Особенности профессиональной деятельности и ПВК маркетолога

РУССКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИЙ

Кировский
филиал

КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Профессиональная ориентация и профессиональный психологический отбор»

Особенности
профессиональной деятельности и ПВК маркетолога

Читать далее

Особенности Я-образа у подростков

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретическое изучение
становления и развития образа «Я» в подростковом возрасте

1.1 История изучения самосознания и
становления образа «Я» у подростков

1.2 Условия и особенности построения
адекватного образа «Я» у подростков

Читать далее

Особливості теорії позитивної психотерапії

План

1.  
Розкрийте особливості теорії позитивної психотерапії у
психосоматичній медицині

2.  
Застосування когнітивної медицини

3.  
Декларація по психотерапії

1. Розкрийте особливості теорії позитивної психотерапії у
психосоматичній медицині

Читать далее

Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

Курсова робота

зі спеціальності “Практична психологія”

на тему “ Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між
батьками та дітьми-підлітками”

ПЛАН

1.        
ВСТУП

Читать далее

Особливості різних етапів психологічного консультування

ЗМІСТ

Вступ

1.        
Порівняльний аналіз концепцій психологічного
консультування

2.        
Етапи консультування згідно ейдеміллеру

3.        
Етапи консультування згідно роджерсу

Читать далее

Особливості психологічної готовності жінки до материнства

Факультет психології

Спеціальність
7.040101 Психологія

Форма навчання –
заочна

Освітньо –
кваліфікаційний рівень – Спеціаліст

Тема: Особливості
психологічної готовності жінки до материнства

Читать далее

Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Міністерство освіти і науки України

Особливості розвитку емоційно-комунікативної
діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Курсова робота

Полтава


Читать далее

Особливості психологічного пізнання

Особливості
психологічного пізнання

Знання
про мислення дозволять нам представити особливості інтелекту даної людини,
оцінити його здатності, визначивши, зокрема, де, у чому і якому образі вони
найбільше проявляються: у рішенні практичних завдань за допомогою реальних дій
з матеріальними предметами (практичне або наочно-діюче мислення) або при
внутрішніх маніпуляціях з образами (образне мислення), а можливо, у рішенні
абстрактно-логічних, теоретичних проблем за допомогою понять і за законами
логіки (словесно-логічне мислення).

Читать далее

Особливості психології сучасної жінки-керівника

Зміст

Введення

1. Чому жінка не хоче бути лідером?

2. М. Женнінг і А. Жарден про психологію ділової жінки

4. “Жінки – погані начальники” – це міф

4.1. Як протистояти міфу

Читать далее

Особливості психологічного клімату в студентських групах першого року навчання

Міністерство освіти та науки
України

Львівський національний
університет імені Івана Франка

Факультет філософії

Кафедра психології

Курсова робота на тему:

«Особливості психологічного
клімату в студентських групах першого року навчання»

Читать далее