клас вирішує, хто точніше це зробив і
визначає переможця. Виходить наступна пара, і гра триває.

Улюблена
страва

Мета
гри:
формування вмінь будувати мікродіалог.

Зміст
гри:
учні грають у парах. Один із гравців задумує улюблену страву у
межах вивченої теми Food (Їжа). Інший, будуючи
запитання, намагається відгадати її. Гра триває у вигляді діалога.

Наприклад:
Do
you like apples
? / No, I don’t.

Після
того як страву відгадано, учні міняються ролями, і гра триває.

Формування та
вдосконалення умінь і навичок читання

Прочитай і закінчи речення

Мета
гри:
перевірка рівня розуміння прочитаного тексту.

Обладнання: картки з
текстом.

Зміст
гри:
учитель відповідно до кількості учнів готує картки з текстом для
читання. Клас ділиться на дві команди. Протягом 5-7 хвилин усі учасники гри
читають цей текст. Потім представники кожної з команд по черзі виходять до
дошки і доповнюють написані на ній речення, відповідно до змісту прочитаного
тексту. Перемагає команда, члени якої не допустили помилок, або виявилось їх
менше, ніж в іншої команди.

Суперники

Мета
гри:
формування та удосконалення умінь і навичок читання.

Обладнання: картки із
реченнями різних видів.

Зміст
гри:
клас ділиться на дві команди. Учитель відповідно до кількості
учасників гри готує картки, з написаними на них реченнями у межах вивченої
теми. Представник першої команди читає вголос своє речення, пропонуючи учням
другої команди перекласти його рідною мовою. Потім команди міняються ролями,
своє речення зачитує представник другої команди, і гра триває далі. За кожне
вірно прочитане й перекладене речення команді зараховується очко. Перемагає
команда, яка набрала найбільшу кількість очок.

Хто краще прочитає?

Мета
гри:
формування та удосконалення умінь і навичок читання тексту.

Зміст
гри:
на дошці іноземною мовою записується вірш . Учитель читає його,
пояснює значення окремих слів і звертає увагу учнів на можливі труднощі у
вимові окремих звуків. Учні самостійно читають цей вірш дві-три хвилини. Потім
учитель ділить клас на три команди і викликає по одному представнику від кожної
з них. Учні по черзі читають вірш уголос. Журі, обране з числа учнів класу,
визначає кращого з трьох читачів, його команді записується очко. У такий самий
спосіб гра триває далі. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість
очок.

Формування та вдосконалення умінь
і навичок письма

Малюнки

Мета
гри:
тренування учнів у написанні зв’язних висловлювань за зоровими або
вербальними опорами.

Обладнання:
серія
малюнків.

Зміст
гри:
на дошці прикріплений малюнок або серія малюнків, за якими учні
повинні написати протягом визначеного вчителем часу зв’язне оповідання. Переможцем
вважається той учень, який напише найбільшу кількість логічно поєднаних речень,
правильно оформлених у мовному відношенні.

Доповни речення

Мета
гри:
тренування у конструюванні речень; активізація раніше вивченого
лексичного матеріалу.

Зміст
гри:
учитель пропонує учням написати розповідь на певну тему (наприклад
My working day). Перший учасник
гри починає розповідь, записуючи на дошці одне повнозначне слово. Потім учні по
черзі дописують власні слова, будуючи речення у логічній послідовності,
відповідно обраній темі. Учасник гри, який не зможе продовжити речення, вибуває
з гри. Перемагає той, хто напише останнє слово й закінчить розповідь.

Добавить комментарий