Інспекція Азовського моря

1. 
Інспекції охорони Чорного і
Азовского морів

Про затвердження Положення про Державну інспекцію охорони Азовського моря Міністерства екології та природних
ресурсів України:

Основними завданнями Інспекції є:

здійснення
державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів та радіаційної безпеки, а саме за:


використанням і охороною морського середовища і природних ресурсів внутрішніх морських
вод, територіального моря, континентального шельфу і виключної (морської) економічної
зони України, додержанням норм екологічної та радіаційної безпеки;

— додержанням
установлених лімітів використання природних ресурсів, нормативів викидів і скидів
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

— додержанням
екологічних вимог у процесі зберігання, транспортування, використання, знешкодження
та поховання (складування) хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив,
токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів
відходів, продуктів біотехнології;

— додержанням
екологічних вимог під час транспортування вантажів у пунктах пропуску через
державний кордон.

Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1)
здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки виконавчими органами
сільських, селищних, міських і районних у містах рад з питань здійснення делегованих
їм повноважень органів виконавчої влади щодо контролю за дотриманням природоохоронного
законодавства, використанням і охороною природних ресурсів підприємствами, установами
та організаціями незалежно від форм власності та господарювання, громадянами, а
також іноземними юридичними і фізичними особами, в тому числі в процесі:


функціонування діючих підприємств, експлуатації споруд і інших об’єктів, водо -,
пило -, газоочисного обладнання, апаратури та інших природоохоронних споруд, включаючи
контроль за наявністю та станом обладнання та апаратури для обліку використання
природних ресурсів, систем контролю за викидами, скидами забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище і додержанням установлених термінів їх
атестації;


експлуатації механічних транспортних засобів, суден, військових кораблів та інших
плавучих об’єктів і споруд, що перебувають у внутрішніх морських водах, територіальному
морі та виключній (морській) економічній зоні України в частині додержання нормативів
викидів (скидів) забруднюючих речовин і допустимих рівнів фізичних впливів на навколишнє
природне середовище, встановлених для відповідного типу транспорту;


розміщення, будівництва, реконструкції, введення в дію підприємств,
транспортних засобів, споруд та інших об’єктів;


зберігання, транспортування, перевантаження, знешкодження та захоронення
хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних та радіоактивних
речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів, продуктів
біотехнології;


використання та охорони надр і добування корисних копалин;


використання морських, поверхневих і підземних вод та охорони їх від виснаження,
засмічення і забруднення промисловими, побутовими, баластними та іншими стічними
і дренажними водами та скидами, проведення різних видів робіт на водних і водогосподарських
об’єктах і в прибережних водоохоронних зонах (смугах);


використання природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального
шельфу і виключної (морської) економічної зони України;

— використання,
охорони та відтворення диких тварин та інших об’єктів тваринного світу (в тому
числі рибних запасів), водних рослин, що знаходяться в межах внутрішніх морських
вод, територіального моря, континентального шельфу і виключної (морської)
економічної зони України;

— виконання
навантажувально-розвантажувальних робіт;

— використання
та охорони територій і об’єктів природно-заповідного фонду, а також охорони
видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України;

— виконання
заходів щодо скорочення і регулювання викидів, скидів забруднюючих речовин в навколишнє
природне середовище, запобігання аварійним (залповим) викидам, скидам забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище і ліквідації їх наслідків;

2)
здійснює державний контроль за додержанням стандартів та нормативів у галузі
охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних
ресурсів та радіаційної безпеки, встановлених лімітів (квот) використання і
добування всіх видів природних ресурсів;

3)
здійснює державний контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, в тому
числі:

у
процесі проведення наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт,
виконанні бурових, вибухових, днопоглиблювальних, розвідувальних робіт, добуванні
корисних копалин, водних рослин і тварин, рибних ресурсів, прокладанні комунікацій
та інших видів робіт, а також застосуванні нової техніки, імпортного
устаткування, технологій і систем;

на
військових та оборонних об«єктах, об»єктах органів внутрішніх справ, органів
СБУ та прикордонних військ, а також під час передислокації військових частин, проведення
військових навчань, маневрів, переміщення військ і військової техніки;

4)
проводить перевірку фактів забруднення внутрішніх морських вод, територіального
моря, виключної (морської) економічної зони України, континентального шельфу
України, загибелі риб та інших водних тварин і рослин, обчислює розміри
відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення природоохоронного законодавства,
готує пропозиції щодо ліквідації негативного впливу цих фактів на навколишнє
природне середовище;

5)
здійснює спостереження за переміщенням у морі осередків забруднення, контролює
хід робіт з ліквідації цих осередків та ліквідації наслідків забруднення відповідними
службами і підрозділами;

6)
здійснює патрулювання на автотранспорті, повітряних та морських суднах узбережжя,
внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної
зони України та континентального шельфу України з метою виявлення джерел і осередків
забруднення та їх переміщення в зоні своєї діяльності;

7)
здійснює екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України
транспортних засобів, у тому числі суден, військових кораблів та вантажів, які
містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні хімічні,
радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища та
здоров’я людей речовини, засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, добрива, всі
види риб, диких тварин і рослин, сировину з диких тварин та дикорослих рослин, мисливські
трофеї, а при потребі здійснює екологічний контроль на місцях формування
вантажів;

8)
здійснює контроль за виконанням вимог та додержанням регламентів, правил, інструкцій
тощо, установлених Мінекобезпеки України, а також додержанням умов і вимог,
установлених відповідно Республіканським комітетом охорони навколишнього середовища
та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державними управліннями екологічної
безпеки в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а саме:

— дозволів
спеціального водокористування;


лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин;

— лімітів
використання природних ресурсів;

— норм
техногенно-екологічної безпеки;

9)
здійснює повноваження, що делегуються Інспекції Міністерством охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України з питань використання природних
ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу
і виключної (морської) економічної зони України, зокрема:


проводить державну експертизу документації на проведення всіх видів робіт у
портах і на судноремонтних заводах, у тому числі днопоглиблювальних робіт,
захоронення або складування промислових, побутових та інших відходів у внутрішніх
морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та
на континентальному шельфі і організовує експертизу аналогічної документації
об’єктів загальнодержавного значення;


бере участь у державній експертизі документації об’єктів, що можуть негативно впливати
на стан моря, за відповідним поданням Республіканського комітету охорони навколишнього
середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим і держуправлінь екологічної
безпеки в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях;

-видає
дозволи на: проведення днопоглиблювальних, науково-дослідних, розвідувальних, бурових
та експлуатаційних робіт, захоронення (складування) промислових, побутових та
інших видів відходів, викидів та скидів шкідливих речовин у внутрішніх морських
водах, територіальному морі, у виключній (морській) економічній зоні України та
на континентальному шельфі України; використання видів тварин та рослин у межах
територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

-бере
участь у роботі державних комісій з приймання в експлуатацію об’єктів, які можуть
впливати на стан морського середовища;


здійснює державний моніторинг стану морського середовища згідно з порядком, що
встановлюється Мінекобезпеки України;

— бере
участь у формуванні і розподілі коштів відповідних фондів охорони навколишнього
природного середовища;

10)
здійснює лабораторний контроль для визначення:

— якості
стічних (промислових, побутових, баластних) та дренажних вод, що скидаються у
Чорне море і відкриті лимани, та їх впливу на стан природних вод;

-ефективності
роботи очисних споруд і природоохоронного обладнання;


стану забруднення морських вод та вод відкритих лиманів;

11)
здійснює контроль за виконанням природоохоронних заходів, передбачених
міждержавними, загальнодержавними, регіональними та галузевими програмами;

12)
за дорученням Мінекобезпеки контролює виконання вимог міжнародних договорів України
та бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони і використання морського
середовища і його природних ресурсів;

13)
надає методичну допомогу та контролює роботу служб охорони навколишнього
природного середовища на підприємствах та в організаціях, портах та їх
аналітичних лабораторіях, а також на суднах (кораблях);

14)
готує та подає щорічно Головному державному інспектору України з охорони
навколишнього природного середовища доповідь про екологічний стан Чорного і Азовського
моря;

15)
забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням;

16)
подає до Головної державної екологічної інспекції для погодження проекти структури,
штатних розписів, планів роботи Інспекції та звіти про роботу;

17)
складає та подає в установленому порядку та у визначені терміни звіти про інспекційну
та господарсько-фінансову діяльність;

18)
за дорученням Головної державної екологічної інспекції бере участь у проведенні
загальнодержавних (регіональних) заходів з питань охорони навколишнього природного
середовища та раціонального використання природних ресурсів Азовського моря;

19)
готує та подає до Головної державної екологічної інспекції пропозиції щодо:
планів своєї роботи; удосконалення інспекційної діяльності; методичного та
інформаційного забезпечення; визначення екологічно небезпечних об’єктів; підготовки
кадрів.

Інспекція та її посадові особи при виконанні покладених на них завдань мають
право:

1)
обстежувати в установленому порядку підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності та видів господарської діяльності, військові й
оборонні об«єкти, а також об»єкти органів внутрішніх справ і органів СБУ в
будь-який час з метою перевірки додержання вимог екологічної та радіаційної
безпеки, виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки;

2)
пред’являти підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності
і видів господарської діяльності, громадянам, а також іноземним фізичним і
юридичним особам вимоги щодо здійснення відповідних заходів з раціонального
використання та охорони природних ресурсів і радіаційної безпеки, організації
лабораторного контролю за викидами (скидами) забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, давати обов’язкові для виконання приписи з питань, що
належать до її повноважень;

3)
обмежувати, тимчасово забороняти (зупиняти) в установленому законодавством
порядку будівництво, реконструкцію, розширення об’єктів промисловості,
транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення, проведення робіт з експлуатації
природних ресурсів, пошукових та інших робіт, що здійснюються з порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання
природних ресурсів, зокрема шляхом внесення обов’язкового для виконання подання
про припинення фінансування будівництва у випадках відсутності екологічної
експертизи, а також обмежувати чи зупиняти (тимчасово) роботу промислових та
інших об’єктів, якщо їх діяльність здійснюється з порушенням норм і правил охорони
навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки;

4)
зупиняти, оглядати та затримувати (тимчасово) в установленому законом порядку будь-які
судна, кораблі та інші плавучі об’єкти, що перебувають у внутрішніх морських водах
і територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, незалежно
від їх власника та видів діяльності, для з’ясування причин та обставин скидання
або втрат речовин, шкідливих для здоров’я людей або для живих ресурсів водних
об’єктів, здійснювати перевірки правильності реєстрації у суднових документах операцій
з цими речовинами, а також перевірки документів, що засвідчують право на рибний
промисел, добування водних тварин і рослин та проведення інших видів робіт;

5)
складати акти перевірок і протоколи про порушення законодавства в галузі охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів
та радіаційної безпеки. У разі неможливості встановлення особи порушника на
місці державні інспектори можуть доставляти порушника до місцевих органів
внутрішніх справ;

6)
розглядати справи про адміністративні правопорушення у галузі охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання природних
ресурсів та радіаційної безпеки відповідно до законодавства;

7)
вносити міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади,
підприємствам, установам та організаціям пропозиції про позбавлення премії
посадових осіб та спеціалістів, винних у порушенні вимог щодо охорони навколишнього
природного середовища та раціонального використання природних ресурсів,
забезпечення екологічної та радіаційної безпеки;

8)
подавати позови в суд, арбітражний суд про відшкодування збитків, заподіяних
унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
раціональне використання природних ресурсів та радіаційну безпеку;

9)
залучати за погодженням з керівниками підприємств, установ та організацій, в
тому числі громадських, спеціалістів для участі в проведенні перевірок виконання
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання
природних ресурсів та радіаційної безпеки, ліквідації аварійних викидів (скидів)
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

10)
тимчасово зупиняти дію виданих дозволів на спеціальне використання природних ресурсів,
захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, на операції
з небезпечними хімічними речовинами, викиди (скиди) забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, буріння свердловин на воду, корисні копалини, вивезення
з України і ввезення в Україну промислової сировини та окремих видів продукції,
хімічних сполук, токсичних хімічних та інших небезпечних речовин, відходів,
засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, добрив, радіоактивних речовин, усіх
видів тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, усіх видів
водних безхребетних та слимаків роду Helix, диких тварин та дикорослих рослин,
сировини з диких тварин та дикорослих рослин, мисливських трофеїв у разі
недотримання умов цих дозволів або порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, норм, правил і вимог екологічної безпеки,
а також добування об’єктів рослинного і тваринного світу з внесенням
обов’язкових для виконання подань про приведення їх у відповідність із актами
законодавства;

11)
зупиняти або забороняти проведення робіт на територіях заповідників, національних
природних парків, інших територіях і об’єктах природно-заповідного фонду, в курортних
зонах, не передбачених режимом охорони і збереження цих об’єктів;

12)
зупиняти транспортні, в тому числі плавучі, засоби та проводити огляд речей, транспортних,
у тому числі плавучих, засобів, знарядь добування тварин, рослин, риби та інших
водних тварин і рослин на місцях їх добування, зберігання, перероблення і
реалізації;

13)
вилучати в осіб, що порушили законодавство про охорону навколишнього природного
середовища та раціональне використання природних ресурсів, знаряддя добування
тварин, рослин, риби та інших тварин і рослин, плавучі і транспортні засоби,
обладнання та предмети, що були знаряддям незаконно добутої продукції, саму
незаконно добуту продукцію, а також відповідні документи в порядку, визначеному
законодавством;

14)
обмежувати чи зупиняти (тимчасово) виробництво і реалізацію продукції, використання
якої може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу або яка не
відповідає вимогам екологічної та радіаційної безпеки;

15)
викликати громадян та посадових осіб для давання усних або письмових пояснень у
зв’язку з порушенням ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
раціональне використання природних ресурсів та радіаційну безпеку, проводити
фотографування, здійснювати звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб
для попередження і розкриття екологічних правопорушень;

16)
призначати громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища
за поданням відповідних установ і видавати їм посвідчення встановленого зразка;

17)
у випадках, передбачених законодавством, направляти в установленому порядку матеріали
про порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне
використання природних ресурсів та радіаційну безпеку до відповідних органів
для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної, матеріальної,
адміністративної або кримінальної відповідальності;

18)
отримувати безкоштовно від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ
та організацій, громадян, іноземних фізичних і юридичних осіб статистичні та інші
довідкові і інформаційні матеріали, потрібні для визначення стану використання
та охорони природних ресурсів, а також повідомлення про аварійні забруднення навколишнього
природного середовища і природні катастрофи;

19)
оглядати в пунктах пропуску через державний кордон усі види транспортних
засобів, в тому числі судна і військові кораблі, в порядку, визначеному законодавством,
з метою виявлення екологічно небезпечних або заборонених до вивезення та ввезення
вантажів;

20)
стимулювати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку працівників Інспекції,
крім осіб, які мають статус державних службовців, та громадських інспекторів з охорони
навколишнього природного середовища, які виявили порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища та раціональне використання природних
ресурсів і вжили заходів для притягнення винних до відповідальності, а також розвивати
і зміцнювати матеріально-технічну базу Інспекції за рахунок частини грошових стягнень
та інших надходжень, пов’язаних з порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, що зараховуються на поточний рахунок
Інспекції;

21)
надавати послуги екологічного характеру за окрему плату, зокрема за оцінку
ефективності роботи природоохоронного обладнання за заявками підприємств, консультації
з питань організації природоохоронної роботи на об’єктах, підготовку до атестації
лабораторій підприємств, установ та організацій усіх форм власності, виконання інших
робіт відповідно до порядку, який встановлюється Мінекобезпеки за погодженням з
Мінфіном та Мінекономіки. Для надання цих послуг в Інспекції може створюватись
відповідний підрозділ;

22)
проводити відповідно до законодавства обов’язкове державне особисте страхування
посадових осіб Інспекції в порядку та на умовах, які затверджуються Кабінетом
Міністрів України.

Діяльність Інспекції поширюється на:

1)
внутрішні морські води, територіальне море, континентальний шельф України, виключну
(морську) економічну зону України та на лимани, які мають зв’язок з морем
(Молочний лиман та лимани Азовських кіс);

2)
прибережну смугу суші, ширина якої встановлюється відповідно до протоколів
розмежування функцій з Республіканським комітетом охорони навколишнього
середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державними управліннями
екологічної безпеки в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях (контроль
у частині забруднення та іншого негативного впливу на морське середовище в
результаті господарської діяльності об’єктів, які в ній розташовані) за
погодженням з Головною державною екологічною інспекцією.

Об’єктами контролю Інспекції є:

1)
морські порти та порто пункти України на Азовському морі, судноремонтні підприємства, майстерні,
причали та приморські об’єкти рибного господарства в повному обсязі їх впливу на
навколишнє природне середовище;

2)
усі об’єкти (в тому числі Міноборони, Держкомкордону, СБУ, МВС, Національної
гвардії), підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності
та підпорядкування, їхня господарська діяльність, яка може чинити негативний
вплив на морське середовище і зокрема полягає у скиданні стічних вод у морські
води або лимани, що мають зв’язок з морем;

3)
усі українські та іноземні судна, кораблі та інші плавучі об’єкти і морські споруди
незалежно від форм власності та підпорядкування, діяльність яких відбувається у
внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській)
економічній зоні України та на континентальному шельфі України.

Інспекція
в межах своїх повноважень видає накази, організовує і перевіряє їх виконання. Інспекцію
очолює начальник, який одночасно за посадою є Головним державним інспектором з
охорони навколишнього природного середовища Азовського моря. Начальник Інспекції
та його заступники призначаються на посаду Міністром охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України за поданням Головного державного
інспектора України з охорони навколишнього природного середовища. Начальник Інспекції
керує діяльністю Інспекції, несе персональну відповідальність за виконання покладених
на неї завдань і здійснення нею своїх функцій, розподіляє обов’язки між
заступниками.

Заступники
начальника Інспекції є одночасно за посадою заступниками Головного державного інспектора
з охорони навколишнього природного середовища Азовського моря, начальники
відділів, дільниць, секторів — старшими державними інспекторами, а головні, провідні
спеціалісти і спеціалісти — державними інспекторами з охорони навколишнього природного
середовища Азовського моря. Працівникам Інспекції надається право носіння форми
встановленого зразка, яка видається їм безкоштовно, та відповідного посвідчення
і нагрудного знака. Окрема категорія працівників Інспекції наділяється правом
носіння вогнепальної зброї та спеціальних засобів самооборони. Порядок і нормативи
видачі зброї та спеціальних засобів самооборони встановлюються відповідними положеннями,
які затверджуються Мінекобезпеки за погодженням з МВС.

В Інспекції
є транспортні засоби, судна, які мають кольоровографічне забарвлення і напис з нанесеною
емблемою (плавучі засоби — свій вимпел) і обладнуються спеціальними світловими
і звуковими сигналами за погодженням з органами МВС. Посадові особи Інспекції мають
право на першочергове придбання квитків для проїзду залізничним, авіаційним, автомобільним,
морським та річковим транспортом під час виконання ними своїх службових
обов’язків. Інспекція утримується за рахунок коштів державного бюджету, а також
коштів, отриманих за надання послуг екологічного характеру (в тому числі під
час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон),
частини грошових стягнень та інших надходжень, пов’язаних з порушенням
природоохоронного законодавства. Стимулювання та оплата праці працівників Інспекції
у понаднормовий і нічний час, вихідні і святкові дні здійснюється відповідно до
законодавства. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Інспекції
затверджуються Мінекобезпеки. Структура і штатний розпис Інспекції
затверджуються Міністром за погодженням з Головною державною екологічною інспекцією
Мінекобезпеки. У складі Інспекції створюються відділи і дільниці як її
структурні підрозділи. Положення про структурні підрозділи затверджуються
начальником Інспекції. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків (у тому числі валютний), печатку і бланк із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням. Начальник Інспекції та його заступники
мають бланки відповідно Головного державного інспектора з охорони навколишнього
природного середовища Чорного та Азовського моря та його заступників із
зображенням Державного герба України і відповідним написом.2. 
Порядок організації та
проведення екологічного інспектування у галузі використання, охорони і
відтворення лісів

Рослини
сільськогосподарського призначення, багаторічні та лісові насадження, дерева,
чагарники. Рослинність закритого ґрунту, продукція рослинного походження,
рослинність квіткової декоративного господарства мають велике значення для
економіки Украйни.

Охорона
цих об’єктів від хвороб, бур’янів є актуальним питанням, оскільки від цього
залежить їх ріст і розвиток, урожайність, продуктивність і відтворення. А це –
продукти харчування для людей; корми для тварин; сировина для харчової, лісо
переробленої і фармацевтичної промисловості; джерело естетичного збагачення та
виховання людей тощо.

Основними
актами, якими регулюється і забезпечується охорона рослин
сільськогосподарського та іншого призначення від хвороб, шкідників і бур’янів ,
є Закони України, зокрема « Про Захист рослин» ( 1), « Про карантин рослин» (
2), «Угода про застосування санітарних та фіто санітарних заходів» ( Угода SPS COT) (3), « Міжнародна
конвекція про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах» ( 4) ,
« Про насіння та садивний матеріал» ( 5) . Основні положення цих документів
наведені далі.

Питання
захисту рослин сільськогосподарського та іншого призначення регулюється Законом
України « Про захист рослин» (1). Цим законом передбачені заходи. Які необхідно
здійснювати, щоб

Добавить комментарий