Функции образования и педагогической деятельности

Содержание

1.Современное определение предмета
психологии

2. Как облегчить запоминание
(мнемотехнические приемы)?

3. Развитие речи ребёнка

4. Социокультурные функции
образования

5. Педагогическое тестирование,
преимущества и недостатки тестового контроля знаний

Читать далее

Окружающий мир, как среда обитания

Оглавление

Введение

Формирование целостной картины мира

Понятие деятельностного подхода

Изучение окружающего мира

Отражение субъективных отношений человека к
окружающему миру

Комплексная образовательная туристско-краеведческая
программа «Школа жизни — окружающий мир»

Читать далее

Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи

Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи

Широкий і різноманітне
коло обов’язків, покладених на органи виховної роботи.

Держава піклується про
виховання кадрів військових вихователів. І це дає свої плоди. У військах служить
великий загін досвідчених офіцерів виховної роботи. Їм по силах будь-які завдання,
якими б важкими і складними вони не були.

Читать далее

Фундаменталізація освіти

Найважливішим
напрямом реформування системи освіти справедливо вважають її фундаменталізацію.
Спрямованість на фундаменталізацію освіти необхідна для того, щоб майбутній
фахівець у процесі навчання зміг набути необхідні фундаментальні базові знання,
сформовані в єдину світоглядну наукову систему на основі сучасних уявлень про
науку та її методи. Даний підхід надасть можливість одержувати необхідні знання
не тільки з обраної спеціальності, а й з усього комплексу пов’язаних з нею наук,
включаючи природничо-наукові та гум-анітарні знання, що формують не тільки професійні
навички, але й особистісні потреби, відповідальність фахівця перед наукою й
людством. Найбільш ефективною є освіта, що базується на єдності фундаментальності
й професійної спрямованості навчання. Принцип професійної спрямованості навчання
є найважливішим для вищої школи, тому що вища школа завжди була, є й принаймні найближчим
часом буде професійною за своєю суттю та призначенням. І, незважаючи на запланований
у новій редакції Закону України «Про вищу освіту» перехід до узагальнених
кваліфікацій, професійна складова у вищій освіті завжди буде матиме місце, тому
в методичній системі навчання повинні бути одночасно реалізовані обидва принципи:
фундаментальності й професійної спрямованості.

Читать далее

Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи

Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи

Широкий і різноманітне
коло обов’язків, покладених на органи виховної роботи.

Держава піклується про
виховання кадрів військових вихователів. І це дає свої плоди. У військах служить
великий загін досвідчених офіцерів виховної роботи. Їм по силах будь-які завдання,
якими б важкими і складними вони не були.

Читать далее

Формы организации по физическому воспитанию детей

Содержание

Введение

1.
Теоретическая основа

1.1 
Двигательная
активность, здоровье и развитие ребенка

1.2 
Особенности
развития движений детей 3-го года жизни

1.3 
Формы
организации по физическому воспитанию детей 3-го года жизни

Читать далее

Особенности развития зрительной памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи

Содержание

Введение

Глава I.
Теоретические аспекты исследования зрительной памяти детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи

1.1 Исследование проблемы памяти в психологии

1.2 Психологический анализ структуры речевого нарушения у дошкольников с общим недоразвитием речи

Читать далее

Развитие детского творчества на занятиях по сюжетному рисованию детей старшего дошкольного возраста

Содержание

Введение

Глава I. Психолого-педагогический аспект изучения проблемы развития детского творчества

1.1 Содержание понятия детского творчества

1.2 Особенности развития творчества в дошкольном детстве

Читать далее

Функции образования и педагогической деятельности

Содержание

1.Современное определение предмета
психологии

2. Как облегчить запоминание
(мнемотехнические приемы)?

3. Развитие речи ребёнка

4. Социокультурные функции
образования

5. Педагогическое тестирование,
преимущества и недостатки тестового контроля знаний

Читать далее

Развитие естественнонаучных понятий младших школьников в условиях личностно-ориентированного образования

Развитие естественнонаучных понятий младших школьников в условиях личностно-ориентированного образования


В современных условиях социально-экономических изменений, обновления и повышения качества образовательной системы организация полноценного процесса познания требует, прежде всего, реализации развивающего образования и самообразования, непрерывности данного процесса на всех его ступенях, а постоянно увеличивающийся поток информации — особого внимания к развитию мыслительных способностей детей на основе любознательности, интереса в познавательной деятельности. Во многом это зависит от грамотной организации постижения сущности объектов изучения, т.е. развития тех или иных понятий о них.

Читать далее