Методика навчання техніці бар’єрного бігу

Контрольна
робота

З
дисципліни: Легка атлетика з методикою
викладання

тема: Методика навчання техніці
бар’єрного бігу.

2010

1.
Методика навчання техніці бар’єрного бігу

Бар’єрний біг є
одним з найбільш складних у координаційному відношенні видів легкої атлетики.
Складність цього бігу полягає в тому,що бігунові, крім відповідних вимог до
швидкісного бігу на дистанції гладкою, необхідно чітко дотримуватися певний
ритм і довжину кроків від старту до останнього бар’єру, не допускати зайвих
вертикальних коливань ЗЦМ, володіти гарною координацією рухів, мати силу і
спритність, гнучкість і рухливість в тазостегнових суглобах .

Приступати до
оволодіння технікою бар’єрного бігу можливо лише після того, як займаються
оволоділи основами гладкого бігу і освоїли техніку високої та низької стартів.

Завдання 1.
Ознайомити з технікою бар’єрного бігу. Ознайомлення слід починати з
демонстрації техніки бігу по дистанції, яка включає біг зі старту з подоланням
3 — 4 бар’єрів і фінішування. Бажано продемонструвати техніку бігу ще 2 — 3
рази, а потім запропонувати займаються самим кілька разів пробігти в три кроки
через 2 — 3 бар«єру , висотою 40-50 см і відстанню 7 — 8 м. У процесі показу техніки бар»єрного бігу звернути увагу займаються на сміливе підбігання до
бар«єра, кидок на бар»єр і зв«язок ритму подолання бар»єру з бігом між ними.

Завдання 2.
Навчити техніці подолання бар’єра. Бар’єрний біг вимагає від спортсмена гарної
гнучкості задньої і передньої поверхні стегна, рухливості в кульшових суглобах.
Тому, перш ніж приступити до вирішення цього завдання, необхідно ознайомити
займаються з вправами, спрямованими на розвиток гнучкості й еластичності м’язів
і зв’язкового апарата.

1. Стоячи на
одній нозі біля опори, робляться махи іншою ногою вперед-назад.

2. Стоячи
обличчям до опори, робляться махи прямою ногою в праву і ліву сторони.

3.Ходьба із
нахилами вперед і діставання статі руками.

4. Ходьба з
випадами вперед і пружинистим погойдуванням тулуба, а потім з нахилом вперед і
діставання ліктями пола.

5. Стоячи спиною
до гімнастичній стінці, зігнути в коліні ногу і занести носок стопи на
поперечину. Прогнутися в попереку, виводячи таз вперед.

6. Широко
розставивши ноги, здійснюють поперемінне присідання то на правій, то на лівій
нозі, пружно покачуваючись.

7. Сісти в
положення «бар’єрного кроку» (Махова нога витягнута вперед, товчкова, зігнута у
стопі, відведена в сторону під прямим кутом).

8. Початкове
положення те ж, що і в попередній вправі. Спираючись руками об підлогу, піднятися
вгору, прийнявши положення «широкого кроку». Не відриваючи п’ять від підлоги,
переміститися в положення «бар’єрного кроку», при якому товчкова нога витягнута
вперед, а Махова відведена в сторону.

9. Поставить ногу
п«ятою на гімнастичного «коня», бар»єр або іншу опору, нахилитися вперед і в
бік відведеної ноги.

10.Стоячи боком у
бар’єру, гімнастичній стінки або «коня», покласти зігнуту в коліні ногу на
опору. Нахили тулуба вбік відведеної ноги, а потім вперед-вниз, одночасно
опускаючи плече і руку, протилежні стоїть нозі.

Тут і далі вправи
проводяться з поступовим ускладненням. Займаються повинні поступово освоїти всі
перераховані вправи. У процесі подальших занять, коли бігуни вже придбають
бар’єрну достатню гнучкість, число вправ і кількість їх повторень зменшується.
У міру розвитку гнучкості, еластичності м«язів і зв»язкового апарату та
знайомства з технікою бар’єрного бігу займаються приступають до оволодіння
технікою подолання перешкод і ритмікою бігу між німі. Підводячі вправи доцільно
виконувати в тій послідовності, в якій виробляються руху в бар’єрному бігу. В
першу чергу слід освоїти вправи, спрямовані на оволодіння правильним виконанням
відштовхування і входом на перешкоду.

1.Стоячи спиною
до гімнастичній стінці або перешкоди і спираючись на нього, робиться підйом і
випрямлення маховою ноги над бар’єром, потім нога повертається у вихідне
положення. Опорну ногу в коліні не згинати. Бар’єр має стояти на відстані 1 — 1,20 м від бігуна.

2.Стоячи між
бар’єрами і спираючись на них руками, робиться підйом маховою ноги з
просуванням тазу вперед.

3. Робити
підскоки на поштовхової нозі, утримуючи махову ногу під прямим кутом,
розгинаючи і згинаючи її в колінному суглобі при кожному підскоку. Товчкова
нога при цьому не згинається.

4. Імітація атаки
бар’єра, поставленого у гімнастичній стінки або гімнастичного коня, стопки
матів. При виконанні вправи треба стежити за тим, щоб стегно маховою ноги
піднімаються трохи вище рівня «коня», після чого проводити швидке її розгинання
в колінному суглобі до повного випрямлення. Одночасно «викидається» рука,
різнойменних маховою нозі, і збільшується нахил тулуба. Поступово вправу
ускладнюється тим, що виконується з підходом і атака на перешкоду доповнюється
кидком руки і активним просуванням вперед тулуба.

Потім у навчанні
застосовуються підводять вправи для оволодіння технікою роботи поштовхової
ноги.

1. Ковзання
стопою поштовхової ноги уздовж похилій поверхні бар’єру з подальшим винесенням
її вперед.

2. Перенесення
поштовхової ноги через бар’єр, стоячи в положенні невеликого нахилу вперед з
упором рук про гімнастичну стінку, бар’єр. При виконанні цих вправ необхідно
стежити за тим, щоб опорна нога не згиналася в колене.

3.Перенесення
поштовхової ноги збоку через два бар’єру різної висоти, що стоять один від
одного на відстані 50 — 60 см.

Далі слідують
вправи для навчання поєднанню рухів маховою і поштовхової ніг і сходу з
перешкоди.

1. Сидячи на
«коні» в положенні «широкого кроку», одночасно з опусканням маховою ноги
перенести поштовхову ногу через снаряд.

2. Подолати
бар«єр з положення «стоячи» на поштовхової нозі і тримаючи ногу над бар»єром
(опустити махову ногу, одночасно відштовхуючись поштовховою).

Виконувати вправу
можна як з місця, так і з підходом до бар’єра.

Подальше навчання
техніці переходу через бар’єр відбувається одночасно з навчанням ритму бігу, що
сприяє закріпленню технічних навичок, отриманих в процесі виконання спеціальних
вправ.

Завдання 3.
Навчити ритму і техніці бігу між бар’єрами. Для вирішення цього завдання на
доріжці ставляться 3 — 5 бар«єрів заввишки 50 — 60 см на відстані 7 м один від одного. Відстань від лінії старту до першого бар»єру становить близько
7 — 7,5 м. Займаються повинні з положення високого старту подолати дистанцію,
зробивши до першого бар’єру 4 кроку, а між перешкодами — 3 шага. Ритм бігу
повинен бути наступним: перші три кроки однакові за часом, четвертий швидше.
Викладач голосом або ударами задає цей ритм, наприклад: «Раз, два, три — гоп!
Раз, два, три — гоп!

Для подальшого
освоєння ритмом бігу доцільно розмітити доріжку по довжині кроків. Приблизна їх
співвідношення має бути наступним: перший відрізок 105 см, другий — 130 см, третя — 155 см, четвертий — 140 см, відстань від місця відштовхування до
бар’єру — 170 см. Дуже важливо при цьому звернути увагу займаються на те, що
скорочення останнього, перед відштовхуванням на бар’єр, кроку відбувається за
рахунок постановки ноги якомога ближче до проекції ЗЦМ з передньої частини
стопи. У процесі освоєння ритму і техніки бігу відстань між бар’єрами і їх
висота збільшуються, необхідно також підвищувати швидкість пробігання
дистанції.

Завдання 4.
Навчити техніці низького старту і стартового розгону з подоланням бар’єрів. Після
засвоєння техніки подолання перешкод і ритму бігу приступають до навчання техніці
старту і стартового прискорення. Для цього необхідно оволодіти технікою
низького старту, вміти швидко набирати швидкість і ритмічно виконувати біг до
першого бар«єру, точно потрапляючи ногою на місце відштовхування через бар»єр,
а також збільшувати швидкість бігу після подолання перешкоди.

Навчання низького
старту проводиться так само, як в бігу на короткі дистанції. Потрібно звернути
увагу займаються на більш енергійні рухи рук і більш швидке випрямлення тулуба.
Основний засіб навчання — біг з низького старту з подальшим подоланням 2 — 3
бар’єрів. У тому випадку якщо заняття тривалий час включають біг зі старту
через один бар’єр, то спортсмени звикають знижувати швидкість після його
здолання. В початковий період навчання відстань між бар’єрами може бути
зменшено.

Завдання 5.
Навчання техніці бар’єрного бігу в цілому та її вдосконалення.

Рішення цієї
задачі досягається багаторазовим повторенням спеціальних вправ бар’єриста,
бігом через бар’єри різної висоти, бігом через що збільшується кількість
бар’єрів, розставлених на різній відстані, бігом з низького і високого стартів
по всій дистанції без урахування часу і з контролем часу. Слід зазначити, що
застосування різного поєднання розстановки бар’єрів і зміна їх висоти
дозволяють зробити заняття більш цікавими, підвищують їх емоційність,
полегшують процес оволодіння технікою. Ефективність навчання техніці бар’єрного
бігу також значно підвищується при використанні навчальних бар’єрів зниженою
висоти і з м’якими перекладинами (рис. 1).

Принципова
послідовність навчання техніці бар«єрного бігу на 400 м та ж і відбувається після оволодіння технікою бар»єрного бігу на короткі дистанції.

Рекомендуємо нижче
докладно розглянути «Примірний план навчання техніці бар’єрного бігу».

Методика навчання техніці бар'єрного бігу

Рис.1. Спеціальні
вправи бар’єриста

2.
Примірний план навчання техніці бар’єрного бігу

Завдання Засоби Організаційно-методичні заходи Типові помилки Причини Виправлення
1.Ознайомити з технікою бар’єрного бігу

1. Демонстрація викладачем техніки бар’єрного бігу та
пояснення (показ, розповідь)

2. Випробування техніки бар’єрного бігу

Перегляд та аналіз кінограм, кінокольцівок, відеофільмів,
фотографій, плакатів цілісного бігу

Знайомство з правилами змагань

Невпевненість і страх подолання бар’єрів Використання стандартних бар’єрів Забезпечити оптимальну відстань і висоту навчальних
бар’єрів при апробуванні
2. Навчити техніці подолання бар’єру

1. Імітація роботи рук з одночасним підніманням стегна
маховою ноги вперед-назад і наступним викиданням гомілки п’ятою вперед

2. Імітація роботи рук з нахилом вперед з положення
«бар«єрного кроку» або з опорою маховою ноги на бар»єр або
гімнастичну стінку, на рівні поясу

3. Імітація атаки бар’єра, поставленого у гімнастичній
стінки (з місця,

1-2-3 кроків)

4. Перенесення поштовхової ноги через бар’єр на місці з
опорою руками на гімнастичну стінку на рівні грудей

5. Ковзання коліном і стопою поштовхової ноги вздовж
поверхні бар’єру, стоячи обличчям до гімнастичній стінці і тримаючись за
жердину на рівні грудей

6. Перехід через бар’єр в ходьбі. Підняти махову ногу,
зігнувши в коліні, і опустити її за бар’єр. Одночасно перенести поштовхову
ногу, зігнуту в коліні, через бар’єр паралельно планці і зробити крок за
бар’єр

7. Подолання 3-4 бар’єрів, поставлених на відстані 2-3 м один від одного, в ходьбі і бігу

Виконувати в ходьбі з просуванням вперед. Рухи руками
виконуються плавно з великою амплітудою

Махову ногу не згинати. Голову не опускати

Гомілку махової ноги підбирати до стегна. Вправу
виконувати з прискоренням в кінці

Бар’єр розташований на відстані стопи позаду маховою
ноги, товчкова нога переноситься з заднього положення

Верхня планка бар«єру встановлена похило, а бар»єр
знаходиться перпендикулярно до гімнастичній стінці. Махова нога стоїть високо
на стопі

Махову ногу ставити ближче до проекції ОЦМ,
«гребуючим» рухом

Коліно поштовхової ноги рухається вперед-вгору до
середньої лінії тулуба

Піднімання прямої ноги

Недостатнє відведення поштовхової ноги в бік

Атака бар’єра прямою ногою. Відхилення тулуба назад

Підняття стопи поштовхової ноги вище коліна і розгинання
її в колінному суглобі

Зігнута опорна нога, таз не виводиться вперед

Відсутня синхронність дій рук і ніг

Стрибок через бар’єр

Нерозуміння суті вправи

Недостатньо розвинені гнучкість і еластичність м’язів і
зв’язок в тазостегновому суглобі

Нерозуміння сутності руху

Нерозуміння сутності руху

Недостатньо розвинена гнучкість і рухливість у
тазостегновому суглобі

Не відводиться вперед протилежна махової нозі рука

Бар’єр долається махом прямої ноги

Гомілку маховою ноги підбирати до стегна

Виконувати вправи для розвитку гнучкості

Підняття «гострого» коліна. Імітація з акцентом
на нахил тулуба

Вправи спочатку виконувати повільно

Виконувати вправи для розвитку гнучкості

Виконати імітаційні вправи

Перенесення махової ноги в ходьбі і бігу збоку від
бар’єру

3. Навчити ритму і техніці бігу між бар’єрами

1. Біг з високого старту поруч з бар’єрами в 3 кроки (з
боку поштовхової і махових ніг)

2. Біг з високого старту з подоланням 3-4 бар’єрів в 3
кроки

Відстань від першого бар’єру пробігається за 7-8 бігових
кроків. Відстань між бар’єрами вкорочені, а висота занижена

По мірі оволодіння технікою бігу вар’їрується висота
бар’єрів і відстань між ними, наближаючись до змагальних умов

Завісання над бар’єром. Короткий і пасивний перший крок
за бар’єр

Недобігання до місця відштовхування на бар’єр. Пробігання
місця відштовхування на бар’єр. Біг стрибками

Під час атаки бар’єру тулуб відхиляється назад. Тулуб
випрямляється при сході з бар’єру

Неправильний вибір місця початку бігу. Раннє випрямлення
тулуба, біг широкими кроками. Помилки в техніці подолання бар’єру,
прискорення першого кроку

Перенесення поштовхової ноги через бар’єр у гімнастичній
стійки. Біг через низькі бар’єри в один крок

Виправити стартову позу початку бігу. Зберігати нахили в
стартовому розгоні, біг виконувати з передньої частини стопи. Виконувати
пробіжки збоку від бар’єрів з перенесенням поштовхової (махової) ноги через
перепону

4. Навчити техніці низького старту і стартового розбігу з
подоланням бар’єрів

1. Біг з низького старту від бар’єру

2. Біг з низького старту з подоланням 1-3 бар’єрів

Уточнити місце поштовху і вносити поправки в початок
старту і швидкість стартового розгону

У міру засвоєння техніки додавати кількість бар’єрів

Близький підхід до бар’єра і перестрибування через нього

Передчасний нахил тулуба при вході на бар’єр

Неправильний вибір місця початку бігу

Стопорящий рух поштовхової ноги викликає ранній нахил

Нанести позначки відштовхування, використовувати низький
бар’єр

Долати бар’єри з акцентом на підйом стегна махової ноги

5. Навчання техніці бар’єрного бігу в цілому та її
вдосконалення

1. Біг з високого старту з розгоном 18-22 м через 5-6 бар’єрів

2. Біг з низького старту по всій дистанції без урахування
часу і з контролем часу

Оволодіння технікою подолання бар’єрів на високій
швидкості із збільшеною довжиною стартового розбігу

Прийом контрольних нормативів, прикидки, змагання

Неузгоджені рухи рук і ніг у бігу

Низьке положення коліна при перенесенні поштовхової ноги
через бар’єр

Слабка рухливість у кульшових суглобах

Нерозуміння сутності руху

Виконання спеціальних вправ бар’єриста з обох ніг

Імітація перенесення поштовхової ноги з опорою у
гімнастичній стінки

Список
літератури

Методика навчання техніці бар'єрного бігу

Добавить комментарий