Корекційно-розвивальна програма "Соціалізація дошкільників"

Корекційно-розвивальна програма «Соціалізація
дошкільників»

Пояснювальна
записка

Корекційно-розвивальна
програма «Соціалізація дошкільників» допоможе набути дітям соціального досвіду,
а саме: почуватись комфортно поруч з іншими, розуміти, любити та вибачати їх,
контактувати, висловлювати свою думку, виявляти свою життєву позицію, приходити
на допомогу, мати оптимістичний настрій.

Мета:
набуття дітьми
соціального досвіду.

Предмет:
рівень
соціального розвитку дітей середнього та старшого дошкільного віку.

Об’єкт:
діти
дошкільного віку з низьким рівнем соціального розвитку.

Завдання:

1.
Розвиток соціально спрямованих навичок дітей середнього та старшого дошкільного
віку.

2.
Забезпечення емоційного комфорту.

3.
Корекція небажаних особистісних особливостей поведінки, настрою дітей.

4.
Розвиток комунікативних навичок дітей, а також мислення, пам’яті, уваги.

5.
Підняття рівня самооцінки дитини.

6.
Надання психологічної допомоги педагогічним працівникам в організації
життєдіяльності дітей у вікових групах.

7.
Залучення батьків до співпраці, підтримка їх інтересу до життя дитини в ДНЗ.

8.
Розробка психолого-педагогічних і методичних матеріалів.

Етапи
здійснення програми
:

Проведення
індивідуальної психодіагностики дітей. Отримані результати фіксуються у
зведеній таблиці вхідної діагностики (вересень-жовтень).

Корекційно-розвивальна
програма «Соціалізація дошкільників»:


Ознайомлення з результатами діагностування педагогічних працівників ДНЗ із
метою розроблення плану спільних дій щодо проведення занять (жовтень).


Індивідуальні консультації батьків за результатами діагностик;


рекомендації щодо виявлених проблем розвитку та вихованості дітей (протягом
року).


Відбирання дітей для проведення занять за програмою (вересень).


Проведення занять (жовтень-квітень).


Повторне діагностування дітей із метою відстеження динаміки їх розвитку і
результативності занять (травень). Заняття проводяться з групою дітей (5-6
дітей) один раз на тиждень.

Тривалість
заняття:


середня група — 20-25 хвилин;


старша група — 25-30 хвилин.

Заняття
проводяться в цікавій та доступній для дітей формі. Під мас їх проведення
використовуються комунікативні, рольові, імітаційні та рухливі ігри, вправи,
малюнкові завдання, елементи групової дискусії, твори художньої та
народознавчої літератури, релаксаційні вправи та релаксаційні музичні твори.

Запропонована
програма — це курс спеціальних занять, спрямованих на розвиток та набуття
соціального досвіду дитини, який дасть їй змогу в майбутньому правильно
ставитися до будь-яких змін у житті зі збереженням фізичного та психічного
здоров’я.

Програма
має практичне значення, оскільки інформація, що викладена в ній, є корисною для
практичних психологів, педагогів, батьків.


Соціальна
компетентність дошкільнят

Старший
дошкільний вік

Дитина
розуміє внутрішньосімейні взаємини, ставлення членів родини одне до одного.
Знає свій родовід, усвідомлює, що честь роду залежить від кожної людини. Бере
участь у вшануванні пам’яті предків, у стосунках сім’ї з родичами, які живуть
поруч і далеко. Виявляє інтерес до родинних реліквій, бере участь у підтриманні
родинних традицій. Має сформовані уявлення про доброту, гуманність, щирість як
важливі якості людини та людських взаємин про справедливість як здатність
правильно оцінювати вчинки людей; про чесність як вимогу відповідати власною
поведінкою до тих критеріїв, що застосовує, оцінюючи вчинки інших людей.
Виявляє самоповагу, що ґрунтується на усвідомленні своєї індивідуальності,
права на самовираження, на власні почуття та самостійну поведінку, що не
створює проблем для інших людей залежно від їхнього віку та статі.

Уміє
запобігати конфліктам і розв’язувати їх. Розуміє ставлення людей до себе.
Почувається природно в товаристві знайом: і незнайомих людей. Знає, як
реагувати на прояви несправедливого ставлення до себе, розуміє причину цього і
намагається усунути її. Прагне, щоб взаємини були коректними, толерантними. Р
зуміє поняття «дружба» і «товаришування», відповідно поводиться з однолітками.

Має
уявлення про державу, її символи, про свій народ, національні особливості
українців. Знає національні пам’ятки, героїв виявляє повагу до них, ушановує
національні святині. Розуміє поняття «людство», шанує звичаї інших народів.


Заняття
№ 1

Тема: Знайомство

Мета: створювати
позитивний емоційний комфорт; розвивати навички спілкування, групової
взаємодії, почуття єдності, поваги та доброзичливого ставлення до інших;
позбутися напруження.

Обладнання:
паперові сердечка, великий аркуш паперу з намальованим контуром будинку,
фломастери, олівці.

Хід
заняття:

Вітання
та знайомство

Мета: позбутися
напруження; створювати емоційний комфорт.

Діти
разом із психологом стають таким чином, щоб утворила форма серця. У руках дітей
паперові сердечка. Кожна дитина стає по черзі в середину імпровізованого серця,
називає своє ім’я і так, як їй подобається, щоб її називали. Після цього всі
діти кладуть сердечка на підлогу, роблять крок назад та розглядають, яка фігура
склалася на підлозі. Психолог запитує: «На що схожа фігура? Якого вона розміру?
Про яких людей кажуть, що в них велике серце?» Якщо діти не можуть дати
відповіді, тоді психолог пояснює їм.

Діти
разом із психологом складають пам’ятку правильної поведінки в садочку.


Бути чемним.


Бути добрим, нікого не ображати.


Поважати інших.


Слухати інших.


Допомагати іншим.


Пробачати інших.

Вправи,
що спрямовані на розслаблення м’язів рук, ніг і тулуба

«Кораблик»

Діти,
взявшись за руки, уявляють себе «корабликом». Ноги широко розставлені
(розташування рядком). Гойднуло «кораблик» ліворуч — діти стають на ліву ногу,
права нога відірвана від підлоги розслаблена, руки підняті угору, нахилені
ліворуч. Гойднуло «кораблик» праворуч — робимо те ж саме, тільки у правий бік.
Повторити повільно 8 разів.

«Штанга»

Діти
уявляють себе спортсменами-штангістами. Ноги широка розставлені. Руки
розслаблені. «Підняти штангу» — нахилитися стиснути кулаки, підняти руки — вони
напружені. «Кидаємо штангу» — руки опускаються вниз і вільно звисають уздовж
тулуба. Дні хати легко, повільно. Повторити 5 разів.

Вправа
«Мій садочок»

Мета: розвивати
почуття єдності, поваги до інших.

Психолог
пропонує дітям подивитись на великий аркуш паперу на якому намальований контур
будинку — дитячого садка. Він запитує у дітей, що вони роблять у дитячому
садку, як вони у ньому почуваються, чи радіють своїм друзям, вихователям. Потім
діти одночасні починають малювати все те, що пов’язане з дитячим садком
(весели! друзів, привітних вихователів, улюблені іграшки, меблі тощо).

Підсумок
заняття

Психолог
нагадує дітям правила поведінки у садочку. Діти повторюють їх.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 2

Тема: Моє ім’я

Мета: створювати
позитивний емоційний комфорт; позбутися напруження; розвивати почуття єдності,
доброзичливого ставлення; інших, позитивного самосприйняття; виховувати повагу
до інших;

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створити
емоційний комфорт; позбутися напруження.

Діти
стають у коло. Кожна дитина повертається до свого сусіда який стоїть праворуч,
посміхається йому, вклоняється і каже: «Вітаю», потім вітається із сусідом,
який стоїть ліворуч.

Загадки.
Психолог пропонує дітям розгадати загадку.

Нас
не було — воно було, Нас не буде — воно буде, Ніхто ні в кого його не бачить, А
в кожного воно є. (Ім’я) «Назви лагідно»

Виховувати
доброзичливе ставлення до інших, дитина лагідно називає імена своїх сусідів.
Психолог запитує, чи знають діти про те, що означають їх імена.

Значення
імен. Запитує, чи насправді діти поводяться.

Чим
характеризує їх власне ім’я, кого вони знають із такими самими іменами.

Тема: «Мої почуття»

Мета: розвивати
позитивне самосприйняття. Дітям пропонується сісти на килимок, заплющити очі.
Психолог підходить до кожної дитини, лагідно називає її ім’я. Після цього діти
розповідають, чи сподобалося їм, коли їх називають лагідно.

Гра
«Дірява голова»

Мета: розвивати
почуття єдності; виховувати повагу до інших. Діти стають у шеренгу. Перша
дитина повинна назвати своє, друга дитина повинна назвати ім’я першої дитини, а
потім — третя дитина — імена попередніх двох дітей та власне і так далі. Остання
дитина повинна назвати імена всіх дітей та своє власне.

Якщо
дитина забула чиєсь ім’я, вона повинна взяти себе за голову і сказати про себе:
«От дірява голова» і повторити імена дітей знову.

Підсумок
заняття

Психолог
нагадує дітям, що коли називати одне одного лагідно, і це завжди всім подобається,
у всіх поліпшиться настрій.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою про-і и>іі.,яють:
«Усім, усім, до побачення!»

Заняття
№ З

Тема: Наші
емоції

Мета: ознайомити
дітей із поняттям «емоції»; учити дітей розпізнавати та виявляти емоції;
розширювати уявлення про радість, сум, здивування, злість, страх; розвивати
вміння передавати емоційний стан за допомогою міміки; виховувати уважність до
інших.

Обладнання:
піктограми
емоцій; сюжетні малюнки із зображенням дітей із різними емоційними станами;
розрізані картинки (4 частини) із зображенням усміхнених дітей.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: розвивати
позитивні емоції.

Діти
стоять у колі, торкаються по черзі плеча сусідів та промовляють із посмішкою:
«Вітаю».

Піктограми

Мета:
розвивати
міміку.

Дітям
пропонується розглянути піктограми із зображенням різних емоцій. Потім діти
показують за допомогою міміки почуття страху, суму, радості, злості,
здивування. Психолог пояснює, що почуття, які були передані, називаються
«емоціями».

Гра
«Знайди пару картині»

Мета:
розширювати
уявлення про почуття; виховувати уважність до інших.

Психолог
пропонує розглянути сюжетні малюнки та послухати невеличкі історії про дітей.
Діти повинні показати картину, що відповідає історії, а також показати
піктограму, яка свідчить про почуття героїв історії.


Василько сьогодні перший день у дитячому садочку. Він нікого не знає і всього
боїться (показати картину і піктограму).


Маринка проводжала бабусю додому і дуже за нею сумувала (показати картину та
піктограму).


Оленка дуже любить свою маленьку кицю Мурку. Вона її доглядає і дуже часто з
нею грається (показати картину та піктограму). Бесіда з дітьми про
емоції.

1.Діти,
а чи буває вам сумно, весело, страшно?

2.Коли
це відбувається?

3.А
як необхідно допомагати іншим, щоб їм не було сумно, страшно?

Гра
«Склади картинку»

Мета:
розширювати уявлення про радість; розвивати взаємодії.

Діти
об’єднуються у дві групи. Кожна група повинна з частинок скласти картинку, на
якій зображена весела дитина. Потім діти передають почуття радості за допомогою
міміки та дякують одне одному за співпрацю.

Підсумок
заняття

Психолог
запитує дітей, чи подобаються їм злі, сумні люди, чи хотіли б вони з ними
розмовляти, гратись. Завжди приємно гратись з дитиною, яка радісна, привітна,
лагідна.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 4

Тема: Наші
емоції

Мета:
закріплювати
знання дітей про емоції; учити передавати і ній емоційний стан за допомогою
міміки і жестів; учити розуміти поведінку інших та власну поведінку, її
наслідки; виховувати оптимістичний погляд на життя та доброзичливість,
почуття єдності.

Обладнання:
піктограми емоцій, зображення дітей із різними емоціями, великий аркуш паперу з
кишеньками для невеличких малюнків, невеликі аркуші паперу, фломастери, олівці.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: розвивати
відчуття єдності.

Діти
стоять у колі, тримаючись за руки. Разом уклоняються і посмішкою промовлять:
«Вітаю».

Гра
«Знайди пару»

Мета:
закріплювати
знання про емоції.

Діти
отримують піктограми, до яких вони повинні дібрати зображення дітей із
відповідними емоціями на обличчі.

Мета:
розвивати
міміку, жести; виховувати доброзичливе ставлення одне до одного, оптимістичний
погляд на життя.

Психолог
пропонує дітям пригадати казку «Курочка Ряба» та інсценувати її. Під час
виконання своїх ролей діти повинні правильно показувати почуття, які
переживають герої казки.

Бесіда
за казкою «Курочка Ряба». Психолог запитує дітей:

1. Хто з героїв
казки добрий, а хто — ні?

2. Чому плакали
дід та баба?

3. Як їх
заспокоїла курочка?

4. Чи помічали
ви переживання, сум у своїх рідних, близьких?

5. Як ви
допомагаєте своїм рідним та друзям у біді, коли їм буває сумно, самотньо?

Релаксаційні
вправи «Поза спокою»

Сидячи,
опустити руки, розслабити їх, заплющити очі, дихання повільне. «Кулачки»

Руки
покласти на коліна, стиснути міцно пальці в кулачки, потім розслабити їх.
Повторити 6 разів.

Малюнок
радості

Мета: виховувати
оптимістичний погляд на життя.

Кожна
дитина отримує невеличкий аркуш паперу, на якому вона повинна зобразити те, що
їй приносить радість (сонечко, квітка, тато, мама, друзі, метелик, дерево,
котик). Після завершення малювання психолог розміщує дитячі малюнки у кишеньках
великого аркушу паперу. Звертається увага дітей на те, скільки прекрасного і
радісного є в навколишньому світі, іноді ми просто забуваємо про це, перестаємо
помічати. Але завжди в нашому житті є тепло, сонечко, радісна посмішка мами,
тата, друзів, краса рідної природи.

Підсумок
заняття

Психолог
разом із дітьми розглядає піктограми, повторює, що вони означають, наголошує дітям,
що вони повинні уважно ставитися до близьких та рідних людей, співчувати їм,
жаліти, допомагати, якщо вони потрапили у біду, коли вони сумують, почуваються
самотньо, радіти разом із ними, дарувати дарунки та теплі посмішки. Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку), і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»


Заняття
№ 5

Тема: Посмішка
творить дива

Мета:
закріплювати знання дітей про емоції, засоби їх вираження; тренувати виразну
міміку; розвивати почуття доброзичливості; уважно ставитися одне до одного.

Обладнання:
великий аркуш паперу, фломастери, олівці, люстерка.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
емоційний комфорт.

Діти
стають у коло. Кожна дитина повертається до свого сусіда, який стоїть праворуч,
посміхається йому, вклоняється і каже: «Вітаю», потім вітається із сусідом,
який стоїть ліворуч.

Вправа
«Посмішка по колу»

Мета: тренувати
виразну міміку.

Діти
тримаються за руки. По черзі усміхаються до свого сусіда праворуч, а потім —
ліворуч.

Бесіда
з дітьми.

1. Чи приємно
вам, коли до вас посміхаються?

2. Як ви
вважаєте, з якою дитиною краще дружити — з веселою, привітною, чи з сердитою та
сумною?

Що
ви відчуваєте, коли до вас посміхаються? Посміхаєтесь ви до своїх рідних,
близьких? Чому ви це робите?

Наголосити
дітям, що посмішка — це гарний настрій, хороше самопочуття. У веселих людей
справи йдуть легко, завзято.

Гра
«Мімічна гімнастика»

Мета: тренувати
виразну міміку.

Дітям
пропонується виконати низку вправ для мімічних м’язів.

Наморщити
лоба, підняти брови (подив). Розслабитися, звести брови, насупити їх
(сердитість). Розслабитися. Повністю розслабити брови, «закотити очі»
(байдужість). Розширити очі, відкрити рота (Страх). Розслабитися. Усміхнутися,
підморгнути (радість).

Гра
«Спілкування без слів»

Мета: розвивати
почуття доброзичливості.

Учасники
об’єднуються у пари. Спочатку пари ходять кімнатою, ш сигналом психолога
зупиняються, вітаються одне з одним за допомогою рук, кладуть руки на плечі
одне одному, дивляться в очі партнерові, посміхаються, прощаються.

Малювання
веселого Колобка

Мета: розвивати
почуття доброзичливості, єдності.

На
великому аркуші паперу діти по черзі малюють певну деталь малюнка, щоб вийшов
веселий Колобок (одна дитина малює очі, інша — посмішку тощо). Звернути увагу
на те, що посмішка свідчить про радість Колобка.

Підсумок
заняття

Психолог
розповідає дітям про те, що посмішка робить дива. Адже достатньо лагідно
посміхнутись, і твій друг на тебе вже не ображається, а із задоволенням
пропонує погратись. Якщо ти будеш привітним, усміхненим, тоді матимеш багато
друзів та знайомих, які виявлятимуть бажання з тобою розмовляти, гратись.

Психолог
пропонує дітям взяти люстерка та подивитись на себе. Спочатку діти відтворюють
негативні емоції за допомогою міміки, а потім — позитивні. Наголосити, коли
радісний, веселий та усміхнений, тоді у всіх виникає бажання з такою людиною
спілкуватись.

Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку) і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»

Заняття
№6

Тема: Мій друг

Мета:
продовжувати вчити дітей розуміти такі поняття як « друг» , «дружити»;
прищеплювати доброзичливе ставлення; учити уважно ставитись одне до одного;
виховувати чуйність.

Обладнання:
м’ячик, іграшки, іграшковий посуд, ковдра.

Хід
заняття:

Вітання

Ціль: створювати
емоційний комфорт. Діти стоять у колі, торкаються по черзі плеча сусідів та
промовляють із посмішкою: «Вітаю».

Етична
бесіда «Кого ми називаємо другом?»

1.
Хто такий друг?

2.
Хто є твоїм другом?

3.
А ти — справжній друг?

Психолог
разом із дітьми закріплює знання про риси справжнього друга:


добрий, вірний, ніколи не образить;


не залишить у біді, прийде на допомогу;


завжди вислухає, підтримає.

Гра
«Подаруй подарунок другові»

Мета: виховувати
доброзичливість.

Діти
передають одне одному м’ячик і називають подарунки, які ] вони хотіли б
подарувати одне одному.

Гра
«Опиши друга»

Мета: виховувати
доброзичливість, уважність одне до одного.

Діти
об’єднуються у пари, уважно розглядають одне одного, потім розвертаються та
спинами торкаються одне одного. Психолог запитує у дітей-партнерів про
зовнішній вигляд, колір очей, волосся, одягу. Опис порівнюється з оригіналом і
робиться висновок про те, наскільки діти уважні одне до одного.

Психологічний
етюд «Відвідування хворого друга»

Мета: виховувати
доброзичливість, симпатію.

Одна
дитина грає роль «хворого» друга. Решта дітей прийшли його провідати, принесли
з собою гостинці; вкривають хворого ковдрою, наливають теплого чаю, жаліють
його, поглядають на нього зі співчуттям, лагідно посміхаються. Психолог
наголошує на тому, що коли люди піклуються одне про одного, тоді хворим легше
перебороти хворобу, знайти в собі сили швидше одужати. Вивчення прислів’я

Психолог
пропонує дітям вивчити народне прислів’я:

«Вірний
друг — то найбільший скарб».

Якщо
діти не розуміють значення слів, потрібно їм розповісти про них («вірний»
ніколи не зрадить, прийде на допомогу, «скарб» ..,, паство,
подарунок).

Підсумок
заняття

Повторення
рис справжнього друга, про які діти та психолог розповідали на занятті.

Прощання

Діти
беруться за руки і з посмішкою промовляють: «Усім, усім, до побачення!»

Заняття
№ 7

Тема: Мій друг

Мета:
продовжувати закріплювати знання про емоції та розуміння понять «друг»,
«справжня дружба»; виховувати доброзичливе ставлення одне до одного, почуття
єдності.

Обладнання:
картинки із зображенням дітей із різними емоціями.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
психоемоційний комфорт.

Діти
стоять у колі, вітаються зі своїми сусідами, потім вітаються до сонечка (високо
піднімаючи над головою руки, стаючи на носочки),
після цього вітаються до
землі (присідають, гладять килимок).

Гра
«Відгадай»

Ціль: виховувати
доброзичливість.

Діти
сидять у колі. Психолог запитує: «Відгадайте, що подобається друзям у вашому
сусіді ліворуч?» Діти вголос відповідають, називають найкращі якості,
закріплюють поняття «друг», «справжня дружба».

Вправа
«Подарунок»

Ціль:
закріплювати знання про емоції, міміку та жести.

Психолог
пропонує дітям подарувати одне одному подарунки, але не називати їх, а показати
за допомогою міміки, жестів. Той, хто отримує подарунок, має його впізнати та
назвати.

Вправи
для ніг

«На
пляжі»

Діти
лежать на підлозі, «засмагають на сонечку». Ноги витягнуті, розслаблені. Потім
ноги підняти і тримати. Ноги напружені. Опустити — відпочити. Повторити 5—6
разів.

«Пружинки»

Стрибки
на місці (ніби «пружинки на ногах»).

Гра
«Я хочу подружитися»

Мета: виховувати
доброзичливе ставлення одне до одного.

Діти
по черзі розповідають, із ким вони хотіли б дружити, не називаючи імені друга,
тільки описуючи його зовнішній вигляд та риси характеру. Дитині, про яку
розповідають, необхідно впізнати себе, швидко підбігти до того, хто про неї
розповідає, потиснути руку.

Гра
«Я не хочу подружитися»

Мета:
закріплювати знання про емоції.

Діти
розглядають картинки із зображенням дітей із різними емоціями на обличчі,
роблять висновок, що з дітьми, які насуплені, сердиті,— не хочеться гратись,
розмовляти.

Гра
«Паровозик»

Одна
дитина виконує роль «паровозика». Діти — «вагони» чекають на неї. «Паровозик
під’їжджає», вітається з однією дитинок, і пропонує їй приєднатися,
«від’їжджає». І так по черзі, поки всі діти не приєднаються.

Підсумок

Повторення
рис справжнього друга, про які діти та психолог розповідали на попередньому занятті.

Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку) і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!

Заняття
№ 8

Тема.: Бережемо
дружбу

Мета:
продовжувати закріплювати знання про дружбу, поведінку справжнього друга;
виховувати довіру та повагу одне до одного; вчити цінувати дружні стосунки.

Обладнання:
аркуші паперу, фломастери, олівці.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
психологічний комфорт.

Діти
стоять у колі, вітаються зі своїми сусідами, потім вітаються до сонечка (високо
піднімаючи над головою руки, стаючи на носочки),
після цього вітаються до
землі (присідають, гладять килимок).

Вправа
«Катруся — справжній друг, тому що…»

Мета: закріпити
знання про дружбу, справжнього друга.

Діти
стоять у колі, у центр кола виходить одна дитина, їй необхідно запросити у коло
свого друга і закінчити речення. «Мій друг — справжній друг, тому що… ». Далі
в коло запрошується інша дитина і так далі. Психолог стежить, щоб у колі побували
всі діти.

Гра
«Сліпий і поводир»

Мета: виховувати
почуття довіри.

Діти
об’єднуються у пари, одна дитина — «поводир», друга — сліпий». Кожен «поводир»
повинен провести «сліпого» (в якого заплющені очі) через різні
перешкоди, що створені заздалегідь (меблі,іграшки на підлозі). «Поводир»
має провести його таким чином, щоб сліпий не спіткнувся, не впав, не забився.

Бесіда
про дружбу

Читання
вірша А. Костецького «Справжні подруги»

Мета:
закріплювати знання дітей про. справжню дружбу. Психолог запитує дітей:

1.
Чи мають діти справжніх друзів?

2.
Чому вони з ними дружать?

3. Можна
самих дітей назвати справжніми друзями?

Психолог
пропонує послухати вірш та відповісти, чи можна нашити справжніми подругами
дівчаток, про яких написано вірш.

Справжні
подруги

Дівчинка
Людмила Вранці мамі заявила:


Все! В садочок я не йду! Я не стерплю цю біду. Щастя скінчено моє! Адже в Рити
джинси є.

І
тепер зі мною Рита Відмовляється дружити. Мамо! Дружбу виручай, Джинси і мені
купляй!


Ви ж були найкращі друзі? А ви що скажете мені:

Це
справжні подруги чи ні?

Відповіді
дітей.
Психолог запитує, чому діти так вважають.


Малювання
«Мій друг»

Мета: виховувати
повагу одне до одного.

Дітям
пропонується намалювати свого друга, а потім подарувати йому малюнок.

Вивчення
мирилочки

Мета: виховувати
повагу та доброзичливість.

Психолог
запитує у дітей, чи буває так, що діти сваряться, ображаються одне на одного.
Якщо таке трапляється, необхідно зробити крок назустріч та помиритися зі своїм
другом. А в цьому, допоможе мирилочка.

Мир,
миром,

Пироги
з сиром,

Варенички
в маслі,

Ми
дружечки красні,

Поцілуймося!

Підсумок
заняття

Повторення
рис справжнього друга та мирилочки. Психолог наголошує дітям на тому, що
справжню дружбу слід цінувати та берегти.

Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку) і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»

Заняття
№ 9

Тема: Учимося спілкуватися

Мета:
продовжувати вчити дітей розуміти мову жестів та міміки; розвивати уяву;
виховувати доброзичливе ставлення до інших.

Обладнання:
м’яч,
предметні картинки, пазли.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: розвивати почуття
єдності.

Діти
стоять у колі, тримаючись за руки. Разом вклоняються, і з посмішкою промовлять:
«Вітаю».

Етюд
« Зачаровані діти »

Мета: розвивати
уяву.

Діти
уявляють себе «зачарованими». Вони не можуть говорити, на всі запитання
відповідають жестами та мімікою. Наприклад, показують, де знаходяться речі у
кімнаті тощо.

Гра
«Поклич лагідно»

Мета:
виховувати
доброзичливість до інших.

Діти
стоять у колі. Одна дитина стоїть у центрі кола. Вона починає кликати іншу
дитину, лагідно називаючи її ім«я та кидаючи їй декілька разів м»яч. Потім
перша дитина запитує: «Я гралась з тобою, а з ким хочеш гратись ти?» І так по черзі.

Гра
«Зобразіть предмет»

Мета:
закріплювати
знання та вміння користуватися мімікою та жестами.

Кожна
дитина отримує предметну картинку, яку вона повинна без слів, за допомогою
міміки та жестів показати решті дітей, а ті, у свою чергу, повинні її відгадати
та назвати.

Вправи
на дихання

Мета:
розслабитися;
розвивати уяву.

«Повітряні
кульки»

Діти
уявляють себе «повітряними кульками», спочатку їх «надувають» — зробити
повільно вдих, потім «здувають» — повільно видихають повітря, промовляючи звук
[с].

«Морські
хвилі»

Діти
тримають зчеплені руки перед собою, уявляють, що їхні руки — це «хвилі на
мор»і. На «морі» тихо, спокійно — рухають руками повільно, ніби «хвильки»,
промовляючи звук [ш]. Потім поминається «шторм» —діти здійснюють швидкі рухи,
«хвилі» піднімаються над головою, голосно промовляючи звук [ш]. Потім знову
«вийшло сонечко» і «море заспокоїлося».

Гра
«Склади картинку»

Мета:
виховувати
доброзичливість.

Діти
об’єднуються у пари. Кожна пара повинна скласти картинку з частинок (пазлів).
Діти повинні працювати злагоджено, ввічливо звертатись одне до одного.

Підсумок
заняття

Психолог
запитує дітей, що їм допомагає спілкуватись одне з одним. Пригадує разом із
дітьми, що крім мовлення, у розмові стають у пригоді обличчя, що відображає
різні почуття, руки, що своїми рухами допомагають «розмовляти», краще пояснити
слова.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 10

Тема: Учимося
спілкуватися

Ціль:
розвивати ініціативність; підвищувати самооцінку дітей; виховувати повагу
до інших; вчити розуміти бажання партнера під час виконання спільних дій.

Обладнання:
аркуші
паперу, олівці.

Хід
заняття:

Вітання

Мета:
створювати
емоційний комфорт.

Діти
стають у коло. Кожна дитина повертається до свого сусіда, який стоїть праворуч,
посміхається йому, вклоняється, каже: «Вітаю» , потім вітається з сусідом, який
стоїть ліворуч.

Обговорення
ситуацій

Ціль:
закріплювати знання дітей про правильну поведінку в різних життєвих
ситуаціях; підвищувати самооцінку.

Психолог
пропонує кожній дитині розповісти про свою поведінку в різних ситуаціях, що
можуть із нею трапитись або вже траплялись.

1.
З тобою не хочуть гратися діти. Але ти хочеш із ними гратись. Як ти вчиниш, що
ти зробиш для того, щоб тебе прийняли до гри?

2.
Діти б’ють твого маленького сусіда. Що ти зробиш? Що ти скажеш цим дітям?

3.
У тебе влучили м’ячем, але це зробив хлопчик, який не хотів цього зробити,
просто він був неуважним. Що ти йому скажеш? Що зробиш?

Психолог
наголошує дітям, що вони повинні не боятися сказати про свої бажання, не
соромитись спілкуватися з дітьми.

Малюнок
удвох

Мета: виховувати
повагу до інших, розуміння бажань партнера.

Діти
об’єднуються в пари. Кожна пара отримує аркуш паперу та олівець на двох. Діти повинні
разом одночасно взяти олівець та намалювати спільний малюнок. Потім потрібно розповісти
про свою роботу.

Гра
«Новенька»

Мета: розвивати
ініціативність та доброзичливість.

Дітям
пропонується уявити, що до них у групу прийшла новенька дівчинка. Вона всього
соромиться, мовчить, не грається. Завдання для дітей: подружитись із нею.
Психолог грає «новеньку дитину», а діти показують, як можна розпочати
спілкування з нею.

Гра
«Мої бажання»

Мета:
підвищувати самооцінку.

Діти
сидять у колі та по черзі розповідають про свої бажання: «Мені подобається,
коли… » Психолог наголошує дітям, що потрібно розповісти про свої бажання для
того, щоб їх краще розуміли друзі, знайомі та рідні люди.

Підсумок
заняття

Психолог
хвалить дітей за їх ініціативність, за правильну поведінку в різних ситуаціях,
бажає їм бути привітними, легко розпочинати розмову зі знайомими людьми, вміти
розповідати про свої бажання та розуміти бажання інших, поважати їх.

Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку) і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»

Заняття
№ 11

Тема: Учимося
розуміти іншого

Мета:
продовжувати
вчити дітей розуміти одне одного; звертати увагу на емоційний стан інших людей;
виховувати доброзичливе ставлення одне до одного; вчити співпрацювати в парі.

Обладнання:
піктограми
емоційних станів, картинки із зображенням дітей із різними емоціями.

Хід
заняття:

Вітання

Мета:
створити
психологічний комфорт.

Діти
стоять у колі, вітаються зі своїми сусідами, потім вітаються до сонечка (високо
піднімаючи над головою руки, стаючи на носочки),
після цього вітаються до
землі (присідають, гладять килимок).

Бесіда
«Як ми розуміємо одне одного»

Мета:
закріпити
вміння розуміти інших; звертати увагу на емоції інших людей.

Діти
відповідають на запитання:

1.
Що допомагає нам порозумітися між собою? (Мовлення, міміка, рухи)

2.
Як потрібно звертатись до інших людей? (Бути ввічливими, привітними, знати
слова привітання.)

3.
Яким тоном необхідно спілкуватись із рідними та близькими людьми? (Лагідним,
добрим, привітним)

4.
Які емоції ви знаєте? (Сум, радість, страх)

5.
Що слід зробити, коли ви бачите, що вашому другові сумно або страшно? (Підійти
до нього, заспокоїти, запитати, що в нього трапилось, пожаліти його,
розвеселити, запросити до гри.)

Гра
«Знайди пару»

Мета:
закріпити
знання про емоції.

Діти
отримують піктограми, до яких вони повинні дібрати зображення дітей із відповідними
емоціями на обличчі.

Етюд
«Насос і м’яч»

Мета:
психологічно розвантажитися; розвивати почуття єдності.

Грають
парами. Одна дитина зображує «великий надувний м’яч», друга — «насос», що
надуває цей «м«яч». «М»яч» стоїть, опустивши руки, на півзігнутих ногах, руки і
шия розслаблені, голова опущена. «Насос» починає закачувати повітря — робить
різкі рухи руками, ніби натискує на «насос». «М’яч» потроху надувається —
дитина поступово випрямляється, набирає повітря в щоки. Після цього діти
міняються ролями.

Гра
«Відгадай подарунок»

Мета:
закріплювати знання про емоції, міміку та жести.

Психолог
пропонує дітям подарувати одне одному подарунки, але не називати їх, а показати
за допомогою міміки, жестів. Той, хто отримує подарунок, має його впізнати та
назвати.

Підсумок
заняття

Психолог
наголошує дітям, що вони повинні бути уважними одне до одного, до своїх рідних
та близьких, розуміти їхні почуття, подавати допомогу, вміти поліпшити настрій.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою про мовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 12

Тема: Учимося
розуміти іншого

Мета:
продовжувати вчити дітей спілкуватися та розуміти одне одного; розвивати творчу
уяву і вміння співпрацювати; виховувати повагу до інших.

Обладнання:
великі аркуші паперу, фарби, зубні щіточки, паперові пелюсточки, кружечок з
отворами, іграшки.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
психоемоційний комфорт. Діти стоять у колі, торкаючись долоньками одне до
одного. Лагідно промовляють: «Вітаю» та бажають одне одному вдачі.

Арттерапія

Мета:
закріплювати вміння спілкуватись із партнером; виховувати повагу; розвивати уяву.

Діти
об’єднуються у пари. Кожна пара отримує великий аркуш паперу. Одна дитина за
допомогою зубної щітки бризкає на папір із лівого боку різними фарбами, друга —
з правого боку.. Потім аркуш складається навпіл і промокається. Після цього
аркуш розкривається, діти розглядають свій спільний малюнок та вигадують до
нього назву.

Гра
«Сніжки»

Мета:
психом’язово розслабитися; розвивати уяву. Діти «кидаються» уявними «сніжками» (нахили
тулуба, рухи руками).
Повторити декілька разів.

Розігрування
ситуації «Ображена дитина»

Мета: розвивати
вміння розуміти та поважати одне одного.

Діти
по черзі показують « ображену дитину », решта повинна знайти спосіб її
розвеселити (пожаліти, запитати про те, що трапилось, розвеселити, запросити до
гри, подарувати іграшку тощо).

Гра
«Квітка радості»

Мета: учити
співпрацювати.

Кожна
дитина отримує «пелюсточку», на якій вона повинна намалювати зображення того,
що дарує їй радість (квітка, сонце, друг, мама, братик тощо). Потім
«пелюсточки» приєднуються до кружечка — утворюється «квітка радості». Діти
розглядають малюнки та розповідають, які малюнки їм сподобались і чому.

Підсумок
заняття

Психолог
наголошує дітям, що вони повинні бути уважними одне до одного, розуміти чужі
почуття, подавати допомогу, вміти цілити настрій.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 13

Тема: Настрій

Мета:
закріплювати знання про емоції, настрій, створювати емоційний комфорт; формувати
вміння висловлювати свої почуття; учити цінувати друзів; розвивати творчу уяву.

Обладнання:
записи музичних творів, паперові пелюсточки, кружечок з отворами, фарби,
пензлики.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
психоемоційний комфорт.

Діти
стоять у колі, торкаючись долоньками одне одного. Лагідно промовляють: «Вітаю»
та бажають одне одному вдачі.

Бесіда
«Що таке настрій?»

Мета: закріпити
знання про емоції; формувати вміння висловлювати свої почуття.

Психолог
запитує у дітей:

1.
Що таке настрій?

2.
Як можна зрозуміти настрій іншої людини?

3.
Як поводиться сумна людина?

4.
Як поводиться весела людина?

5.
На що схожий твій настрій? (Порівняти з природними явищами, предметами.)

Якщо
діти не можуть дати відповіді, то їм допомагає психолог, який пояснює незрозумілі
поняття, розповідає про свій сьогоднішній настрій (який є веселим, тому що
психолог зустрівся з дітьми, він радий їх бачити, адже вони його друзі).

Вправа
«Розсміши сумного друга»

Мета: виховувати
доброзичливе та уважне ставлення до інших. Діти по черзі грають роль «сумного»
друга. Решта дітей намагаються його розвеселити різними способами (корчать
смішні пички, танцюють, погладжують лагідно по голові, плечах, взявши за руки,
дивляться у вічі та посміхаються тощо).

Гра
«Назви настрій музики»

Мета: розвивати
творчу уяву.

Дітям
пропонується послухати записи музичних творів та назвати, який настрій у
музики, що хотіла розповісти дітям музика. Слухати необхідно лежачи або сидячи
із заплющеними очима. (Мелодії: Бетховен «Місячна соната»— сум,
спокій; Брамс «Колискова» — спокій; Шопен «Мазурка» — радість; Штраус «Вальси»
— радість, піднесений настрій.)

Малюнок
«Квітка настрою»

Мета: розвивати
вміння висловлювати свої почуття. Психолог пояснює дітям, що кожен настрій має
свій колір, наприклад, радість — це жовтий, оранжевий, червоний кольори, спокій
— це зелений, сум — коричневий, чорний, темно-синій. Потім кожній дитині
пропонується зафарбувати свою «пелюсточку» тим кольором, який відповідає її
настрою. Після цього «пелюсточки» приєднуються до кружечка, утворюється «квітка
настрою» дітей. Діти розповідають про свій настрій. Психолог повинен звернути
особливу увагу на «пелюсточки», що мають темні кольори, запитати у дітей, чому
в них такий настрій.

Музична
вправа «Танець настрою»

Мета: розвивати
вміння передавати свої почуття за допомогою рухів.

Дітям
пропонується потанцювати під веселу музику. Підсумок заняття

Психолог
нагадує дітям, що вони повинні підтримувати гарний настрій, бути привітними та
уважними до своїх знайомих.

Прощання.

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 14

Тема: Доброта

Мета: учити
дітей розуміти поняття «добрий», «доброта»; виховувати доброзичливе ставлення
до інших; розвивати пам’ять.

Обладнання:
тарілочка, кольорові кружечки, серії малюнків до казок.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
психологічний комфорт.

Діти
стоять у колі, вітаються зі своїми сусідами, потім вітаються до сонечка (високо
піднімаючи над головою руки, стаючи на носочки),
після цього вітаються до
землі (присідають, гладять килимок).

Гра
«Добра тварина»

Мета: виховувати
доброзичливість, почуття єдності.

Діти
стають у коло та беруться за руки. Психолог говорить: «Ми — одна велика добра
тварина. Давайте послухаємо, як вона дихає». Усі прислухаються, починають разом
дихати: великий вдих — крок уперед, видих — крок назад (декілька разів).
«Послухаємо, як стукає серце доброї тварини». Стук — крок уперед, стук — крок
назад (декілька разів).

Бесіда
про добру людину

Мета:
закріплювати знання про поняття «добрий».

Діти
відповідають на запитання:

1.
Кого ми називаємо добрим? (Психолог за правильну назву риси людини кладе у
тарілочку кружечок.)

2.
Порахуємо, скільки кружечків у нашій тарілочці. А чи важко бути добрим?

3.
Що потрібно робити, щоб бути добрим?

Правила
доброти:


допомагати слабким, маленьким, хворим, старим, тим, хто потрапив у біду;


вибачити помилки іншим;


не бути жадібним;


не заздрити;


жаліти інших.

Гра
«Пригадай казку»

Мета: розвивати
пам’ять.

Діти
об’єднуються у дві групи. Кожна група отримує серію малюнків до якоїсь казки.
Діти повинні розкласти у правильній послідовності серію малюнків та розповісти,
які герої казки були добрими.

Вивчення
прислів’я

Мета:
закріплювати знання про поняття «добрий».

Психолог
пропонує дітям вивчити прислів’я про добрих людей, яких завжди шанували в
нашому народі.

Як
сам добрий, то й тобі добротою відповідатимуть.

Підсумок
заняття

Психолог
пропонує дітям пригадати риси доброї людини, а також пригадати правила доброти,
про які йшлося на занятті, та прислів’я про добру людину.

Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку) і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»

Заняття
№ 15

спілкування
дошкільник розвивальна програма

Тема: Чесність

Мета: учити
дітей розуміти поняття «чесний»; виховувати добропорядність, справедливість; розвивати
пам’ять.

Обладнання:
твір
Л. Толстого «Кісточка».

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
емоційний комфорт.

Діти
стають у коло. Кожна дитина повертається до свого сусіда, який стоїть праворуч,
посміхається йому, вклоняється і каже: «Вітаю», потім вітається із сусідом,
який стоїть ліворуч.

Читання
твору Л. Толстого «Кісточка»

Бесіда
за прочитаним.

Мета:
закріплення
знань про риси чесної людини.

Психолог
запитує: 1. Як звали хлопчика — героя оповідання? 2. Що зробив Ваня, поки ніхто
цього не бачив? 3. Що запитав батько у дітей? 4. Чи зізнався Ваня, що він з’їв
сливу? 5. Чого боявся батько? 6. Чому коли Ваня розповів про кісточку, всі
засміялись, а він — заплакав?

Психолог
наголошує дітям на тому, що потрібно завжди говорити правду, адже неправда може
призвести до біди, нашкодити власному здоров«ю та здоров»ю інших людей,
зіпсувати дружбу.

Вправа
«Продовж речення»

Мета: закріпити
знання про чесність.

Діти
по черзі доповнюють речення.

1.
«Коли мене обманюють, то…» (почуття)

2.
«Люди, які говорять неправду, це люди…» (риси)

3.
«Чесні люди — це люди…» (риси)

Вироблення
правил поведінки чесної людини

Мета:
закріплювати знання про чесність.

Психолог
та діти складають правила поведінки чесної людини:


дотримуватись свого слова: сказав — зроби;


не впевнений — не обіцяй;


помилився — визнай;


забув — попроси вибачення;


говори те, що думаєш;


не видавай чужої таємниці.

Вправи
на дихання

Мета:
розслабитися; розвивати уяву.

«Повітряні
кульки»

Діти
уявляють себе «повітряними кульками», спочатку їх «надувають» — зробити
повільно вдих, потім «здувають» — повільно видихають повітря, промовляючи звук
[с].

«Морські
хвилі»

Діти
тримають зчеплені руки перед собою, уявляють, що їхні руки — це «хвилі на морі».
На «морі тихо, спокійно» — діти рухають руками повільно, ніби «хвильки»,
промовляючи звук [пі]. Потім починається «шторм» — рухи дітей стають швидкими,
«хвилі» піднімаються над головою, голосно промовляючи звук [ш]. Потім знову
вийшло «сонечко» і «море заспокоїлося».

Підсумок
заняття

Повторити
правила поведінки чесної людини, про які йшлося на занятті.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 16

Тема: Увічливість

Мета: учити розуміти
поняття «ввічливість»; розвивати почуття власної гідності та поваги до інших; виховувати
доброту, взаєморозуміння .

Обладнання:
сюжетний малюнок «Магазин»; іграшки; музичний запис «Полонеза» Огінського.

Хід
заняття:

Вітання

Мета:
створити
емоційний комфорт.

Діти
стоять у колі, торкаються по черзі плеча сусідів та промовляють із посмішкою:
«Вітаю».

Бесіда
за малюнком

Мета: закріпити
знання про ввічливість.

Діти
розглядають сюжетний малюнок «Магазин» та відповідають на запитання психолога:

1.
Що ви бачите на малюнку?

2.
Який настрій у зображених на малюнку людей? Чому ви так вважаєте?

3.
А як ви поводитеся у магазині?

Сюжетно-рольова
гра «Магазин іграшок»

Мета:
закріплювати знання про ввічливість.

Одна
дитина — це «продавець», решта — «покупці». «Продавцем» також може бути
психолог. Потрібно стежити за тим, чи вітаються діти, коли заходять до
«магазину», чи правильно звертаються до «продавця», чи дякують за «покупку»,
прощаються. «Продавець» також повинен бути привітним та ввічливим.

Вироблення
правил увічливості

Мета:
закріплювати знання про «ввічливість».

Психолог
та діти складають правила ввічливості:


бути завжди привітним: вітайся під час зустрічі, дякувати за допомогу, йдучи —
прощатися;


поводитися так, щоб людям було приємно від твоїх слів та вчинків;


не капризувати, не вередувати.

Музична
вправа «Танець увічливості»

Мета: розвивати
почуття власної гідності та поваги до інших.

Діти
об’єднуються у пари. Звучить мелодія танцю «Полонеза» Огінського, одна дитина
(бажано — хлопчик) запрошує іншу дитину на танок. Діти танцюють, дякують за
танок.

Вивчення
прислів’я

Мета:
закріплювати знання про ввічливість; розвивати пам’ять.

Психолог
пропонує вивчити та запам«ятати прислів»я про ввічливість.

Увічливість
скрізь шанують. Підсумок заняття

Повторити
правила ввічливості, про які йшлося на занятті. Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку) і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»

Заняття
№ 17

Тема: Краса душі

Мета: учити
дітей розуміти поняття «душевний», «велика душа», виховувати позитивне
ставлення до інших і до самого себе, впевненість, доброту; розвивати вміння
знаходити правильне розв’язання проблеми.

Обладнання:
м’яч.

Хід
заняття:

Вітання
« Веселі звірятка »

Мета: створювати
психоемоційний комфорт.

Дітям
пропонується привітатись, як «веселі котики» — торкаючись плечима одне одного
та говорячи: «Мур-мур-мур», потім, як «веселі песики» — торкаючись ступнями та
говорячи: «Гав-гав-гав», та як «веселі ведмедики» — торкаючись спинами, тручись
одне об одного (діти об’єднані у пари).

Розв’язання
проблемних ситуацій

Мета: розвивати
вміння знаходити правильне розв’язання проблеми.

Діти
стоять у колі. Психолог по черзі кидає дітям м’яч та запитує про те, як
допомогти:


маленькій дитині, яка загубила м’ячик?


мамі, яка повернулася з роботи і дуже втомилася?


другові, який випадково зламав улюблену іграшку?


бабусі, яка несе важку сумку?


друзям, які посварилися?

Бесіда
про щирих людей

Мета:
закріплювати знання про душевність.

Психолог
запитує дітей:

1.
Кого називають щирим?

2.
Як поводиться така людина?

3.
Чи можна вас назвати щирими?

4.
Назвіть риси щирих людей.

Якщо
діти не можуть дати відповідь, тоді психолог розповідає та пояснює дітям
незрозумілі слова, поняття.

Гра
«Загубилась дитина»

Мета: виховувати
позитивне ставлення до самого себе та до інших.

Діти
стають у коло. Психолог, імітуючи радіо, голосно промовляє: « Увага! Увага!
Загубилась п’ятирічна дитина, невисока на зріст,

Із
темним волоссям, завжди весела, привітна, Добра, охайна… (називати тільки
позитивні риси дитини).
Діти повинні відгадати. Про кого йдеться. Поаплодувати
цій дитині.

Кожна
дитина повинна, по черзі розповісти про себе, про те, що вона в собі цінує, що
вона любить, що дає їй сичи бути впевненою, розумною, сильною. Важливо, щоб
дитина не критикувала себе, свої помилки і недоліки, а позитивно думала про
себе. Якщо комусь із дітей важко розповісти про Себе, можна
запропонувати дітям розповісти про неї або психологові розповісти про її
позитивні сторони поведінки.

Підсумок
заняття

Закріпити
риси щирої людини. Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 18

Тема: «Золоте
серце»

Мета: учити
розуміти поняття «золоте серце »; розвивати групову взаємодію,
навички спілкування; виховувати доброзичливість, взаєморозуміння.

Обладнання:
клубок ниток, аркуші паперу, фломастери, олівці.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
емоційний комфорт; позбутися напруження.

Діти
стають у коло. Кожна дитина повертаєтеся до свого сусіда, який стоїть праворуч,
посміхається йому, вклоняється і каже: «Вітаю», потім вітається із
сусідом, який стоїть ліворуч.

Бесіда
про людей із «золотим серцем»

Мета: закріпити
знання дітей про доброту, чуйність, працьовитість.

Запитання
для дітей:

1.
Яких людей називають людьми із «золотим серцем»? Чому?

2.
Як вони поводяться?

3.
Чи маєте ви «золоте» серце?

Якщо
діти не знають відповіді, тоді психолог пояснює значення поняття людини «із
золотим серцем».


Гра
«Добре серце»

Мета: виховувати
доброзичливість; розвивати групову взаємодію.

Психолог
розташовує дітей у формі уявного серця, пропонує дітям по черзі передавати
клубок ниток, розмотуючи його та називаючи позитивні якості свого сусіда
праворуч. Під час гри з’єднується нитка, що кладеться на підлогу. Психолог пропонує
дітям розглянути фігуру, що утворилась на підлозі, та відповісти, що вона нагадує,
а також розповісти, що відчували діти, коли їхні друзі говорили про них гарні
слова.

Вправи
на розслаблення м’язів рук, ніг і тулуба

«Кораблик»

Діти,
взявшись заруки, уявляють себе «корабликами». Ноги широко розставлені
(розташування рядком). Гойднуло «кораблик» ліворуч — діти стають на ліву ногу,
права нога відірвана від підлоги, розслаблена, руки підняті угору, нахилені
ліворуч. Гойднуло «кораблик» праворуч — робимо те саме, тільки в правий бік. Повторити
повільно 8 разів.

«Штанга»

Діти
уявляють себе спортсменами-штангістами. Ноги широко розставлені. Руки
розслаблені. «Підняти штангу» — нахилитися, стиснути кулаки, підняти руки —
вони напружені. «Кинути штангу» — руки опускаються вниз і вільно звисають
уздовж тулуба. Дихати легко, повільно. Повторити 5 разів.

Вивчення
прислів’я

Психолог
пропонує дітям вивчити прислів’я про людей із «золотим серцем», які дуже добрі
та чуйні.

Як
сам добрий, то добротою і тобі відповідатимуть.

Малювання
людини із «золотим серцем»

Мета:
виховувати
доброзичливість, повагу до інших. Дітям пропонується намалювати ту людину, яка,
на їхню думку, має «золоте серце». Діти працюють, а після завершення роботи
розповідають про свій малюнок (чому саме цю людину намалювала дитина, які
вчинки вона робить).

Підсумок
заняття

Діти
повторюють вивчене на занятті прислів’я та розповідають, які вони робитимуть
вчинки, щоб їх також називали людьми із «золотим серцем».

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№19

Тема: Дорослі
діти

Мета: учити
дітей бути стриманими, вольовими; виховувати самоповагу та повагу до інших;
розвивати вміння приймати важливі рішення, саморегуляцію, логічне мислення.

Обладнання:
аркуші паперу, олівці, фломастери.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: розвивати
позитивні емоції.

Діти
стоять у колі, торкаються по черзі плеча сусідів та промовляють із посмішкою
«Вітаю».

Вправа
«Як дорослий»

Мета: розвивати
вміння приймати важливі рішення; самоповагу.

Психолог
пропонує дітям уявити себе дорослими та розв’язати такі завдання:

· 
Ти – директор зоопарку і тобі потрібно зважити слона. Як ти
це робитимеш?

· 
Який велосипед ти змайстрував би для листоноші, щоб полегшити
йому роботу?

· 
Необхідно вигадати ліжко, яке ніколи не дасть тобі проспати.

· 
Вигадай зручну парту для першокласника.

· 
Тобі потрібно вирушити в далеку дорогу. Що ти візьмеш з
собою?

· 
Який необхідний одяг для маленьких дітей, щоб вони не падали
і не забивались?

Бесіда
про дорослих людей

Мета:
закріплювати знання про відповідальність, силу волі.

Діти
відповідають на такі запитання:

1. 
Кого ми називаємо дорослими?

2. 
Що вміють робити дорослі?

3. 
Яким повинен бути дорослий (позитивні риси людини)?

Якщо
дітям важко відповісти на запитання, психолог розповідає дітям про дорослих
людей, звертаючи їх увагу на силу волі, стриманість, відповідальність,
професію, розум, доброту та чуйність дорослих, яких люблять та поважають.

Гра
«Якалки»

Мета: розвивати
стриманість, зосередженість, логічне мислення.

Психолог
пропонує дітям відгадати декілька загадок. Відповідь необхідно не вигукувати, а
відповідати, підвівши руку. Робити це потрібно після того, як викличе психолог.

Гра
«Будь уважний»

Мета:
розвивати
саморегуляцію.

Психолог
пропонує дітям йти по колу одне за одним. Коли він плесне у долоні 1 раз,
потрібно зупинитись та завмерти, як «лелеки» (стоячи на одній нозі, розвівши
руки в сторони), коли плесне двічі — стрибати, як «жабки», тричі — продовжити
ходьбу.

Тренінг
на саморегуляцію «Візьми себе в руки».

Психолог.
Діти, як тільки ви відчуваєте, що вам неспокійно, ви — сердитеся, вам хочеться
когось образити, потрібно охопити себе руками за плечі, сильно притискаючи руки
до грудей — це поза стриманої, сильної духом людини.

Також
можна зробити так: стати рівно, заплющити очі та порахувати до 10, поки не
відчуєте, що ви заспокоїлись.

Психолог
декілька разів разом із дітьми виконує ці тренувальні вправи.

Малювання
на тему «Який я буду в майбутньому»

Мета:
розвивати
самоповагу, впевненість у собі.

Психолог
запитує у дітей, якими вони будуть дорослими, ким вони стануть, а потім
пропонує дітям намалювати себе у майбутньому. Після завершенню роботи діти
розповідають про свої малюнки.

Психологові
потрібне звернути свою увагу на малюнки, де діти намалювали себе маленькими,
злими, не чіткими. Можливо, ці діти мають занижену самооцінку та потребують
індивідуальної роботи із соціального розвитку.

Підсумок
заняття

Діти
закріплюють знання про дорослих, розповідають, яким повинен бути дорослий, щоб
його поважали та любили.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 20

Тема: Компліменти

Мета:
створити
емоційний комфорт; учити дітей розуміти поняття «комплімент»; використовувати
компліменти у спілкуванні; розвивати комунікативність; виховувати
доброзичливість.

Обладнання:
м’ячик,
запис танцювальної мелодії.

Хід
заняття:

Вітання

Мета:
створювати
емоційний комфорт.

Діти
стають у коло. Кожна дитина повертається до свого сусіда, який стоїть праворуч,
посміхається йому, вклоняється і каже: «Вітаю», потім вітається із сусідом,
який стоїть ліворуч.

Вправа
«Назви лагідно»

Мета:
виховувати
доброзичливість.

Діти
стоять у колі. Кожна дитина, передаючи м’ячик сусідові, який стоїть праворуч,
називає його ім«я в лагідно-пестливій формі. Потім м»ячик переходить із рук у
руки до сусідів, які стоять ліворуч.

Вправа
«Закінчи речення»

Мета:
виховувати
повагу та доброзичливість. Психолог кидає м’ячик кожній дитині по черзі та
просить продовжити речення:


лагідний, як…;


теплий, як…;


сильний, як…;


приємний, як…;


швидкий, як…;


добрий, як…

Гра
«Комплімент»

Мета: розвивати
комунікативність, доброзичливість одне до одного.

Психолог
пояснює дітям значення слова «комплімент» (добрі, приємні слова, які
говорять людині про неї).
Діти сідають у коло, передають м’ячик по колу,
роблячи компліменти одне одному. Бажано вчити дітей описувати не тільки
зовнішній вигляд одне одного, а називати позитивні риси характеру своїх друзів.
Та дитина, якій сказали комплімент, дякує. Якщо дітям важко висловити
комплімент, то це повинен зробити психолог.

Вивчення
прислів’я

Ціль: закріплювати знання про доброзичливе ставлення одне до одного.

Психолог
пропонує вивчити прислів’я.

Одне
приємне слово наче сад цвіте.

Якщо
діти не зрозуміли, потрібно пояснити їм зміст прислів’я, нагадати про ті
приємні почуття, які вони відчувають, коли їм говорять добрі слова.

Гра
«Хто він (вона)?»

Мета: розвивати
взаєморозуміння та взаємоповагу.

Діти
стають у коло. Кожна дитина по черзі стає у центр кола, її діти розповідають
про неї (позитивні риси). Бажано, щоб компліменти та порівняння не
повторювались.

Музична
вправа «Веселий танець»

Мета: розвивати
емоційність, комунікативність. Психолог пропонує дітям потанцювати під веселу
музику. Діти повинні знайти собі пару та запросити одне одного на танець.

Підсумок
заняття

Психолог
повторює дітям значення слова «комплімент», звертає увагу на те, що всім людям
приємно чути добрі слова про себе, це завжди допомагає поліпшити людині
настрій, самопочуття. Але компліменти необхідно робити щирі, правдиві, з
захопленням.

Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку) і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»

Заняття
№21

Тема: Розум

Мета: розвивати
у дітей зорову та слухову пам’ять, увагу, логічне та абстрактне мислення;
продовжувати вчити спілкуватись невербально; виховувати повагу одне до одного,
взаєморозуміння.

Обладнання: м’яч,
геометричні фігури.

Хід
заняття:

Вітання

Мета:
створювати
емоційний комфорт.

Діти
стоять у колі, торкаються по черзі плеча сусідів та промовляють із посмішкою:
«Вітаю».

Гра
«Квітка, дерево, фрукт»

Мета:
розвивати
пам’ять; учити класифікувати предмети.

Діти
стоять півколом. Психолог кидає м’яч дитині та промовляє: «Квітка», дитина
повинна швидко назвати квітку, яку вона знає а іншій дитині говорить: «Дерево»,
дитина повинна швидко назвати дерево тощо. Можна замість «квітка, дерево,
фрукт» пропонувати дітям інші групи предметів «риба, птах, тварина» тощо.

Гра
«Маленькі кухарі»

Мета:
розвивати
пам’ять, логічне мислення.

Психолог
називає страву, а діти — компоненти, з яких складається страва. Наприклад, борщ
— морква, буряк, картопля, капуста, цибуля тощо.

Бесіда
про розум

Мета:
закріплювати знання дітей про значення розуму.

Психолог
запитує у дітей:

1.
Яких людей називають розумними?

2.
Чи легко ці люди виконують завдання?

3.
Чи потрібно дітям ходити до дитячого садка та до школи? Навіщо?!

4.
Для чого необхідно навчатись? Психолог доповнює відповіді дітей, пояснює
значення розуму1 для дитини та
дорослої людини.

Гра
«Вухо — ніс»

Мета: розвивати
увагу, саморегуляцію, зорову пам’ять.

За
командою «Вухо!» діти повинні схопитися за вухо, за командою «Ніс» — за ніс.
Психолог виконує дії разом із дітьми, заплутуючи їх, неправильно виконуючи
рухи. Діти не повинні звертати на нього увагу, а правильно виконувати команди.

Гра
«Яка фігура?»

Мета: розвивати
абстрактне мислення та невербальне спілкування.

Кожна
дитина отримує геометричну фігуру, яку ніхто не бачить. Вона повинна за
допомогою жестів показати цю фігуру, решта повинні її відгадати. Після цього
можна попросити дітей показати за допомогою міміки та жестів предмети, які
схожі на цю фігуру.

Гра
«І добре, і погано»

Мета: розвивати
логічне мислення.

Психолог
пропонує дітям назвати негативні та позитивні моменти таких явищ: дощ, сніг,
сонце, вітер.

Підсумок
заняття

Психолог
запитує дітей, чи подобається їм бути розумними, як вони почуваються, коли
розв’язують складні завдання. Потрібно наголосити, що в народі завжди цінували
та цінують розумних людей; побажати дітям завжди бути розумними.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 22

Тема: Неслухняні
діти

Мета: учити
дітей розуміти власну поведінку та поведінку інших, її наслідки; виховувати
повагу до інших, товариськість, взаєморозуміння.

Обладнання:
сюжетні картинки із зображенням проблемних ситуацій у житті дітей, м’ячик.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
психоемоційний комфорт.

Діти
стоять у колі, вітаються зі своїми сусідами, потім вітаються до сонечка (високо
піднімаючи над головою руки, стаючи на носочки),
Після цього вітаються до
землі (присідають, гладять килимок).

Розповідь
про пригоди героїв

Мета: розвивати
вміння розуміти вчинки інших та їх наслідки.

Кожна
дитина отримує сюжетну картинку, на якій зображена певна проблемна ситуація (діти
посварились, хлопчики розбили вікно, дівчинка не ділиться іграшками тощо).
Дитина
повинна скласти невеличку розповідь про зображене та розповісти, як потрібно
поводитись у такій ситуації.

Бесіда
«Неслухняні діти»

Мета: розвивати
вміння розуміти власні вчинки та їх наслідки. Під час бесіди діти розповідають
про неслухняність, випадки власної неслухняної поведінки та розповідають, як
слід поводитися.

Вправа
«Виправи»

Мета: розвивати
увагу, логічне мислення.

Психолог
зачитує речення з неточностями, які діти повинні виправити.


Коли людині весело, вона плаче.


Мама прибрала в кімнаті і стало брудно.


Якщо у дитини болить горло, вона має їсти морозиво.


Якщо ти не слухаєшся, тебе поважатимуть більше.

Гра
«Заборонене число»

Мета: виховувати
уважність.

Психолог
разом із дітьми домовляється про число або числа, які не можна називати. Діти
по колу передають м’ячик та називають по порядку числа (одна дитина — одне
число), але не називаючи заборонене число або числа. Якщо хтось забув та назвав
заборонене число, то він повинен потанцювати або розповісти вірш.

Гра
«Давай миритися!»

Мета: виховувати
доброзичливість.

Психолог
пропонує дітям удавати з себе неслухняних дітей, які сваряться (розсердилися,
повернулися спинами одне до одного, нахилили голови).
Потім вони повинні
помиритися, пригадавши мирилочку:

Мир,
миром, Пироги з сиром, Варенички в маслі, Ми дружечки красні, Поцілуймося!

Підсумок
заняття

Повторити
правила слухняної поведінки. Психолог нагадує дітям, скільки користі приносить
слухняність самим дітям та близьким і знайомим людям.

Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»

Заняття
№ 23

Тема: Права дітей

Мета:
ознайомлювати дітей з їх правами (за Конвенцією 0011 ) учити розуміти їх та
поважати права інших; виховувати взаєморозуміння, повагу до інших, самоповагу.

Обладнання:
схематичні зображення прав дітей, паперові серця, олівці, фломастери.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
психологічний комфорт.

Діти
стоять у колі, вітаються зі своїми сусідами, потім вітаються до сонечка (високо
піднімаючи над головою руки, стаючи на носочки)^
після цього вітаються до
землі (присідають, гладять килимок).

Гра
«Подивись на друга»

Мета: виховувати
взаєморозуміння.

Діти
об’єднуються у пари, роздивляються своїх партнерів, спочатку називають спільне,
що є між ними (очі, волосся, посмішка), а потім — відмінне (колір шкіри, очей,
волосся).

Висновок:
діти
чимось схожі, а чимось відмінні одне від одного.

Гра
«Я найбільше люблю…»

Мета: виховувати
взаєморозуміння, уміння висловлювати свої бажання.

Психолог
запитує кожну дитину, що вона любить, а дитина відповідає, використовуючи
міміку, жести. Решта дітей відгадують.

Висновок:
у
нас є спільні і відмінні бажання.

Гра
«Доповни речення»

Мета: виховувати
повагу до інших.

Психолог
починає розповідати про кожну дитину, а діти повинні доповнити його розповідь,
пояснити, чому можна так про неї сказати.


Саша скромний, адже він…


Іванка ввічлива, бо вона..


Леся чесна, тому що…


Маринка добра, адже…


Іруся справжня подруга, бо…

Бесіда
про права дітей

Мета: ознайомлювати
з правами дітей; допомогти усвідомити вчення; виховувати повагу до прав інших.

Психолог
розповідає дітям про те, що ми такі різні, по-різному поводимося, але кожний із
нас має серце, душу, почуття. Ми дуже любимо, коли нас поважають, люблять,
слухають, на нас звертають увагу. Ми всі маємо однакові бажання: хочемо тепла
та любові, здоров’я та щастя, хочемо мати друзів, час для гарного відпочинку, гри,
а коли потребується допомога, то ми хочемо її отримати. Особливо на це
заслуговують маленькі діти. Це — їх права. Саме тому, дорослі повинні оберігати
дітей та їх права. Діти також повинні оберігати свої права та права інших
дітей, бути хорошими друзями, вині ти ними малятами.

Гра
«Я маю право»

Мета: закріпити
знання про права.

Психолог
показує схематичні малюнки, які зображують права миси, а діти називають
зображення та повторюють за психологом Назву права (будинок право
на житло; книга
право на освіту, навчання; серце право на
любов та опіку тощо).
Малювання на тему «Подарунок другові» Мета:
виховувати повагу та доброзичливість. Кожна дитина малює зображення подарунка
на паперовому сердечку та дарує своєму другові.

Підсумок
заняття

Повторити
за допомогою схематичних зображень права дітей. Психолог нагадує дітям, що вони
повинні знати свої права та поважати права інших людей.

Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку) і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»

Заняття
№ 24

Ціль: Мій садочок

Мета:
продовжувати вчити дітей користуватись вербальним та невербальним способом
спілкування, спільно гратись, поважаючи одне одного; виховувати доброзичливе
ставлення до інших, повагу до працівників дитячого садка.

Обладнання:
аркуші паперу, олівці, фломастери.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: виховувати
почуття єдності.

Діти
стоять у колі, тримаючись за руки. Разом уклоняються, з посмішкою промовляють:
«Вітаю».

Гра
«Покажи»

Мета: розвивати
вербальне та невербальне спілкування.

Кожна
дитина повинна показати якесь приміщення у дитячому садку, решта — відгадати
його. Показувати необхідно за допомогою жестів, рухів, міміки (розмір
приміщення; що міститься в ньому, що в ньому роблять діти). Наприклад, фізкультурна
залпі велика, в ній є м’ячі, обручі, діти виконують із ними різні вправи,
граються, бігають.

Потім
дитина повинна розповісти, що вона зображувала.

Бесіда
про дитячий садок, повторення правил поведінки у дитячому садку

Мета: закріплювати
знання про дитячий садок та правила поведінки в ньому.

Психолог
запитує дітей, як називається дитячий садок, їх група» чи подобається їм у
дитячому садку, хто доглядає, піклується про них у дитячому садку. Після цього
психолог пропонує дітям пригадати правила поведінки у дитячому садку.


Бути чемним.


Бути добрим, нікого не ображати.


Поважати інших.


Слухати інших.


Допомагати іншим.


Пробачати інших.

Сюжетно-рольова
гра «Дитячий садок»

Мета: закріпити
знання про дитячий садок; виховувати доброзичливість.

Психолог
пропонує дітям погратись у гру, стежить за дотриманням правил гри та правильним
виконанням ролей дітьми.

Малювання
на тему «Мій рідний садочок»

Мета: закріпити
знання про дитячий садок; виховувати повагу до працівників дитячого садка.

Психолог
пропонує дітям намалювати свій дитячий садок, розповісти про нього, про своїх
вихователів, друзів, настрій, з яким вони до нього йдуть.

Підсумок
заняття

Психолог
нагадує дітям про те, що дитячий садок — це друга домина для дітей. Тут про них
дбають багато людей, щоб діти почувалися щасливими та здоровими. Ця праця дуже
нелегка, тому вони шанувати працівників дитячого садка.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою пропиляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 25

Тема: Моя сім’я

Мета:
закріплювати знання дітей про сім’ю, сімейні стосунки; учити дітей передавати
емоції; виховувати шанобливе ставлення до своїх рідних.

Обладнання:
м’ячик, аркуші паперу, фарби, олівці.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
емоційний комфорт.

Діти
стають у коло. Кожна дитина повертається до свого сусіда, який стоїть праворуч,
посміхається йому, вклоняється і каже: «Вітаю», потім вітається із сусідом,
який стоїть ліворуч.

Вправа
«Розкажи про свою сім’ю»

Мета: закріплювати
знання про сім’ю.

Діти
сидять у колі. По черзі передають одне одному м’ячик. Та дитина, яка отримала
м«яч, розповідає про свою сім»ю (хто є членами сім«ї, як їх звати; яка сім»я
дружна, весела, спортивна; як одне одного поважають, люблять).

Психоемоційний
етюд «Ласка»

Діти
об’єднуються у пари. Одна дитина — «мама», друга дитина — «маленька доня»
(«синок»). «Мама» оберігає, піклується, притискає до себе «малюка», пестить
його. «Дитина» посміхається до «мами», слухає її. Діти лагідно звертаються одне
до одного. Потім діти міняються ролями.

Психологічний
етюд «Примхлива дитина»

Мета:
піклуватися про здоров’я рідних; поважати їх. Дітям пропонується зобразити
примхливих дітей по черзі у різних ситуаціях (не хоче підводитися з ліжка,
одягатися, ображає дітей, не слухається мами, тата).
Потім запитати у
дітей, чи сподобалась дітям така поведінка, чи бережуть своїх мам і тат такі
діти, чи поважатимуть таких дітей, дружитимуть із ними інші діти.

Психоемоційний
етюд «Бабусі та дідусі»

Мета: виховувати
повагу до старших. Психолог пропонує дітям зобразити «дідусів» та «бабусь» за допомогою
виразних рухів (ходьба зі згорбленою спиною, голова нахилена уперед, кроки
маленькі, обличчя замислене, втомлене).
Вивчення прислів’я

Мета:
закріплювати знання про сім’ю.

Психолог
пропонує дітям вивчити прислів«я про батьків, пояснює зміст прислів»я (батьки
завжди допоможуть, якби далеко не була їх дитина; у народі поважають людей, які
шанують, не забувають своїх батьків).

Шануй
батька й неньку, буде тобі скрізь гарненько.

Малювання
на тему «Моя сім’я»

Мета: виховувати
любов до рідних.

Психолог
пропонує дітям намалювати свою сім’ю та подарувати своїм рідним свій малюнок.

Підсумок
заняття

Психолог
нагадує дітям, що необхідно поважати і любити своїх рідних, піклуватись про
них, допомагати їм. Тоді в сім’ї пануватимуть злагода, мир, спокій та щастя. Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку) і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»


Заняття
№ 26

Моя
Батьківщина

Мета: закріпити
знання дітей про рідну землю, природу, відомих людей України, знання про малу
батьківщину — рідне селище, район, вулицю; розвивати пам’ять, увагу; виховувати
повагу до людей, любов до рідної землі.

Обладнання:
м’ячик, мелодія танка «Гопак», аркуші паперу, олівці, фломастери.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створювати
психологічний комфорт.

Діти
стоять у колі, вітаються зі своїми сусідами, потім вітаються до сонечка (високо
піднімаючи над головою руки, стаючи на носочки),
після цього вітаються до
землі (присідають, гладять килимок).

Гра
«Міста і села»

Мета:
закріплювати знання про Україну.

Діти
стоять у колі. Психолог по черзі кидає м’яч кожній дитині, дитина у відповідь
повинна назвати українське місто або село. Якщо у дитини виникають труднощі,
психолог дає відповідь замість неї.

Гра
«Запроси друга»

Мета:
закріплювати знання про свою адресу.

Діти
по черзі запрошують у гості друзів, називаючи повну домашню адресу.

Гра
«Рослини і тварини»

Мета:
закріплювати знання про природу.

Діти
об’єднуються у дві команди, одна команда називає рослини, друга їй у відповідь
— тварини. Виграє та команда, яка назве їм більше назв.

Танець
«Гопачок»

Мета: виховувати
любов до рідної землі.

Психолог
пояснює дітям, що український народ завжди славив-і и своїми піснями та
танцями. У всьому світі знають запальний та веселий танець «Гопак».

Звучить
музика, діти танцюють.

Бесіда
про Батьківщину

Мета:
закріплювати знання про Україну; виховувати любов до рідного краю.

Діти
дають відповіді на такі запитання:

1.
Як називається наша Батьківщина?

2.
Як називають людей, які народились в Україні?

3.
Яким повинен бути справжній українець?

4.
Яких відомих українців ви знаєте?

Психолог
допомагає дітям, якщо вони не знають певних відповідей.

Малювання
«Моя рідна земля»

Мета: виховувати
любов до рідного краю.

Діти
малюють те, що на їхню думку, пов’язане з Батьківщиною (домівка, рідна
вулиця, садочок, друзі, природа
тощо).

Підсумок
заняття

Психолог
наголошує на тому, що діти повинні любити та шанувати свою рідну землю, берегти
її красу, поважати українських людей.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Тема: Друзі наші
менші

Мета:
закріплювати знання дітей про тваринний світ; розвиті ти вміння зображувати
тварин за допомогою міміки, жестів, рухів, виховувати дбайливе ставлення до
тварин.

Обладнання:
пари карток із зображенням тварин.

Хід
заняття:


Вітання
«Веселі звірятка»

Мета: створювати
психоемоційний комфорт.

Дітям
пропонується привітатись, як «веселі котики» — торкаючись плечима одне одного
та говорячи: «Мур-мур-мур», потім, як «веселі песики» — торкаючись ступнями та
говорячи: «Гав-гав-гав», як «веселі ведмедики» — торкаючись спинами, тручись
одне об одного (діти об’єднані у пари).

Гра
«Знайди свою пару»

Мета:
закріплювати знання про тваринний світ.

Психолог
роздає дітям картки із зображенням тварин (по дві однакові). Кожна дитина,
дивлячись на свою картку, повинна невербально, лише за допомогою міміки, жестів
і рухів показати тварину. Діти зображують тварин і шукають собі пару (котик —
котика, мавпа — мавпочку тощо).

Бесіда
про тварин

Мета:
закріплювати знання про тварин; виховувати любов до тварин.

Діти
розповідають про тварин, які вони знають. Психолог запитує їх, чи доглядали
вони коли-небудь за якоюсь тваринкою, чи бережуть звіряток.

Психоемоційний
етюд «Урятуй пташеня»

Мета: виховувати
любов до тварин.

Діти
уявляють, що тримають у долонях маленьке безпорадне пташеня. Вони повинні
зігріти його — повільно, по одному пальчику скласти долоні, сховати в них
пташеня, подихати на нього, зігріваючи рівними спокійними подихами, покласти
долоні до своїх грудей, віддати пташеняті добро і ласку свого серця,
розкрити долоні, побачити, що пташеня ожило і радісно злетіло. Підняти долоні
та посміхнутися.

Гра
«Зоопарк»

Мета: розвивати
невербальне спілкування, рухову активність.

Діти
перетворюються на тварин, якими вони хочуть бути. Спочатку всі сидять за
стільцями (« у клітках »). Потрібно дитині так показати свого звіра, щоб решта
дітей здогадались, що це за звір. Після того, як усіх назвали, «клітки»
відчиняються і «звірі» «виходять на свободу: стрибають, бігають, кричать, гарчать.

Гра
«Невербальна казка»

Мета: розвивати
невербальне спілкування. Діти невербально показують казку «Ріпка» («Колобок»),
заздалегідь домовившись про роль кожного.

Підсумок
заняття

Психолог
запитує дітей, чи легко тваринам спілкуватись, чи можуть вони попросити в людей
допомоги, а потім наголошує на тому, що нам потрібно уважно ставитися до них,
оберігати їх, бути їхніми друзями.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 28

Тема: Почуття
гумору

Мета: учити
дітей із гумором сприймати свої невдачі та помилки, бути веселими, поліпшувати
настрій іншим; виховувати оптимістичний погляд на життя.

Обладнання:
серія картинок про веселі пригоди героїв, аркуші паперу, олівці, фломастери.

Хід
заняття:

Вітання
«Веселі звірятка»

Мета: створити
психоемоційний комфорт.

Дітям
пропонується привітатись, як «веселі котики» — торкаючись плечима одне до
одного та говорячи: «Мур-мур-мур», потім, як «веселі песики» — торкаючись
ступнями та говорячи: «Гав-гав-гав», як «веселі ведмедики» — торкаючись
спинами, тручись одне об одного (діти об’єднані у пари).

Гра
«Що трапилось?»

Мета: учити з
гумором сприймати невдачі.

Діти
отримують серію картинок про веселі пригоди героїв, які потрібно розташувати у
правильній послідовності та розповісти, що за пригода трапилась із героями
картинок.

Бесіда
про почуття гумору

Мета: виховувати
оптимістичний погляд на життя.

Діти
відповідають на запитання психолога:

1.
Що таке почуття гумору?

2.
Як поводяться люди з почуттям гумору?

3.
Як вони долають труднощі, невдачі?

4.
Ви маєте почуття гумору?

5.
В які кумедні історії ви потрапляли? Як ви долали свої невдачі?! Якщо дітям
важко дати відповідь на деякі запитання, тоді психолог пояснює незрозуміле.
Потім психолог пропонує послухати і невеличку гумореску.

Василько
отримав від тітки, яка була на гостинах, кілька солодких пиріжків. Його мама
засоромилась, що він не подякував, і на гадала:


Васильку, а що слід казати, коли щось дають?


Дайте ще! — відповів хлопчик.

Гра
«Мімічна гімнастика»

Мета: тренувати
виразну міміку.

Дітям
пропонується виконати низку вправ для мімічних м’язів, обличчя.

Наморщити
лоба, підняти брови (подив). Розслабитися, звести брови, насупити їх
(сердитість). Розслабитися. Повністю розслабити брови, «закотити» очі
(байдужість). Розширити очі, відкрити рота (страх). Розслабитися. Усміхнутися,
підморгнути (радість).


Малювання
«Найсмішніше»

Мета: учити
дітей із гумором сприймати свої невдачі та помилки Кожній дитині пропонується
пригадати щось смішне, що з неї трапилось, та намалювати це, посміятися з
веселої пригоди разом із друзями.

Підсумок
заняття

Психолог
наголошує дітям, що необхідно не забувати про почуття гумору, не
розчаровуватись зі своїх невдач, помилок, не плакати, не сердитись на весь
світ, а краще посміятись над собою, поліпшити настрій та з новими силами долати
перешкоди.

Прощання

Діти
беруться за руки, легко ними похитують і з посмішкою промовляють: «Усім, усім,
до побачення!»

Заняття
№ 29 (не проводиться з дітьми середнього дошкільного віку)

Тема: Готуємось
до школи

Мета:
психологічно готувати дітей до навчання в школі; учити розуміти особливості
шкільного життя; розвивати емоційну сферу, пам’ять, мислення; виховувати
бажання навчатись, поважати інших, самоповагу, самовпевненість.

Обладнання:
палички для лічби, піктограми емоцій.

Хід
заняття:

Вітання

Мета:
створювати
емоційний комфорт.

Діти
стають у коло. Кожна дитина повертається до свого сусіда, який стоїть праворуч,
посміхається йому, вклоняється і каже: «Вітаю», потім вітається із сусідом,
який стоїть ліворуч.

Гра
«Лісова школа»

Мета:
показати
особливості шкільного життя.

Психолог
розповідає дітям про те, як у Лісовій школі йшов урок. «Уперше учні прийшли до
першого класу. Підкажіть, хто з них поводиться правильно, а хто — ні. Поясніть,
чому.


Зайченятко уважно слухало вчителя та гризло смачну морквинку.


Білочка тихо під партою гралася горішками.


У лисички зламався олівець, і вона пошепки попросила запасного олівця у сусіда.


Ведмежаткові важко було сидіти на маленькому стільчику і він підвів лапку, щоб
попросити в учителя дозволу пересісти на великий стілець.

Бесіда
про школу

Мета:
закріплювати
знання про школу; виховувати бажання вчитися.

Запитання
для дітей:

1.
Чому діти ходять до школи?

2.
Для чого в школі необхідний дзвінок?

3.
Як необхідно поводитись на уроках і перервах?

4.
Для чого потрібна парта?

Якщо
діти не знають відповідей, то за них відповідає психолог. Після цього всі разом
складають шкільні правила поведінки.


Бути уважним,


Бути ввічливим, вихованим.


Завжди виконувати завдання, уроки. Якщо важко, то звернутись за допомогою до
вчителя.


Поважати інших, нікого не ображати.


Бути охайним, берегти книжки і шкільне приладдя.

Гра
«У школі»

Коли
психолог каже: «Урок» — діти сидять за столиками, «читають» , «пишуть», коли
«Перерва» — діти ходять, розмовляють одне з одним, бігають, стрибають «на
подвір’ї».


Гра
«Шкільне приладдя»

Мета: розвивати
невербальне спілкування; закріплювати знання про школу.

Діти
пригадують, яке шкільне приладдя вони знають, а гни і зображують його за
допомогою міміки і жестів. Одна дитина показує, решта дітей відгадують.

Гра
«Чарівні палички»

Мета: розвивати
зорову пам’ять.

Спочатку
діти розглядають викладену з паличок фігуру, а потім І по пам’яті кожен
викладає таку саму фігуру у себе на столі («будиночок», «ялинка», «зірочка»,
«сніжинка»).

Гра
«Шкільні почуття»

Мета: розвивати
емоційну сферу; виховувати самовпевненість. Психолог показує дітям піктограми
емоцій, а діти повинні придумати, що трапилось із школярем, якщо в нього така
емоція на обличчі (страх злякався поганої оцінки; здивування дізнався
щось нове та цікаве на уроці; сум
хоче додому; радість гарно
виконав завдання, отримав високі бали).
Підсумок заняття

Психолог
нагадує, що всім дітям обов’язково потрібно ходити до і школи, адже в школі
вони здобудуть нові знання та навички, стануть розумними, кмітливими,
витривалими, сильними, знайдуть справжніх друзів. Після закінчення гарного
навчання вони зможуть обрати улюблену професію.

Діти
повторюють шкільні правила поведінки, про які йшлося І на занятті.

Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку) і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»

Заняття
30 (не
проводиться з дітьми середнього дошкільного віку)

Тема: Готуємось
до школи

Мета:
продовжувати готувати дітей до школи; закріплювати знання дітей про правильну
поведінку учнів; розвивати увагу, пам’ять, мислення; виховувати повагу до інших
та бажання вчитись, самоповагу.

Обладнання:
пазли, аркуші паперу, олівці, фломастери.

Хід
заняття:

Вітання

Мета: створити
емоційний комфорт; позбутися напруження.

Діти
стають у коло. Кожна дитина повертається до свого сусіда, котрий стоїть
праворуч, посміхається йому, вклоняється і каже: «Вітаю» , потім вітається із сусідом,
який стоїть ліворуч.

Гра
«Що робить учитель?»

Мета:
закріплювати знання про школу.

Одна
дитина невербально зображує ті або інші дії вчителя (пише на дошці, читає
книжку, пояснює),
решта дітей відгадують, що було зображено.

Гра
«Що робить учень?»

Мета:
закріплювати знання про школу; розвивати невербальне

спілкування.

Дитина
невербально зображує ті чи інші дії учня (пише в зошиті, читає підручник,
відповідає вчителеві, підказує, грається на перерві), решта дітей відгадують ці
дії.

Гра
«Урок фізкультури»

Психолог
— «учитель фізкультури», діти — «учні». «Учитель» дає команди виконати певні
рухи та вправи, а «учні» повинні їх виконати.

Повторення
шкільних правил (див. заняття № 29).


Гра
«Склади картинку»

Мета: розвивати
логічне мислення та зорову пам’ять; виховувати повагу до інших.

Діти
об’єднуються у пари. Кожна пара отримує розібрану на частинки картинку (пазли),
яку вона швидко повинна скласти.

Малювання
себе в школі

Мета: виховувати
бажання вчитись, самоповагу. Дітям пропонується намалювати себе в майбутньому,
а саме — школярами. Після завершення роботи кожна дитина розповідає

про
себе.

Психологові
необхідно звернути увагу на ті малюнки, де діти зобразили себе маленькими,
нечіткими, можливо такі діти потребують індивідуальної допомоги у підготовці до
шкільного навчання, а особливо — у мотиваційній сфері.

Прощання

Діти
утворюють стовпчик зі своїх кулачків (по одному кулачку) і з посмішкою
промовляють: «Усім, усім, до побачення!»

Психолог
дякує дітям за співпрацю, бажає їм бути гарними дітьми та чудовими учнями.

Добавить комментарий